background preloader

Hans Rosling - Framtidens statistik

Hans Rosling - Framtidens statistik
Related:  Hållbar Utveckling

Tillväxten kommer vara ett minne blott | Brännpunkt Visst kommer det bli annorlunda: boendet mer kompakt, resorna kortare och färre och energipriserna dubbelt så höga och grönsaksutbudet i butikerna mer säsongsbetonat.Staffan Laestadius Under ytan i de ständigt resultatlösa klimatdiskussionerna – på hemmaplan såväl som nyligen i Warszava – ligger politikernas oro att den radikala klimatpolitik, som är nödvändig för att motverka klimatförändringarna, ska reducera eller rent av rasera den bräckliga ekonomiska tillväxten inom OECD-området. Den oron är befogad. Det är med den ekonomiska tillväxten – så säger den konventionella visdomen – som resurser skapas för att hantera fördelningskonflikter; det är tillväxten som skapar de nya jobben och det är tillväxten som ger resurser till fler vårdplatser och uppstädande i naturen. Problemet är att den nuvarande ordningen numera varken levererar tillväxt eller sysselsättning. Så visst har politikerna rätt i sin oro. För all del: vi behöver inte ge upp föreställningen om tillväxt.

Mikaels Skola | Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9 ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Istället för att göra ett prov med 30-40 frågor kan du göra ett prov med 5 frågor som du tar tid på dig att formulera och som du tror kan ge dig en bra bild av hur förståelsen ser ut bland eleverna och vad som kan vara mer problematiskt. 2. För att undvika att återkopplingen kommer för sent efter ett prov kanske du inte heller behöver ge återkoppling på alla frågor utan en fyllig återkoppling på några av frågorna. – Om eleverna får klara direktiv om vad de ska titta på, så kallade kvalitetsindikatorer, så kan de flesta elever göra bedömningar redan från årskurs fyra. 3. Ge återkoppling vid rätt tidpunkt Starta nätverk 1. 2.

Human Development Reports | United Nations Development Programme Fredrik Lindström - Sommar & Vinter i P1 Vi tror visst på tomten idag. Till och med mer än tidigare. Det är bara hur vi tror på den som har ändrats. Nu tror vi på tomten som någon som säljer och levererar. Tomten har börjat intressera sig för porriga underkläder och ventilationssystem. Fredriks egen debut som tomtenisse var 1968 då han ”tomtade” med sin bror och kusiner i en leksaksaffärs skyltfönster i Eskilstuna. Han söker även ursprunget för ordet ”Jul” och hur kristendomen tog över julen från gamla kulturer. Imperier går snabbt under. Om Fredrik Lindström Programledare, författare och språkhistoriker. Han är aktuell med stand up-showen Svenskar är också människor. Har ägnat flera tv-serier och böcker åt att analysera svenskarna och deras språk.

En ask med godbitar ~ Kilskrift Det finns så mycket man kan göra med digitala verktyg. Här ska ni få något riktigt konkreta tips inom framför allt mina egna ämnen i SO. Men det går samtidigt bra att använda även i andra ämnen. Det viktiga är att inte stanna upp vid första tanken utan gå ett steg till. Dessutom så är det här bara en liten liten andel av vad som finns där ute! Vi börjar på hemmaplan. Metropolitan Museum of Art har mycket konst. Anne Frank Huis är också en fantastisk plats att besöka. En bok online som kan ge studier om London och i engelska en ytterligare en dimension finns på sajten Tales of London. Hur kan man inte älska kartor?

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning med det gemensamma att det ska vara relevant för lärare och rektorer. Forskningen inom SO-didaktik har ökat i omfattning de senaste åren och har nu också en mer praxisnära inriktning än tidigare. En viktig utgångspunkt är att det både finns gemensamma och specifika ämnesdidaktiska faktorer inom SO-ämnena. Det finns flera ämnesövergripande faktorer som är viktiga för att lyckas genomföra bra undervisning i skolan. Den ämnesdidaktiska forskning som presenteras har olika fokus. Vad är då ämnesdidaktik? Lärarens förmåga att göra denna omvandling till bra undervisning brukar kallas för ”ämnesdidaktisk kompetens”. SO-didaktisk forskning Den ämnesdidaktiska forskningen i de fyra SO-ämnena är på många sätt ojämn. Forskarskolor för verksamma lärare

Human Numbers Through Time By Susan K. Lewis Posted 04.20.04 NOVA For most of human existence our ancestors led precarious lives as scavengers, hunters, and gatherers, and there were fewer than 10 million human beings on Earth at any one time. Today, many cities have more than 10 million inhabitants each, and populations continue to skyrocket. Trace the dramatic growth of human populations over recent centuries on our global map, and see where on Earth as many as three billion more people may live by 2050. Note on Graphics The global map was adapted from World Population: A Graphic Simulation of the History of Human Population Growth, a 2003 video produced by Population Connection (www.populationconnection.org). When areas become super-populated, as they begin to do in certain parts of the world in the 20th century, the dots merge and spread outward like a stain. Illustrations (all)

Martin Lönnebo: Vi i Sverige kan bli en förebild | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni Han tillhör veteranerna i miljörörelsen. Martin Lönnebo är klar som en av huvudtalarna när Klimatriksdagen invigs den 6 juni. Och hans budskap är enkelt: Vi behöver inte öka utsläppen av växthusgaser. Vi kan avstå från minst hälften av det vi har – och våra liv skulle rent av bli bättre. Martin Lönnebo, biskop emeritus, beskriver sig som miljöarbetare och veteran. Mellan åren 1980 och 1995 var han biskop i Linköpings stift. Rent teologiskt finns ingen tvekan, säger han, att vara kristen innebär att leva i harmoni med naturen och andra levande varelser. – Vi äger inte jorden, vi är gäster här, med uppdrag att vårda den. I Bibeln betonas människors ansvar för varandra och för andra levande varelser, fortsätter han. – Den moderna individualismen, jag-är-mitt-eget-projekt, det är ju så dumt! Martin Lönnebo är docent i teologisk etik och lade 1964 fram sin doktorsavhandling om Albert Schweitzer och dennes filosofi om vördnad för livet. – Vi kan alla ta några steg. Text: Anika Agebjörn

Tour Builder Important: As of July 2021, Google Tour Builder is no longer available. On July 15, 2021, Tour Builder was shut down and the following associated data will be deleted: Links to tours that you created or were shared with you Publicly available tours Information in the Tour Builder Gallery If you want to create new 3D maps and stories about places that matter to you, use the expanded functionality of Google Earth’s creation tools. With Google Drive, you can collaborate with others on any projects you create in Google Earth. About Tour Builder When Tour Builder launched in 2013, Google wanted to share a web-based tool that made it easy to add and share photos and videos to a sequence of locations on Earth. With Projects, you can turn our digital globe into your own storytelling canvas and collaborate with others through Google Drive. Learn about Google Earth & Google Earth Pro You can learn more with the Google Earth help center articles and frequently asked questions.

De rödgröna rycker ifrån regeringen Trots en politisk apriloffensiv har inte alliansen lyckats ta in på oppositionen. Tvärtom är gapet mellan blocken det största på nästan sex år, visar DN/Ipsos nya mätning. Samtidigt går Feministiskt initiativ framåt och når 2,3 procent. Under april har allianspartierna satsat hårt på att återta det politiska initiativet. I vårbudgeten presenterades nya satsningar på skolan, vården och landsbygden – hjärtefrågor för de tre mindre allianspartierna. Parallellt har Moderaternas ledarduo statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg ägnat mycket tid åt att kritisera de tre rödgröna partierna för att inte göra upp om politiken före valet. Men de borgerliga framstötarna har inte påverkat väljarna, åtminstone inte i det korta perspektivet. Klicka här för att se en större version av grafiken. Gapet till de tre rödgröna partierna är 15,9 procent, den största skillnaden sedan september 2008. Läget för alliansen är dessutom något värre än den rekordlåga total­siffran visar.

International Programs - Information Gateway Frequently Asked Questions (FAQ) 1. What is the International Data Base? The International Data Base (IDB) offers a variety of demographic indicators for countries and areas of the world with a population of 5,000 or more. 2. The IDB provides many types of demographic data, including: · Estimates and projections of: Birth, death, and growth rates, migration rates, infant mortality, and life expectancy Fertility rates Total population and population by age and sex 3. The following ZIP file contains the complete data set which has currently been released and is used by the International Data Base tool. 4. The demographic estimates and projections found in the International Data Base are the result of over 30 years of analysis of census, survey, vital statistics, and other data by Census Bureau demographers. 5. The following reports cover fertility, mortality, and migration: 6. (play button). 7. For additional information, please see our Population Estimates and Projections Methodology page. 8.

Related: