background preloader

Big Bang & Birth of the Earth

Big Bang & Birth of the Earth

Våga stanna i faktatexten ”Faktatext – sånt som är sant, såklart! Det vet väl alla? Texter som handlar om djur, platser eller människor. Så beskriver en elev i årskurs vad faktatext är. Det är många delar som behöver medvetandegöras och tränas när elever introduceras för faktatexter. Kanske låter det tjatigt men igenkänning ger så mycket – speciellt till våra elever som behöver extra anpassningar. Vi har tillbringat många veckor för att bekanta oss med faktagenren. Titta och jämförEleverna har två och två fått titta på en faktabok och en skönlitterär bok. När eleverna suttit i par gör vi ett dokument via projektorn där vi sorterar in de olika egenskaperna under rubrikerna fakta och skönlitteratur. Läs och sortera Vi har högläst den underbara boken ”krama aldrig en humla”. Citat ur boken: Krama aldrig en humla Läsläxa kopplad till fakta – förberedande för skrivuppgiftFör att bli en hejare på faktatexter krävs mycket bekantskap med just faktatexter. Nästa steg är att vi gör en gemensam tankekarta på tavlan.

Stenåldern år 2 höstterminen 2012 Förankring i kursplanens syfte Kopplingar till läroplan SO Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, SO Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och SO Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll SO 1-3 Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. SO 1-3 Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Bedömning Bedömning kommer att ske genom att du kommer att få svara på några frågor om stenåldern. SO 3 Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Konkretisering av mål Arbetssätt Vi kommer att arbeta praktiskt. Dokumentation

Om Klassrum 1.1 - Apple-support Läs om din nya lärarassistent. Klassrum förvandlar iPad-enheten till en kraftfull lärarassistent som hjälper lärare att genomföra lektioner, följa elevernas framsteg och hålla dem uppdaterade. Med Klassrum är det enkelt att starta samma app på alla elevenheter samtidigt eller starta en annan app för varje elevgrupp. Läs om funktionerna i och kraven för Klassrum 1.0. Nyheter i Klassrum 1.1 Med ett nytt delningstillägg kan du skicka länkar från Safari och andra appar via Dela-formuläret.Navigera till iTunes U-kurserLägga till och ta bort elever från grupper skapade av lärare. Krav för Klassrum 1.1 Andra krav för Klassrum 1.1 finns i Klassrum Hjälp. Dessa funktioner introducerades i Klassrum 1.0. Tilldela elever delade iPad-enheter Starta, fokusera eller pausa elevarbetet Starta valfri app, webbplats eller bok på elevenheterna med en tryckningLås enheterna till en enda app för att hjälpa eleverna att fokuseraLås skärmarna när du vill göra en paus i arbetet eller byta fokus Senast ändrad:

docReader™ Skip to audio player Sida av 107 docReader Laddar... Powered by ReadSpeaker This is the message Måla dig till en rolig jul GRATIS PRINTS. Tomtar, snögubbar och julklappar. Här är sju julteckningar där barnen får rita sina julfavoriter- samtidigt som de får använda sin fantasi Teckningarna finns att skriva ut gratis längst ner i artikeln. Julen är på intågande och snart börjar det pysslas i varenda stuga. Med det i åtanke har jag tagit fram 7 stycken julteckningar där barnen ritar samtidigt som de får lösa små uppgifter. Hoppas att ni och barnen gillar dem! Vad ligger på tomtens jultallrik? Vem döljer sig under hatten? Vad har du på dig när du leker i snön? Vem gömmer sig under mössan och vad finns i släden? Vem sitter i släden och vem drar? Här är Knut i full gång med att rita en julklapp. Och i hans julklapp ligger det.... ytterligare en julklapp.... Klart att Tomtefar älskar korv med bröd.

s 3D Paper Christmas Trees - Hattifant You all know my passion for Pop Up Cards and these cute delicate 3D Paper Christmas Trees are very closely related to that idea! If you love them as much as I do and would like to create a set of your own then read right on… Hattifant’s 3D Paper Christmas Trees I have prepared for you 3 printables… …the first one contains the biggish trees that I suggest is best to start off with. Three trees, three different patterns…it will get you hooked! If you then would like to move on to a more difficult paper cutting experience then you will enjoy the cutsy Deer Tree scene! And if you still have not had enough then have go at the littlest of the trees and/or create your very own pattern! Video TUTORIAL Yeap…still busy with our little paper trees! Look what we’ve turned some of our trees into now!!! Some of you have asked how we got them to glow like this. Click below on “free download” to get to the printables! FREE DOWNLOAD via Gumroad Have the most of fun making your 3D Paper Christmas Trees! Thank you!

Related: