background preloader

Bedömning för lärande; gratis webkurs

Bedömning för lärande; gratis webkurs

http://soleksand.se/

Related:  So

Skola Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Detektiven Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt. Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande.

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund.

Geologins dag Vi vill få in mer geologi i skolan. För att underlätta för dig som arbetar med undervisning har vi därför tagit fram både material och idéer. Geologi i läroplanen Det här materialet visar hur du på ett naturligt sätt kan integrera geologi i undervisningen med utgångspunkt i läroplanen Lgr 11. Ladda ned geologimaterial för undervisning! Samhällsorienterande ämnen - undervisningsstöd Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande. De samhällsorienterande ämnena utvecklas i takt med samhället vilket innebär att kurs- och ämnesplaner förändras. På dessa sidor finns material för att stödja och inspirera dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen att omsätta kurs- och ämnesplanerna i din undervisning. Merparten av innehållet är i första hand riktat till grundskolan och motsvarande skolformer, men även gymnasielärare kan hitta en del användbart material.

Klimatförändringar – barns vardag Sponsor: Rafiki Datum: 1 oktober Ämnen: SV/SO, Geografi, Samhällskunskap, Övrigt, Värdegrund, Ämnesövergripande År: Grundskola år 2–6 Lektionstyp: Texter och diskussionsfrågor, i grupp eller helklass. Beskrivning Temat är klimatförändring. Eleverna får möta Sheela som bor i Bangladesh. Hennes vardag är årliga översvämningar och att floden torkar ut däremellan. Att läsa mellan raderna utifrån bild Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild. En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna.

Related: