background preloader

Boken "Om Sverige" på flera språk

Boken "Om Sverige" på flera språk

https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-p%C3%A5-flera-spr%C3%A5k.aspx

Related:  Sva/ Sfi/ NyanländaSvA och nyanländaSv SvA

Digitala informationstavlor för nyanlända Som IKT-pedagog på Skoldatateket försöker man tillgodose TILLGÄNGLIGHET i alla möjliga situationer. När man stöter på en ny applikation så tänker man, hur kan den här appen komma till nytta? I detta exempel ska vi para ihop 2 appar, nämligen Inprint som är ett bildstödsprogram med ofantligt många bilder och appen Aurasma som låter dig snabbt tagga bilder och låter dessa få liv i en länkad fil, t.ex en film. Aurasma används i många olika sammanhang, t.ex. på museer där man riktar appen mot konstverket och en film startar och man kan få mer information. Aurasma är en gratisapp som finns till iPad/iPhone och Android. Projektet vi startar upp i Arvika går ut på att nyanlända som ännu inte har befäst svenska språket ska kunna få information på sitt modersmål.

Ny hjälptelefon för barn som kommer ensamma 24 november 2015 Nu finns det hjälp att få på telefon för barn och unga som kommit ensamma till landet. Vår nya telefonlinje svarar på frågor och ger stöd på tre olika språk. Det kan vara svårt för barn som kommer ensamma till Sverige att veta vart de ska vända sig med olika frågor. Och det är inte alltid lätt att få hjälp med praktiska eller mer personliga saker på sitt eget språk. Därför har vi startat en stödlinje dit barnen kan ringa för att prata med en vuxen som kan lyssna och hjälpa till med information om hur det fungerar i Sverige. Språklig stöttning i NO-ämnen I NO-undervisningen finns en del bra språkstöttning på nätet som både eleverna och du som lärare kan ha nytta av i den ordinarie undervisningen. Här har jag samlat de sidor vi använder mest med våra elever. Jag har tidigare bloggat om språklig stöttning på prov.

Material att använda för nyanlända - Maria Hagblad På måndag jag ska vikariera i förberedelseklasserna. Deras lärarna ska vara lektionsfria för att kartlägga sina eleverna. Jag har försökt samla ihop det jag kan erbjuda som hjälp i ämnet hem- och konsumentkunskap. Detta är vad jag brukar använda till mina elever. Vi arbetar med bland annat med att privatekonomi och då använder vi oss av ”Koll på pengarna” som årligen kommer som en bilaga i Konsumentverkets tidning ”Råd & Rön”. Den kan man ladda ner här på flera olika språk, exempelvis arabiska, farsi, somaliska, sorani, persiska, turkiska.

Bästa översättningsverktygen och ordlistorna Lexin Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning. Google översätt Googles gratistjänst för onlineöversättning översätter text- och webbsidor direkt. Böcker för Språkintro - Vilja Förlag Vilja förlag har tagit fram en lista över böcker som fungerar bra för språkintroduktionen eller för unga vuxna som håller på att lära sig svenska. Det är böcker från Vilja förlag på olika lättlästnivåer – tanken är att alla ska kunna hitta en bok som fungerar trots att det ju ofta är stora individuella skillnader på språkintro. Gemensamt för alla böcker är dock att de är lätta att läsa, utan att vara barnsliga. Det här listan är tänkt att fungera som en bra introduktion för dig som vill börja jobba med litteratur på språkintroduktion.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Hela skolan högläser för eleverna! Regeringen har initierat HELA SVERIGE LÄSER MED BARNEN. Jag tänker att skolan kan svara upp med: Så här kan vi göra:

Related: