background preloader

SO

Facebook Twitter

Granska och förstå källor. Så blir vi lurade av "platta" kartor - Streama TV4 Play. 200111 2 Geografens testamente Europa. Europaspelet. Vikings Lapbook. Jämförande tidslinje med stödmeningar. Stödfrågor till Sverigearbetet. Stora frågor Sverige. Begreppsschema Historisk analys. Historisk analys. Landskapsstudie - Skriv fakta, berättande text och rita karta. Författare: Jonathan Kipowski Datum: 4 november 2016 Ämnen: SV/SO, Geografi, SO År: Grundskola år 4–6 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning Detta är en uppgift jag skapade för min fjärdeklass på geografin i SO.

Landskapsstudie - Skriv fakta, berättande text och rita karta

Varje elev blev tilldelad varsitt landskap som de skulle läsa på om, rita en karta av med alla rätt färger för livsmiljöer som skog, odlad mark, vatten och symboler för tätorter, fornminnen och andra landmärken. Sedan ska de skriva korta fakta och en löpande berättande text om landskapet. ArbetsmetodBladet här är en enkel mall som eleverna kan rita och skriva direkt på. Instruktionerna står tydligt på bladet (även om en påminnelse kan behövas lärde jag mig).

Gör en karta i rutan här ovan på landskapet med de största tätorterna, sjöarna, vattendragen som flod, å och älv och färglägg livsmiljöerna.Märk ut på Sverigekartan ovan var landskapet ligger.Skriv lite korta, roligare eller intressanta fakta om landskapet.Vilka livsmiljöer och naturresurser finns här? Förklarar USA-valet. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. Varannan svensk bor nära havet. I ett europeiskt perspektiv är Sverige till ytan ett relativt stort land.

Varannan svensk bor nära havet

Med drygt 407 000 km2 land­areal är vi det femte största landet i Europa. Sett till folk­mängd placerar vi oss dock på en mer blygsam 16:e plats. Sverige är därmed relativt gles­befolkat, samtidigt som vår befolkning är starkt koncen­trerad till de 1 956 tätorterna där 85 procent av invånarna, drygt 8 miljoner, bor.

Tätorterna upptar bara 1,3 procent av land­arealen. De 15 procent av befolk­ningen, cirka 1,4 miljoner, som återfinns utanför tätort får därmed dela på 98,7 procent av landytan. Sveriges karta om befolkningen fick styra Landet har delats upp i rutor som sedan fått en storlek som motsvarar hur många som bor där. Om Sveriges karta skulle ritas om med hänsyn till antal invånare per kvadrat­kilometer istället för land­areal skulle landet få ett helt annat utseende. Den geografiska fördelningen av befolk­ningen uppvisar en stor variation över landet.

Den svenska urbaniseringen är en relativt sen företeelse. Analysmodellen. Nej, flest röster vinner INTE – så funkar presidentvalet - USA-valet. Den 8 november går USA till val för att bestämma vem som blir landets nästa president.

Nej, flest röster vinner INTE – så funkar presidentvalet - USA-valet

I praktiken avgörs valet i några få stater – och det är inte nödvändigtvis den som får flest röster som vinner. Hur kommer det sig egentligen? Vi reder ut, med hjälp av en pingismatch och några söta katter. Text och grafik. Geografi. Geografi2. Begreppsschema naturgeografi. Begreppsschema kulturgeografi. Stora frågor Sverige. Stödfrågor till Sverigearbetet. Från Tellus till Ärla. Kartor. Vad ska bort Påverkan. Påverkansfaktorer Sverige. Jämförande tidslinje åk 4 vt. Jämförande tidslinje åk 6. Jämförande tidslinje åk 5. Jämförande tidslinje åk 4 ht. Påverkansfaktorer Sverige. Seismic Monitor - Recent earthquakes on a world map and much more. %C3%85rsplanering%20SO%20%20%C3%A5k%204%20%202016. Index of /filer/geografen. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. 40 maps that explain the world. By Max Fisher By Max Fisher August 12, 2013 Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to.

40 maps that explain the world

So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. Some of these are pretty nerdy, but I think they're no less fascinating and easily understandable. A majority are original to this blog, with others from a variety of sources. I've included a link for further reading on close to every one. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] Click to enlarge. 6-fältare Forntiden. Utifrån mitt förra inlägg och konveration med Göran Svanelid på Facebooksidan The big five kom idén att ytterligare synliggöra de ämnesspecifika begreppen som vi jobbade med när vi jobbade med Stenåldern i mitt klassrum.

6-fältare Forntiden

Vi kommer att återkomma med begreppen för varje tidsperiod och vi ska kunna beskriva och jämföra perioderna. För att synliggöra de ämnesspecifika begreppen brukar jag göra 6-fältare. Vi gör 6-fältare som stödstruktur när vi ska skriva beskrivande texter, faktatexter. Det kan handa om djur eller växter eller som nu forntiden. File download. Nukunskap - nättidningen för mer nyheter i skolan. Julkalender. Här är adventskalendern för 2015. File download. Påverka och påverkas i en demokrati. Inspiration och kunskap för SO-intresserade. Örebros historia. Bron över Svartåns "örar" Långt innan staden Örebro grundades, fanns troligen vissa bosättningar i det som idag är centrum.

Örebros historia

Någon by var det inte tal om, än mindre en stad. I Skebäck, närmare Svartåns utlopp i Hjälmaren, fanns däremot troligen en handelsplats och en hamn. Runt det som idag är Örebro fanns dessutom flera byar och boplatser från perioden 500-1000 e.Kr., flera med namn som idag lever kvar som benämning på stadsdelar i dagens Örebro. This Is What A World Map Looks Like When Scaled According To Population Size. Where in the world did Australia go?!

This Is What A World Map Looks Like When Scaled According To Population Size

A new cartogram by Redditer TeaDranks rescales the world’s countries according to population size instead of geographic area. We are all born free – our human rights in pictures. Med Ahmed i medeltiden: Brott. Inspiration och kunskap för SO-intresserade.