background preloader

Dollar Street

https://www.gapminder.org/dollar-street

Related:  SOLevnadsvillkor/Världengeo 5Interesting stuff

FN-dagen, mänskliga rättigheter, undervisningsexempel och tips! - Charlotta Granath FN-dagen närmar sig och skolor kommer på olika sätt att uppmärksamma detta. Vad passar då bättre än att dela tips, filmer och undervisningsmaterial som kan användas både på FN-dagen, men även i det kontinuerliga demokrati- och värdegrundsarbetet? För knappt 1 år sedan fick jag frågan att skriva Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna, 30 mänskliga rättigheter – 30 lektioner i olika ämnen. Det skulle vara konkret, hands on, ett material att använda direkt i undervisning, aktuellt och med tydlig förankring i styrdokument.

So och Sv-tema” Hur blir man en global Citizen? Hur blir man en global citizen? Hur blir man en global Citizen? Så började vårt tema ( inom svenska, samhällskunskap och geografi) som vi ( jag och min kollega Matilda Jansson) haft med våra femmor. I detta långa inlägg tänkte vi dela med oss av allt vi gjort. Temat höll på från skolstart till höstlovet. Eleverna fick visa sina förmågor i dels den podcast de gjorde i grupp samt ett prov som vi använde både summativt och formativt.

Barnkonventionen Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter. De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder så att de verkligen gör det.

8 Sidor - Fler än 100 tusen har flytt från Burma Människor som flytt från Burma. Foto. B Armangue/TT Den muslimska folkgruppen rohingya har länge behandlats illa i landet Burma. Lektionstips och uppgifter för arbete med historiebruk - Charlotta Granath I mitt förra inlägg skrev jag om vad historiebruk är, om olika kategoriseringar och hur vi kan introducera arbetet med historiebruk i undervisningen. Här kommer nu flera undervisningsexempel och tips på länkar, material och uppgifter som passar utmärkt att använda sig av och diskutera med eleverna! Exempel 1 – Historiebruk på gator och torg Där du inte trodde att ett barn skulle bo - så här sover barn världen över (somliga sängplatser är osannolika!) - Viralbladet Barnkammaren är i många hem ett rum där det inte sparas på krutet, speciellt i västvärlden. Vi kan alla dra oss till minnes hur våra egna rum kunde se ut när vi var små, eller hur? För alla jordens människor är dock barnets rum inte fullt så högt prioriterat eller fullproppat med leksaker. Vissa barn har inte ens ett eget rum, än mindre en sängplats som i svenska hem skulle klassas som fullgod.

Studiematerial - Riksdagen Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan? Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt. Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet Jag och mina elever i årskurs 8 har under en period arbetat intensivt med kristendomen. Vi startade upp arbetsområdet med att kolla av vilka kunskaper som fanns kvar i minnet från mellanstadiet för att jag skulle kunna utgå från det i min planering. Karusellen – ett sätt att få överblick Ett perfekt sätt att få en snabb överblick av klassens gemensamma kunskaper är att genomföra Karusellen utifrån några väl valda frågor. Med fyra elever i varje grupp gav sig klassen på mina sex frågor med stort engagemang. Varje grupp hade en egen färg på pennan för att jag skulle kunna se vad respektive grupp hade bidragit med när helheten var klar.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 6 « Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. De var de första svenskarna De första moderna människorna som vandrade in i nuvarande Sverige när inlandsisen började släppa sitt grepp för drygt 10.000 år sedan var jägare och samlare. Förmodligen följde de hjordar av vildrenar som levde längs iskanten. Deras hud var mörk, tror Mattias Jakobsson som är professor i genetik i Uppsala och en av forskarna i det svenska Atlas-projektet, som syftar till att kartlägga arvsmassan hos tidiga befolkningar i landet.

Rätt i tiden - Utdöda djur - SVT Nyheter Det är så klart nästan omöjligt att veta exakt när den sista individen av varje art dog ut, men vi tror vi vet på ett ungefär. Mammut (1700 f.Kr.) Elefantdjur som för ca tre miljoner år sedan vandrade norrut från Afrika. Många kopplar ihop mammutarna med en europeisk istid men de levde alltså i betydligt varmare klimat i Afrika under mer än fyra miljoner år. De flesta dog ut i slutet av den senaste istiden, men dvärgmammutarna på Wrangels ö dog inte ut förrän ca 1700-1500 f.Kr. Uroxe (1627) SO Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris. Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Att UR används utomlands det vet vi, men hur är extra kul att få reda på. När jag för en tid sedan fick se i SMUL:s (Svenska som modersmål utomlands) slutna Facebook-grupp att det efterfrågades en lärare som kunde skriva om sin användning av UR i sin undervisning kändes det som att frågan var direkt riktad till mig, eftersom jag är en flitig UR-lärare. Jag följer de diskussioner kring andraspråksinlärning som finns i deras forum på Facebook eftersom jag själv är tvåspråkig från födseln och intresserar mig för andraspråksinlärning generellt, men också för att jag numera arbetar på en utlandsskola för elever som har svenska som modersmål.

Related: