background preloader

SO

Facebook Twitter

Days Of Creation Wheel « Crafting The Word Of God. Med all rätt: Ellen - UR Skola. Trafik i alla ämnen - Trafikkalendern. Elias och de stora frågorna: Ensam - UR Skola. OS i skolan - Sveriges Olympiska Kommitté. Lär dig om OS - Sveriges Olympiska Kommitté. Problem loading page. Forntidsresan. Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3.

Forntidsresan

Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Tack till elever och kolleger vid Bryngelstorpskolan för ett fint samarbete! Som ni kan utläsa från terminsplaneringen uppmärksammade vi en förmåga i taget under Forntidsresans gång. Hela vårt tema genomsyrades av samtal där vi pratade om vad vi redan vet, vad vi önskar veta och vad vi slutligen lärt oss (VÖL-modellen). Eleverna fick med hjälp av matrisen själva bedöma sina förmågor i slutet av temat. Nedan följer nu en kort beskrivning med bilder kring hur vi genomförde Forntidsresan. Vi fortsatte vår resa längs tidslinjen och läste om dinosaurierna. Atar. Skriven av Britt Engdal Faktamaterial inlämnat av Bo Knarrström Uroxen var ett imponerande djur.

Atar

En fullvuxen tjur var omkring två meter hög. Den kunde väga uppemot ett ton. Jakten kunde ta flera dygn för jägarna i Skåne för 9000 år sedan. Spår vid Västersjön vid Hallandsåsens fot berättar om deras jaktlycka. “Ser du röken från eldarna, Atar?” “Det gäller att vara beredd på allt, min son”, säger far. Atar ser sig över axeln. Far är en skicklig jägare, kanske den förnämste av alla i släkten. Nu syns boplatsen tydligt nere vid sjöstranden. I nästa ögonblick är de iväg.

Bakom ett av tälten dyker en man upp. Människor, apor och jag: Lucys mormor. Animated science - Magma: Trilobiten. NORDISK%20MYTOLOGI. Untitled. Boken om historia att vara barn for 100 ar sedan. En cellsam historia Del 1 - Ja, vad är en cell? Animated science - Magma: Tuff. Det var en gång...Tidernas Äventyr ►1-24◄ Upload Svenskt Galleri Loading...

Det var en gång...Tidernas Äventyr ►1-24◄

Working... ► Play all Det var en gång...Tidernas Äventyr ►1-24◄ by Svenskt Galleri25 videos47,365 viewsLast updated on Jun 29, 2014 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Almanacka, kalender. Sök aktiviteter och uppgifter. Free Nativity Play Dough Printable for Christmas. Trafik i skolan. Undervisningen om trafik handlar inte bara om trafiksäkerhet och trafikregler.

Trafik i skolan

Den ska också handla om resor, transporter, miljön och samhällsplanering. Här hittar du mer inspiration och material som du kan använda i klassrummet. Det finns många möjligheter att arbeta med trafikfrågor i skolan. Ett sätt kan vara att ta fasta på trafiken i elevernas vardag och närmiljö med ett fokus på trafiksäkerhet och trafikregler. Skolan har dessutom ett uppdrag att lära ut hur samhällets funktioner, vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Trafik i läroplanerna Skolans undervisning om trafik regleras i läroplanerna för grundskolan respektive gymnasieskolan. Stöd i undervisningen Teman inom trafik På NTF:s webbplats Trafiken i skolan finns information om aktuella frågor om barn och unga i trafiken, till exempel alkohol och droger, fart och fara samt barn på egen hand i trafiken.

TV från Utbildningsradion Cykla säkert Goda exempel. Sovrum i världen - Google Slides. Where Children Learn: Inside Classrooms Around the World. En plats är tom - Novellklubben. Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan: De stora städerna. Teskedsorden. SLI.SE - Rättens riddare : Religion. Kunskapsmedia AB, 2013, Från 7 år, 11 min.

SLI.SE - Rättens riddare : Religion

V1788- 1 Vad är religion? Vem är Allah? Hur ser det ut i kyrkan? Vad är en davidsstjärna? Ida tar reda på mer om tre stora religioner: kristendom, islam och judendom! SLI.SE - Religionskunskap för barn. HAMARK PRODUKTION, 2009, Från 7 år, 11 + bonus min.

SLI.SE - Religionskunskap för barn

V1566- 1 Vi träffar prästen Anders som tar oss runt i kyrkan. Han visar och förklarar vad kyrkorummet innehåller; vapenhus, altare, prästens kläder, psalmtavla, orgelläktare, dopfunt, ljusbärare med mera. Extramaterial: Prästens kläder, Prästkläder och kyrkoårets färger, Förberedelse för nattvarden. Informa. Trafikmärken. Trafikmärken Du behöver:FärgpennorPdf:er på vägmärken (finns längst ner på sidan)Facit (finns längst ner på sidan) Vi har fått förfrågningar om material med trafikmärken.

Trafikmärken

Vi har valt ut 15 stycken vanliga trafikmärken som du ofta ser i din närmiljö. Ett förslag kan vara att skriva ut färgläggnings-pdf:erna och häfta ihop dem till en liten bok och sedan gå ut på en promenad för att se om du kan hitta några av dem. Då kan se du vilken färg de olika skyltarna har. Det finns olika sorters skyltar med olika färger som med hjälp av färgen och formen berättar vad det är för slags skylt.

Kom ihåg att vara försiktig i trafiken! Förbudsmärken (nästan alltid runda)Förbudsmärken betyder att någonting är förbjudet. Anvisningsmärken (oftast fyrkantiga i blått och vitt men kan även vara gröna, vita och gula)Anvisningsmärken berättar vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Påbudsmärken (alltid runda i blått och vitt)Påbudsmärken är en uppmaning. URTIDEN. Forn. Från Dinosaurier till vikingar. ISTIDEN.

Bibeln för barn. FORNTIDEN.