background preloader

: free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps

https://d-maps.com/index.php?lang=en

Related:  SOberglacepucebdxImage Cliparts Brushes

FN-dagen - värd att fira! FN-dagen firas den 24 oktober. Det datumet 1945 trädde FN-stadgan i kraft och FN bildades. Man kan alltså säga att FN-dagen är FN:s födelsedag. Häxprocesserna - Skolbok Från Skolbok (Lämplig för mellanstadiet) Den tid då främst kvinnor avrättades utpekade som häxor är ganska kort i vår historia, men det är ett av de främsta bevisen på hur samhället aktivt förtryckt och varit elakt mot just kvinnor. För att inte något liknande skall hända igen är det viktigt att uppmärksamma det. Forntiden Geografi, Sveriges landskap och län Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre. Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fakta om Sverige när man lär sig mer om Sveriges landskap. Kartorna kan laddas ner, 100dpi för skärm eller 300dpi för skrivare, här: Landskapen är (i bokstavsordning):

Commons:Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska musee... Shortcut: COM:LSH Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) bildar tillsammans en myndighet vars uppgift är att bevara och berätta om vårt kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Göteborgs stadsmuseum Byggdes Göteborg verkligen i ett träsk? Vem var biskopen i Biskopsgården? Och varför finns det ingen spårvagn nummer 12? Visst kan muslimska barn delta i kyrkan DEBATT. Islam är kärlekens och fredens religion och dess sanna mål är just att sprida detta. Människans integritet och respekt är en grundläggande del av islam. Som regel anser man inom islam att varje religion är sann och vägleder till Gud, förutsatt att originalläran inte har blivit påverkad av kultur och tradition. Islam gör anspråk på att vara en grundläggande religion och alla profeter, från Adam till Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) har alla kommit med samma grundläggande lära. Denna lära går först och främst ut på att skapa en relation mellan människan och Gud, sedan att skapa relation emellan människor.

Rätt i tiden - Utdöda djur - SVT Nyheter Det är så klart nästan omöjligt att veta exakt när den sista individen av varje art dog ut, men vi tror vi vet på ett ungefär. Mammut (1700 f.Kr.) Elefantdjur som för ca tre miljoner år sedan vandrade norrut från Afrika. De var de första svenskarna De första moderna människorna som vandrade in i nuvarande Sverige när inlandsisen började släppa sitt grepp för drygt 10.000 år sedan var jägare och samlare. Förmodligen följde de hjordar av vildrenar som levde längs iskanten. Deras hud var mörk, tror Mattias Jakobsson som är professor i genetik i Uppsala och en av forskarna i det svenska Atlas-projektet, som syftar till att kartlägga arvsmassan hos tidiga befolkningar i landet. Hudfärgen är ett arv från det afrikanska ursprunget: Exempeluppgifter från proven 2014, åk 6 « Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet Jag och mina elever i årskurs 8 har under en period arbetat intensivt med kristendomen. Vi startade upp arbetsområdet med att kolla av vilka kunskaper som fanns kvar i minnet från mellanstadiet för att jag skulle kunna utgå från det i min planering. Karusellen – ett sätt att få överblick

Related:  En ligneICT TOOLS