background preloader

SO

Facebook Twitter

M%C3%A4nskliga%20r%C3%A4ttigheter%20-%20alla(2).pdf. Spelfilm i skolan. 15 bra digitala verktyg för geografi | Gränslöst digitalt lärande. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT. Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Du kan välja länder och på vilket sätt data ska visas, i ett diagram eller på en karta. Jämför gärna ett land med stor produktion och stor konsumtion utifrån olika frågeställningar. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA.

World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. Gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken. Prezi. Omtalat.nu | 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna. I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Att det trots det ser ut som det gör är orimligt. Det finns nämligen en hel drös kvinnor genom historien som svenska skolelever borde lära sig om.

Här är 31 kvinnor de borde lära sig om i stället för random nazister: 1. Iransk advokat och aktivist som 2003 mottog Nobels fredspris för sitt arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Nukunskap - Nyheter för lärande. Ibiblioteket - Tidsresan. Vill du åka med i vår tidsmaskin? | Dinosauriernas tid - Trias, Jura och Krita | Istid | Stenålder | Bronsålder | Järnålder och Vikingatid | Medeltid | Vasatid | Stormaktstid | Upplysning | 1800-tal | Den nya tiden - 1900 | 1950-tal | 2012 Under våren kommer vi att ge oss ut på en resa. En resa i tiden. Vet du till exempel hur länge det funnits människor? Här kan du se vilka tider vi har besökt Mål vi arbetar mot den här lektionen:Jag kan återberätta det viktigaste i en bok.Jag har lärt mig någonting nytt om dinosauriernas tid.Hur vi gör det:Vi läser och sammanfattar Tyrre den förskräcklige av Hans Wilhelm.Vi tar reda på mer om dinosauriernas tid med hjälp av en faktabok.

Här får du veta mer Mål vi arbetar mot den här lektionenJag vet vad skillnaderna är mellan facklitteratur och skönlitteraturJag har lärt mig något nytt om istidenHur vi gör detVi läser boken: Reta inte en mammut och diskuterar om det som står i den är fakta eller berättelseVi pratar om vad vi har lärt oss och hur.

Google Earth

Filmer vikingatiden. Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi. Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Att hugga en runsten Se filmen 2. Se filmen 3. Se filmen 4. Se filmen 5. Se filmen 6. Se filmen 7. Se filmen 8. Se film A Se film B Ladda ner Vikingar – ett studiematerial för sfi Ladda ner studiematerialet för Sfi (Pdf 5003 Kb) » (4,89 MB pdf) Du behöver Acrobat Reader för att öppna PDF-dokumenten »

ISTID. Film; Människors olika förutsättningar. Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan.

. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder? Johans geografilänkar - Geografilänkar. Ornaventyret_20130219_webb_1. Historiemedvetande. Lektionsunderlag. I samband med idolkortslanseringen vill BRIS ge dig som är pedagog några förslag på hur du kan koppla idolkorten till samtal om frågor som barn i 12-årsåldern har. Här har du möjlighet att hämta fyra korta filmer (varje är drygt en minut) som beskriver vardagssituationer barn befinner sig i.

Filmerna handlar om bråk, ensamhet, kärlek och mobbning. Förslagsvis kan du som pedagog tillämpa detta material under livskunskapen eller i samband med kurator/skolsköterskas (EHT-personal) besök i klassen. Filmerna med tillhörande material kan ses som ett bra komplement till det viktiga förebyggande elevhälsoarbete som sker på skolorna. Lektionsupplägg För att visa de nedladdade filmerna rekommenderar vi VLC Fungerar i Win/OSX/Linux Länkar till filmer för nedladdning: Bråk Ensamhet Kärlek Mobbning Bråk Varför bråkar man ibland, fast det inte känns bra? Filmen är 1 minut lång. » Se filmen här Ensamhet Att vara själv, är det alltid jobbigt? Filmen är 1 minut och 25 sekunder lång. » Se filmen här Kärlek Mobbning. Vem är bäst? | #NORDEN. These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world. Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison.

He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. If you like justsomething.co share this post with your friends via Facebook or Twitter. Anonymous, 9, Ivory Coast Dong, 9, Yunnan, China Indira, 7, Kathmandu, Nepal Ahkohxet, 8, Amazonia, Brazil Bikram, 9, Melamchi, Nepal Alex, 9, Rio de Janeiro, Brazil Bilal, 6, Wadi Abu Hindi, The West Bank.

Elevuppgift_Samh%C3%A4llskunskap.

Vikingatiden

Politik, demokrati, valet. Sverige. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.