background preloader

SO

Facebook Twitter

M%C3%A4nskliga%20r%C3%A4ttigheter%20-%20alla(2).pdf. Spelfilm i skolan. 15 bra digitala verktyg för geografi. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT.

15 bra digitala verktyg för geografi

Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA. World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. Gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken. Factlab.com På Factlab så kan du också välja på en mängd olika data från olika källor.

Selborne.nl/foodmap En avskalad sida, men med tydlig information om var olika produkter odlas. 31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler. Under torsdagen släppte Dagens Nyheter en granskning om att historieböckerna i svenska skolan har glömt kvinnorna.

31 kvinnor som är viktigare för svenska elever att lära sig om än namnen på nazistiska generaler

I en av de granskade böckerna framgår det att det finns fler namngivna nazister än kvinnor i en tredjedel av boken. 31 nazister och 21 kvinnor. Böckerna som granskats är skrivna för den läroplan började gälla 2011och som hade högre krav på jämställhet i undervisningen. Att det trots det ser ut som det gör är orimligt. Det finns nämligen en hel drös kvinnor genom historien som svenska skolelever borde lära sig om. Nukunskap - Nyheter för lärande. Ibiblioteket - Tidsresan. Vill du åka med i vår tidsmaskin?

ibiblioteket - Tidsresan

| Dinosauriernas tid - Trias, Jura och Krita | Istid | Stenålder | Bronsålder | Järnålder och Vikingatid | Medeltid | Vasatid | Stormaktstid | Upplysning | 1800-tal | Den nya tiden - 1900 | 1950-tal | 2012 Under våren kommer vi att ge oss ut på en resa. En resa i tiden. Vet du till exempel hur länge det funnits människor? Vet du vad som fanns innan människorna kom till? Här kan du se vilka tider vi har besökt Mål vi arbetar mot den här lektionen:Jag kan återberätta det viktigaste i en bok.Jag har lärt mig någonting nytt om dinosauriernas tid.Hur vi gör det:Vi läser och sammanfattar Tyrre den förskräcklige av Hans Wilhelm.Vi tar reda på mer om dinosauriernas tid med hjälp av en faktabok.

Google Earth

Filmer vikingatiden. Filmerna nedan ingår i studiematerialet för sfi.

Filmer vikingatiden

Filmerna är avsedda att ge ökad kunskap och förståelse av vikingatiden, men kan också användas för kommunikativa språkövningar i skolan. I studiematerialet för sfi ingår manus, samt förslag på frågor och övningar till kortfilmerna. De studerande arbetar i par eller i små grupper med frågorna och övningarna. 1. Att hugga en runsten Se filmen 2.

Se filmen 3. Se filmen 4. ISTID. Film; Människors olika förutsättningar. Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi.

Film; Människors olika förutsättningar

Johans geografilänkar - Geografilänkar. Ornaventyret_20130219_webb_1. Historiemedvetande. Lektionsunderlag. I samband med idolkortslanseringen vill BRIS ge dig som är pedagog några förslag på hur du kan koppla idolkorten till samtal om frågor som barn i 12-årsåldern har.

Lektionsunderlag

Här har du möjlighet att hämta fyra korta filmer (varje är drygt en minut) som beskriver vardagssituationer barn befinner sig i. Filmerna handlar om bråk, ensamhet, kärlek och mobbning. Förslagsvis kan du som pedagog tillämpa detta material under livskunskapen eller i samband med kurator/skolsköterskas (EHT-personal) besök i klassen. Filmerna med tillhörande material kan ses som ett bra komplement till det viktiga förebyggande elevhälsoarbete som sker på skolorna. Det är också ett utmärkt tillfälle att skapa kontakt med barnen.

Lektionsupplägg För att visa de nedladdade filmerna rekommenderar vi VLC Fungerar i Win/OSX/Linux Länkar till filmer för nedladdning: Bråk Ensamhet Kärlek Mobbning Bråk Varför bråkar man ibland, fast det inte känns bra? Filmen är 1 minut lång. Vem är bäst? These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world. Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison.

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world

He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. If you are interested in the book this is the Amazon link, while if you want to see some other work by James Mollison here’s his personal website: jamesmollison.com.

If you like justsomething.co share this post with your friends via Facebook or Twitter. Anonymous, 9, Ivory Coast. Elevuppgift_Samh%C3%A4llskunskap.

Vikingatiden

Politik, demokrati, valet. Sverige. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.