background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Fyra satt att lasa tidningen. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Bokhjulet - Hjulsbroskolans skolbiblioteksblogg: Källspanarna - källkritik i 7 lektioner. Allt du behöver veta om källkritik på nätet. Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden? Olika typer av källor Det gäller alltså att förstå skillnaden mellan primär- och sekundärkälla. Fyra viktiga frågor Är källan sann eller falsk? När man vill granska en källa gäller det också att känna till olika slags medieinnehåll. Hur blir man själv en bra källa? Om man själv publicera någonting på nätet som man vill att någon annan kan ha nytta av så lönar det sig att tydligt hänvisa varifrån man fått sin information och länka till sina källor. Många utmaningar med källkritik på nätet Vad kan brist på källkritik leda till?

Isabella Holm tycker att en värld utan källkritik är en skrämmande värld. Kolla källan. Att övertyga 4 6. Lilla viralgranskaren. Källkritik vid webbesök. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet.

Underbygga. You’re the fact checker now – Stanford Alumni – Medium. No matter what media stream you depend on for news, you know that news has changed in the past few years.

You’re the fact checker now – Stanford Alumni – Medium

There’s a lot more of it, and it’s getting harder to tell what’s true, what’s biased, and what may be outright deceptive. While the bastions of journalism still employ editors and fact-checkers to screen information for you, if you’re getting your news and assessing information from less venerable sources, it’s up to you to determine what’s credible. “We are talking about the basic duties of informed citizenship,” says Sam Wineburg, Margaret Jacks Professor of Education. Wineburg and Sarah McGrew, a doctoral candidate in education, tested the ability of thousands of students ranging from middle school to college to evaluate the reliability of online news. What they found was discouraging: even social media-savvy students at elite universities were woefully unskilled at determining whether or not information came from reliable, unbiased sources. Unfortunately, no. 4 Steps Schools Need To Take To Combat Fake News. How To Spot Fake News.

Critical thinking is a key skill in media and information literacy, and the mission of libraries is to educate and advocate its importance.

How To Spot Fake News

Discussions about fake news has led to a new focus on media literacy more broadly, and the role of libraries and other education institutions in providing this. When Oxford Dictionaries announce post-truth is Word of the Year 2016, we as librarians realise action is needed to educate and advocate for critical thinking – a crucial skill when navigating the information society.

IFLA has made this infographic with eight simple steps (based on FactCheck.org’s 2016 article How to Spot Fake News) to discover the verifiability of a given news-piece in front of you. Download, print, translate, and share – at home, at your library, in your local community, and on social media networks. The more we crowdsource our wisdom, the wiser the world becomes. Hon utbildar förskollärare i källkritik. ”Vem är det som skriver så?”

Hon utbildar förskollärare i källkritik

Skalman frågar den gråtande Lille Skutt, som läst på nätet att Bamse inte blir stark av dunderhonung längre. — Ett skitsmart grepp att utgå från barnens populärkulturella intressen, tycker Ulla-Karin Lundgren Öhman om Bamse-redaktionens metod att lära de unga läsarna källkritik genom en seriestrip med de älskade figurerna (Bamse nr 2/17). Redan ettåringarna vet vad en smart device är. Ulla-Karin Lundgren Öhman är medie­pedagog på Piteås resurs­centrum för IT- och mediepedagogik och leder projektet Lekmit som under sex år har kompetensutvecklat en stor del av förskollärarna i kommunen. Under ett år får del­tagande förskolor besök av en mediepedagog två timmar per vecka. Barnen gör väldigt mycket film för sin egen målgrupp om saker som ligger nära dem själva — ett par minuter långa spelfilmer, dokumentärer och animationer som får rafflande titlar som ”Den bortsprungna hästen” eller ”Gubben och motorcykeln”.

Personligt Ulla-Karin Lundgren Öhman Ålder: 49. Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan. Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner.

Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan

Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? I samarbete med bland annat internetforskaren Elza Dunkels har Bamseredaktionen tagit fram ett specialnummer om högaktuella ämnen som ryktesspridning och källkritik. Nu släpps det eftertraktade numret för skolanvändning tillsammans med en specialframtagen lärarhandledning. Förra året deltog Bamseredaktionen i läskonferensen Readme i Malmö. . – Att vara med och skapa Bamsehistorier var en av de roligaste saker jag gjort! Serien ”Bamse och Mörka skogen” handlar om när Lille Skutt ser ett monster i skogen och varnar alla för detta. . – Med tanke på hur vår mediekonsumtion ser ut i dag, så tycker jag att detta ämne är extremt viktigt, säger Charlotta Borelius, chefredaktör på Bamsetidningen.

Som komplement till serien har en särskild Bamses skola tagits fram. Förstelärarna Jenny och Linda har skapat ett lektionsupplägg för åk 1-6. Källkritik: sketchen "Matteprovet"