background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Nyhetsmaskinen. Sök- och källkritisk verktygslåda - MIK-labbet - Medium. Länkspecial: digital källkritik. Verktyg och videos Länkar till filmer, studiematerial med mera som handlar om att arbeta med källkritik i skolans värld.

Länkspecial: digital källkritik

MIK för mig Statens medieråds nysläppta material om medie- och informationskunnighet, ”MIK för mig”, med bland annat färdiga lektioner. ”Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda” För att kunna tolka omvärlden räcker det inte längre med att förstå text. Kolla källan – med mängder av resurser Skolverkets samlingsplats för material, guider, lektionsmaterial, forskning med mera om källkritik. Ur innehållet: Checklista för sociala medier. Skolverkets utbildning i källkritik I Skolverkets lärportal finns den nya utbildningen Kritisk användning av nätet. Filterbubblor och lögner. Idag finns en möjlighet att bara följa de medier som speglar din egen världsbild.

Fyra satt att lasa tidningen. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Inspirerande gratismaterial 2

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? Allt du behöver veta om källkritik på nätet. Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden? Den källkritiska metoden utvecklades av historiker. Olika typer av källor. Guide för källkritik för lärare. Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla. Det betyder inte att en förstahandskälla alltid är opartisk eller ger en korrekt bild av verkligheten. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning.

Åsneryd. Åsneryd mitt i Skåne är en fantastisk plats.

Åsneryd

Mellan de gröna dalarna i sydliga Skåne ligger denna exklusiva turistort, som trots sin stora popåläritet har lyckats behålla sin genuina atmosfär. 736 invånare är bosatta här året runt. Åsneryd har klimatet du drömmer om! En ödes nyck av naturen har lett till att en spricka i jordskorpan låter grundvattnet passera genom det inre av jorden och värms då upp till över 100 grader. Vattnet återvänder tillbaka till ytan i små kokande håligheter. Dessa varma ihåligheter värmer upp dalgången så att vintertemperaturen aldrig understiger +21 grader.

Åsneryd - webbplats för källkritik - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN. Förmodligen känner du till Åsneryd - om inte gör ett besök:-) Tusentals elever använder webbplatsen i sitt arbete med källkritik.

Åsneryd - webbplats för källkritik - SKOLBIBLIOTEKSRESURSEN

Åsneryd har fräschat upp sig under sommaren - kika in och se resultatet! Du kan numera också använda adressen eller Åsneryd är en webbsida som kom till världen redan 2003 i samband med att jag planerade min undervisning i källkritik. Jag ville ha ett material som jag kunde ”lura” mina elever med och som jag sedan skulle kunna utgå från i min undervisning. Jag ville att de verkligen skulle känna sig lurade – och få ”Åsneöron”. Åren har gått och jag har lämnat skolan där jag undervisade – men webbsidan är kvar. Källkritik för yngre elever. I artikeln ”Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan” kan du läsa om hur lärare i förskola och förskoleklass kan utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning.

Källkritik för yngre elever

Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan I artikeln ”Källkritik i förskoleklass” besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet. ’ Att övertyga 4 6. Källkritik på nätet. Bad News - spel om fejkade nyheter. Vad visar bilden. Källkritik i Coronatider. Vad vem hur osv. Källkritik vid webbesök. Vem säger det? Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet.

Underbygga. 4 Steps Schools Need To Take To Combat Fake News. How To Spot Fake News. Critical thinking is a key skill in media and information literacy, and the mission of libraries is to educate and advocate its importance. Discussions about fake news has led to a new focus on media literacy more broadly, and the role of libraries and other education institutions in providing this.

When Oxford Dictionaries announced post-truth was Word of the Year 2016, we as librarians realise action is needed to educate and advocate for critical thinking – a crucial skill when navigating the information society. IFLA has made this infographic with eight simple steps (based on FactCheck.org’s 2016 article How to Spot Fake News) to discover the verifiability of a given news-piece in front of you. Download, print, translate, and share – at home, at your library, in your local community, and on social media networks. The more we crowdsource our wisdom, the wiser the world becomes. Hon utbildar förskollärare i källkritik. ”Vem är det som skriver så?”

Hon utbildar förskollärare i källkritik

Skalman frågar den gråtande Lille Skutt, som läst på nätet att Bamse inte blir stark av dunderhonung längre. — Ett skitsmart grepp att utgå från barnens populärkulturella intressen, tycker Ulla-Karin Lundgren Öhman om Bamse-redaktionens metod att lära de unga läsarna källkritik genom en seriestrip med de älskade figurerna (Bamse nr 2/17). Redan ettåringarna vet vad en smart device är. Ulla-Karin Lundgren Öhman är medie­pedagog på Piteås resurs­centrum för IT- och mediepedagogik och leder projektet Lekmit som under sex år har kompetensutvecklat en stor del av förskollärarna i kommunen. Under ett år får del­tagande förskolor besök av en mediepedagog två timmar per vecka.

Bamse och källkritik – Serier i Undervisningen. Bamse och källkritikJonas Lidheimer2018-06-12T11:45:02+00:00 Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner.

Bamse och källkritik – Serier i Undervisningen

Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? I samarbete med Barnens Bibliotek har Bamseredaktionen tagit fram en specialtidning om källkritik för skolor och bibliotek. Fockenfors – Sveriges minsta kommun. Källkritik: sketchen "Matteprovet"