background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Historisk källkritik

Källkritik på nätet. Fejksidor. Källkritik och nyheter. Kallkritikbyran. Sök- och källkritisk verktygslåda - MIK-labbet - Medium. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Guide för källkritik för lärare. Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Det betyder inte att en förstahandskälla alltid är opartisk eller ger en korrekt bild av verkligheten. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. Avsändare och budskap Ta reda på så mycket som möjligt om upphovspersonen eller utgivaren. Vem som har skrivit textenvem som har publicerat texten Det är också viktigt att undersöka om källan är det den utger sig för att vara.

Sök källans ursprung Om det gäller en text tar du reda på vem som har skrivit den och söker uppgifter om skribenten. Libris, Kungliga bibliotekets webbplats Om din källa finns på nätet kan du titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något. Granska webbadresser, webbplatsen för Internetstiftelsen i Sverige Alla webbsidor har en adress där ett domännamn ingår. Är källan äkta? Källkritik för yngre elever.

I artikeln ”Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan” kan du läsa om hur lärare i förskola och förskoleklass kan utveckla arbetssätt som kombinerar digitala verktyg och medier med lek och undervisning.

Källkritik för yngre elever

Arbeta med digitala verktyg och källkritik redan i förskolan I artikeln ”Källkritik i förskoleklass” besöker vi några skolor där lärare och bibliotekarier tagit sagan Superundersökarna som utgångspunkt för det källkritiska arbetet. ’ Källkritik i förskoleklass Källkritik för elever i årskurs F-6 Diskutera: Utgå från filmen "Källkritik för yngre elever". Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat? Diskutera hur det ser ut i er verksamhet. Att jämföra webbplatser är ett exempel på ett ganska vanligt sätt att introducera källkritik i skolan. Diskutera hur ni kan gå vidare och utveckla arbetssättet. Att övertyga 4 6. Källkritik i Coronatider. Vad vem hur osv. Vem säger det? Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet. Underbygga. Hon utbildar förskollärare i källkritik. ”Vem är det som skriver så?”

Hon utbildar förskollärare i källkritik

Skalman frågar den gråtande Lille Skutt, som läst på nätet att Bamse inte blir stark av dunderhonung längre. — Ett skitsmart grepp att utgå från barnens populärkulturella intressen, tycker Ulla-Karin Lundgren Öhman om Bamse-redaktionens metod att lära de unga läsarna källkritik genom en seriestrip med de älskade figurerna (Bamse nr 2/17). Redan ettåringarna vet vad en smart device är.

Ulla-Karin Lundgren Öhman är medie­pedagog på Piteås resurs­centrum för IT- och mediepedagogik och leder projektet Lekmit som under sex år har kompetensutvecklat en stor del av förskollärarna i kommunen. Under ett år får del­tagande förskolor besök av en mediepedagog två timmar per vecka. Barnen gör väldigt mycket film för sin egen målgrupp om saker som ligger nära dem själva — ett par minuter långa spelfilmer, dokumentärer och animationer som får rafflande titlar som ”Den bortsprungna hästen” eller ”Gubben och motorcykeln”.

Personligt Ulla-Karin Lundgren Öhman Ålder: 49. Bamse och källkritik – Serier i Undervisningen. Bamse och källkritikJonas Lidheimer2018-06-12T11:45:02+00:00 Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner.

Bamse och källkritik – Serier i Undervisningen

Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? I samarbete med Barnens Bibliotek har Bamseredaktionen tagit fram en specialtidning om källkritik för skolor och bibliotek. Bamseredaktionen har i samarbete med Barnens Bibliotek, tagit fram specialtidningen “Bamse och källkritik”. För att underlätta användningen av “Bamse och källkritik” i skolundervisningen har förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström från Malmö tagit fram ett specialanpassat lektionsupplägg för årskurs 1-6. Beställning och nedladdning av material Tidningen “Bamse och källkritik” kommer inom kort att finnas till försäljning till specialpris för bibliotek och skolor via serieshoppen på Serieriundervisningen.se.

För gratis nedladdning av lärarhandledningen “Källkritik med Bamse” klicka här. Källkritik: sketchen "Matteprovet"