background preloader

SO

Facebook Twitter

Start - Stockholmskällan. Tidigmodern tid, upplysning och revolution. Andra världskriget och kalla kriget. Staggering interactive map shows wave of migrants flocking to Europe each day. In the last three years more than 1.3million people have arrived in the Eurozone to seek asylum.

Staggering interactive map shows wave of migrants flocking to Europe each day

The majority of those who make it to Europe are coming from countries like Syria, Iraq and Afghanistan which have been devastated by conflict. The eye-opening graphics show the true scale of the exodus, with movements plotted daily and each dot representing 25 to 50 people. Perhaps even more shocking is that the numbers seen streaming into Germany and other Western European countries represent only a small fraction of those displaced. A majority of refugees fleeing ISIS and Assad in Syria will not make it to the EU. So didaktik nr1 2016 by SO-didaktik.

Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen. #Nätprat - Trygg på nätet. Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag.

#Nätprat - Trygg på nätet

Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd. 9 HISTORY. 2%20Till%20hemsidan%20Befolkning. ATT00034. Använd Maslows behovstrappa i undervisningen. Abraham Maslow (1908-1970) är en av våra största forskare gällande motivation och hans behovstrappa har kommit till användning inom en rad olika områden från försvaret till reklamforskning.

Använd Maslows behovstrappa i undervisningen

(Missa dock inte den här relevanta kritiken av trappan.) ag har pratat en del om Maslows behovstrappa med mina elever och vi har diskuterat vad människan har för behov, både för att (över)leva och må bra. Racist, ​s​exist, ​r​ude​ and crude​: the worst of 20th century advertising – in pictures. Terrodåden i Paris. Samtalsgoogla med dina elever. Jobba kollektivt, kommunikativt för att utveckla elevernas sökstrategier För några år sedan kom vår tonåring hem med en uppgift.

Samtalsgoogla med dina elever

Han skulle skriva ett ”eget arbete” om konsumtionsvanor. Instruktionerna från lärarna löd: SoS-Historia 232-234.

Tema migration, integration, identitet och motstånd

Fattigdom som går i arv. Min flykt. Svensk Nationell Datatjänst. Sök. Agne, ett av alla offer för svensk rasbiologi. Agne Johansson var en fattig pojke som av läkaren ansågs normal – men hade oturen att sedan möta psykiatern och rasbiologen Alfred Petrén, som förklarade honom ”sinnesslö”.

Agne, ett av alla offer för svensk rasbiologi

Han blev steriliserad. I sin bok ”Till Gertrud” (2009) berättar författaren och regissören Kjell Sundstedt om sin mors familj på tio syskon, alla födda i en statarstuga på Öland. När modern Anni dör i cancer hamnar familjen i kris. Fem av de yngsta barnen blir under trettio- och fyrtiotal omhändertagna av barnavårdsnämnden, satta på ”sinnesslöanstalter” – och tre av dem steriliserade mot sin vilja. I avsnittet om Agne, som hamnar på åkerbrukskolonin Hall utanför Södertälje, dyker det plötsligt upp ett intressant namn. ”Anstaltsläkaren på Hall antecknar att Agne är ’foglig’ och att han ’verkar fullt normal och resonerar förståndigt’. Valaffischer genom tiderna. Använd svenska valfilmer i undervisningen. Spinning Jenny - Industriella revolutionen. How Women in Iconic Paintings Would Look if They Got Photoshopped to Fit Today's Ideals.

Modern standards of beauty, influenced by skinny fashion models and Photoshopped celebrities in glossy magazines, dictate that thin is in.

How Women in Iconic Paintings Would Look if They Got Photoshopped to Fit Today's Ideals

But it wasn't always that way. To shed light to the unrealistic body ideals created by virtual scalpels, photo editor Lauren Wade has taken her Photoshop tools to famous paintings that feature iconic images of female beauty. By perking up breasts, pulling in waists, creating thigh gaps and smoothing out blemishes, Wade shows just how extreme Photoshop culture has become.

Nationella minoriteter och mintoritetsspråk

Europe History - Part 2. Källor och källkritik. Historia 1900-tal. GEOGRAFI. Upplysning, revolution, frihet. Begreppsmaskin. Play this quiz now! #jagavsägermig. Under Almedalsveckan höll FATTA en ceremoni för att agera mot att vi tycker att det är dags att införa en lag som på riktigt erkänner varje individs rätt till sin egen kropp!

#jagavsägermig

Lag och rätt

Studenter måste kunna skriva. Allt fler högskolestudenter har stora svårigheter att uttrycka sig i skrift.

Studenter måste kunna skriva

Det är en följd av att läraryrket har devalverats och att skolsystemet intresserar sig för utvärdering mer än kunskap. För ungefär fem år sedan började vi universitetslärare märka att någonting inte stod rätt till med studenterna. Rapport. Index of /files/ge/ Create timelines, share them on the web. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap.

Att använda undervisningsresurser framtagna i andra länder direkt i sin egen undervisning kan vara svårt av flera skäl.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Till exempel är mycket av det stoff som resurserna baseras på på olika sätt kontextbundna, de baseras – såklart – på andra kurs- och läroplaner än de svenska och de kan bygga på en annan syn på undervisning och kunskap än den vi har i Sverige. Därmed inte sagt att det inte går eller att det kan vara värdefullt och inspirerande att pröva! En sida som kan vara intressant för samhällskunskapslärare ur detta perspektiv är den amerikanska iCivics. Antikens ideal formar dagens män. Den misslyckade kroppen ses som avvikande och belastande.

Antikens ideal formar dagens män

När filmstjärnan Clark Gable tog av sig sin skjorta i den klassiska It Happened One Night från 1934 skedde två förunderliga ting: 1. Klädindustrin förändrades i grunden eftersom tusentals män bestämde sig för att sluta bära undertröja (inom ett år gick flertalet klädproducenter i konkurs). 2.