background preloader

Val & politik

Facebook Twitter

Studiematerialet - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år. Lättläst om riksdagen. Studiematerial. Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan?

Studiematerial

Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt. Grundläggande Om riksdagens roll i samhället och om hur det går till när lagar stiftas. Riksdagen – en kort vägledning Ett studiehäfte som på ett enkelt sätt beskriver riksdagens roll i samhället. Riksdagen – en kort vägledning(pdf, 2 MB)Riksdagen - en kort vägledning, arabisk version(pdf, 3 MB) Affisch: Från förslag till lag Affisch i A2-format som beskriver hur det kan gå till när en lag stiftas. Affisch: Från förslag till lag(pdf, 116 kB) Ingen kostnad Fördjupning Material med fokus på demokratins genombrott, riksdagens roll i samhället, hur individen påverkas av riksdagens beslut och individens demokratiska möjligheter att påverka i samhället.

Ja, må den leva! Ja, må den leva! Riksdagen i samhället Ingen kostnad. Lättläst - Valmyndigheten. Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet - Regeringen.se. Val 2018 - 8 sidor. Över en miljon röstberättigade svenskar röstade inte i förra valet, enligt SCB.

Val 2018 - 8 sidor

Det var bland annat unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Dessa grupper sammanfaller med grupper där många har svårt att läsa. Här delar vi med oss av tips för att fler ska få möjlighet att delta. Alla ska ha möjlighet att läsa på inför valet För den som har svårt att läsa text är vägen fram till valurnorna full av hinder. Valdeltagande ska inte begränsas av svårigheter att läsa Om alla kan läsa valinformation och nyheter på sitt sätt och förstå innehållet får alla samma förutsättningar att delta i valet. Vi vill uppmuntra politiker, journalister, bibliotekarier, lärare, läsombud och alla andra som möter väljare med lässvårigheter att använda de verktyg som finns för att alla ska kunna läsa på sitt sätt inför valet, som till exempel lättläst, teckenspråk, punktskrift och text till tal.

Tänk på att alla är väljare – även mellan val. 8 Sidor - Alla Väljare. Valåret i skolan (del 15): Valaffischer. Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Valåret i skolan (del 15): Valaffischer

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett). Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Politische plakate av Wyn T CC BY NC I dagarna presenterades årets valaffischer vilket öppnar upp för ännu ett intressant och givande arbetsområde med utgångspunkt i årets val i brytningspunkten bild, samhällskunskap, propaganda och påverkan.

Förslag på upplägg Valåret i skolan (del 2): Faktakoll med Faktiskt.se Valåret i skolan (del 3): Hur röstar man? Valåret i skolan (del 4): Begreppsarbete. Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Riksdagen. Politisk reklam - Media Smart. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. Riksdagsval.info – guide till riksdagsvalet 2018. Det demokratiska samtalet. En hypotetisk riksdag. Valaffischer. Vår politik på lättläst svenska. ​​​​​​Sverige ska vara ett land där unga får leva ett eget liv och inte bara göra på samma sätt som sina föräldrar.

Vår politik på lättläst svenska

Vi vill att integrationen ska bli bättre. Vi vill att alla ska känna sig som en del i svenska samhället och att Sverige ska vara ett bra land för företag. Vi vill ha kortare köer i vården så att alla kan få snabbare hjälp. Vi vill minska antalet brott och stoppa kriminella gäng. Bättre integration. På lätt svenska – Liberalerna. Lättläst - Centerpartiet. Lättläst - Kristdemokraterna. Kristdemokraterna vill att människor ska ta ansvar för sig själva och för varandra. Det är inte bara staten som ska ta ansvar. Vi människor behöver gemenskap med varandra. Vi vill att livet ska vara så bra som möjligt för barn, ungdomar och familjer. Lättläst - Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna är Sveriges snabbast växande parti.

Lättläst - Sverigedemokraterna

Vi har fler än 30 000 medlemmar över hela landet. Lättläst / Miljöpartiet de gröna. Vårt parti heter Miljöpartiet de gröna.Miljöpartiet startades 1981av människor som var oroliga för miljön.De andra partierna gjorde inte tillräckligtför att rädda miljön.Så är det tyvärr fortfarande.Miljöpartiet tycker att det allra viktigasteär att rädda klimatet och miljön. Vi i Miljöpartiet vill göra världen bättre.Vi vill göra världen bra för- djuren, naturen och miljön- människor som kommer leva efter oss- alla människor som redan finns i världen.

Vi är med i Sveriges regeringoch är med och styr i många kommuner och landsting.Det ger oss makt att förändraoch skapa ett bättre samhälle. Partiprogram Val 2018. Lättläst - Socialdemokraterna. Här hittar du lättläst information om vårt parti och vad vi vill.

Lättläst - Socialdemokraterna

Här hittar du också lättläst information om vår partiledare Stefan Löfven. Om du har en fråga finns kontaktuppgifter till oss längst ner på sidan. Om Socialdemokraterna Vårt parti heter Socialdemokratiska Arbetarepartiet, men de flesta säger bara Socialdemokraterna. Idag har Socialdemokraterna 90 000 medlemmar och vi vill bli ännu fler. Vår partiledare heter Stefan Löfven. Stefan Löfven är också Sveriges statsminister. Regeringen består sedan 2014 av personer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.