background preloader

SO

Facebook Twitter

Tema: ett hållbart samhälle?

Samhällskunskap. Historia. Geografi. Religion. Youtube m.m. Secrets. Inspiration och kunskap för SO-intresserade. Touch.artofmanliness. Spurious Correlations. Första hjälpen för källkritik på internet. Internet och källkritik.

Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag.

Internet och källkritik

Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips Praktisk övning. Hungry Planet: What The World Eats. 16 Children And Their Bedrooms From Across The World. This Truly Opened My Ey...

Some children grow up in poverty, lacking food and sanitation, while others are born in countries where basic necessities are taken for granted.

16 Children And Their Bedrooms From Across The World. This Truly Opened My Ey...

Photographer James Mollison came up with the project when he thought about his own childhood bedroom and how it reflected who he was. Where Children Sleep – a collection of stories about children from around the world told through portraits of their bedrooms - stemmed from his ideas. I'm shocked by how differently children start their lives in this world. All of them deserve a chance, but some will never get one due to the harsh environments they're raised in. Those of us who were fortunate in our youth should help everyone have the same opportunities we did when we grew up. Spread these incredible photos by sharing this list. Thank you for visiting Distractify today! Datainspektionen - Vi skyddar din integritet i IT-samhället. 40 Must-See Photos From The Past. #5 Is Insane. We came across this selection of astonishing photos from the past, thanks to Reddit user epicnesshunter.

40 Must-See Photos From The Past. #5 Is Insane.

Some of these are absolutely mind-boggling, but what makes most of them so powerful is that they were taken in the past century, just one or two generations away from us. #1. Woman With A Gas-Resistant Pram, England, 1938 #2. Unpacking the head of the Statue of Liberty, 1885 #3. . #4. . #5. . #6. . #7. These Photos Reveal The Men And Women Behind The Uniform. I Really Didn't Exp... Startsida » Mediekompass. Motargument. Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9. Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap Välkommen till information om NP So åk 6 och 9!

Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9

Detta är provkonstruktörernas gemensamma webbplats med information om de nationella proven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Proven utvecklas av Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet. Proven ges i grundskolan årskurs 6 och 9, sameskolan årskurs 6, samt specialskolan årskurs 7 och 10. Ämnesproven genomfördes första gången våren 2013. Skolverket har givit Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet i uppdrag att konstruera ämnesproven. För innehållet på dessa sidor svarar universiteten i samverkan. Under hela konstruktionsprocessen har de ansvariga universiteten/högskolorna samarbetat med många verksamma lärare inom So-ämnena på mellan- och högstadiet. Länkar till mer information om respektive ämne finns under fliken "Fyra ämnen - åtta prov". Olaus Magnus’ Carta Marina: Sea monsters on a gorgeous Renaissance map.

The first time one looks at a color print of Olaus Magnus’ 1539 Carta Marina, the eyes scan the crowded landmass and fix on the creatures in the western part of the map.

Olaus Magnus’ Carta Marina: Sea monsters on a gorgeous Renaissance map

Larger than the other images and framed by open space, they dominate the chart visually and stir the imagination. To us, the quaint figures rising in the northern waters of Olaus’ map of Scandinavia could be illustrations in a children’s book. However, given that maps chart human knowledge, that they provide glimpses of our understanding of the world at any point in time, Olaus’ 16th-century contemporaries would have regarded the Carta Marina sea monsters differently than we do. Click a monster to learn more. Interactive by Chris Kirk.