background preloader

En grundkurs i källkritiskt tänkande

En grundkurs i källkritiskt tänkande

http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/kallkritik/

Related:  Källkritikkällor och källkritikKällkritikKällkritikLärande,

Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Ladda ner powerpointen här Hur vet du vad du gjorde igår, eller för ett år sedan? Förmodligen minns du en del av det. Men det är troligen också så att du inte minns allt du gjorde och allt som hände dig. En del saker minns vi bättre än annat, särskilt sådant som vi upplever som viktigt.

Hon gör källkritiken roligare Isabella Johansson med lärarkollegor. Foto: Ellinor Larsson Isabella Johansson är sedan hösten 2011 skolbibliotekarie inom Mönsterås kommun och jobbar på fem olika skolor. I och med att det är andra bibliotekarier och lärare som sköter lästräning, boksamtal, utlåning och inköp, så har Isabella Johansson kunnat fokusera helt på att undervisa om informationssökning och källkritik. – Det är ganska unikt att man anställer en skolbibliotekarie med huvudsaklig uppgift att undervisa elever i informationsökning och källkritik. Det finns till och med inskrivet i kommunens skolbiblioteksplan att jag ska göra detta. Samarbetet med lärarna är avgörande

En lektion i källkritik – att granska spam Du ska förstå vad spam är. Du får enkla tips och en presentation av vad du bör titta på när du får mejl från avsändare som du inte känner.Du kan även gå kursen som en del av kursen Nio lektioner i källkritik Ha kunskaper om hur du värderar och granskar källor. I webbkursen finns lektionsprov. Det utvidgade kollegiet – Anna Kaya Foto: Kalexanderson Att en lärare slår sig in på listan över de 50 mäktigaste i svensk skola är stort, och det är just vad Anna Kaya gjort då Dagens Samhälle sammanställde sin lista. Om man använder Twitter som pedagog eller ledare har man antagligen stött på Anna i kloka inlägg och i samband med #skollyftet. Till vardags arbetar Anna på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet och som lärare på en F-6-skola i Märsta, Sigtuna kommun.

#GAFE, Vad kan man använda det till? Igår så tweetade Katarina Lycken Rüter en hel del tankar kring Google Apps For Education, även kallad GAFE. I skolSverige är det väldigt olika kring hur man kan/får använda detta i sin undervisning. På min skola använder vi GAFE tillsammans med våra elever och har mycket nytta av detta. Använder det själv varje dag, både på jobbet och privat. Då jag tycker att alla borde få använda detta verktyg i sitt arbete tillsammans med eleverna gick jag lite igång på detta. Frågan kom; Men vad gör ni med GAFE som är så bra?

Arkiven berättar - om sidan Välkommen till den digitala arkivmappen ”Arkiven berättar – studiematerial för skolan”. Under hösten 2011 drev Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand ett projekt för att sammanställa och distribuera en studiemapp med diskussionsövningar och arkivmaterial för skolan att använda i undervisningen. Samtliga gymnasieskolor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län fick sedan studiematerialet i gåva. Ursprungligen var målgruppen gymnasieskolan, men övningarna går att använda även av andra åldersgrupper.

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål En lektion i källkritik – att granska Wikipedia Du ska förstå hur Wikipedia fungerar och använda källkritiska perspektiv på Wikipedias projekt. Du får pröva en källkritisk metod.Du kan även gå kursen som en del av kursen Nio lektioner i källkritik Ha kunskaper om hur du värderar och använder källor. I webbkursen finns lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt. (Det finns ingen tidsbegränsning).

Elev på min egen lektion Enligt Hatties ”Visible learning” är det få saker man kan göra som lärare som ger större positiv effekt på elevernas skolprestationer än att videofilma sin egen undervisning i syfte att hitta områden att förbättra. Jag har varit inne på det här spåret ett tag, bland annat genom att utsätta mig för observation (även om Robert Coes artikel om klassrumsobservation gjort mig en smula konfunderad, vilket jag skriver om här), men just videofilmande har jag av någon anledning skjutit framför mig. Ända tills förra veckan. Efter att ha förklarat för eleverna varför jag ville filma lektionen var det bara att ta ett djupt andetag, placera paddan längst bak i klassrummet och kasta sig upp på hästen!

Lärakänna med IKT Nu har terminen dragit igång med full fart! I tre veckor har eleverna fångats upp i skolans famn =) Många elever som man haft från förra året, men även några nya ansikten förutom en hel hög med härliga år 4:or. För att skapa relationer är det viktigt att hjälpa eleverna att våga visa vem de är, inom Vittra startar vi alltid med några veckor av kulturarbete, bygga en IUP, lärakänna, kunskapsfunderingar och uppstart av första temat för terminen. Men hur gör man då för att lära känna varandra? Källkritik Den stora utmaningen idag är inte att hitta information, utan hitta information som är korrekt. Det är här källkritiken kommer in. Att vara källkritisk är ett förhållningssätt, att tänka kritiskt och att våga fråga ”av vem och varför?”. Det är att förstå att alla texter och bilder alltid har en avsändare och ett syfte – även om det inte redovisas öppet.

Är det viktigt vad som är sant? Rätt ofta sprids kopierade budskap med tveksamma källor på sociala medier. Det här är ett som cirkulerat den senaste tiden: Med anledning av nyheten att en skola förbjuder ett barn med autism att delta i skolresor känner jag ett behov av att skriva det här. Det finns pojkar och flickor som ingen bjuder in till födelsedagar till exempel. Det finns särskilda barn som vill tillhöra ett team men bli inte vald för att det är viktigare att vinna än integrera dessa barn. Barn med särskilda behov är varken sällsynta eller konstigt, de bara vill vara som alla andra … accepteras!!

Related: