background preloader

Teori - centrala begrepp, källkritik, historiebruk

Facebook Twitter

What Is a Scientific Theory? A scientific theory is a specific type of theory used in the scientific method.

What Is a Scientific Theory?

The term "theory" can mean something different, depending on whom you ask. "The way that scientists use the word 'theory' is a little different than how it is commonly used in the lay public," said Jaime Tanner, a professor of biology at Marlboro College. "Most people use the word 'theory' to mean an idea or hunch that someone has, but in science the word 'theory' refers to the way that we interpret facts. " Every scientific theory starts as a hypothesis. How can an understanding of history help us predict the future? – BHP Teacher Blog.

Svenska Dagbladets historiska arkiv. Vad är grejen med epoker? Lyssna på de svenska krigsveteranerna. Den 4 september 1991, för 27 år sedan, rapporterade Dagens Nyheters korrespondent Hans-Ingvar Johnsson från Belgrad: ”Nya intensiva strider med stor blodsutgjutelse hotade på tisdagen att stjälpa EG:s jugoslaviska fredsinitiativ.

Lyssna på de svenska krigsveteranerna

Minst elva personer har dödats i Kroatien under de knappt två dygn som gått sedan landets politiker beslutat om eldupphör.” Krigen i det som nyss varit Jugoslavien hade just börjat. Då kärleken kunde vara ett brott…

Historiebruk

Källkritik. Historiska epoker KEPS by Jessica Geijer on Prezi. Essä: Nu skrivs historien om Europas historier - Tvärsnitt. Om man tittar i en historisk kartbok eller i ett uppslagsverk och begrundar Polens utsträckning vid olika tider så förstår man att det inte är så enkelt med den nationella historien.

Essä: Nu skrivs historien om Europas historier - Tvärsnitt

Det är väldigt små delar av det som har varit Polen vid olika tider, som är gemensamt för alla tider. Exemplet Sverige är på det sättet lättare, för området från Småland till Jämtland har alltid varit ett svenskt kärnområde, medan kolonisering och stormaktsambition tidvis expanderat området oerhört. Tyskland (de tyska staterna), Österrike (Österrike-Ungern), Belgien och för övrigt nästan varje europeisk stat uppvisar alla olika varianter av utvidgning, sammandragning och förflyttning.

Sådana förändringar har inte skett i ett tomrum. Orsaker och konsekvenser - en historisk modell för analys. Den sanna historien. Nu blir äntligen Riksarkivets digitala arkivinformation kostnadsfri för alla. Lesson 7.2 Activity: Social Status, Power, and Human Burials. TV-serien Vikingarnas tid anmäls - Västgöta Bladet. Föreningen Historieforum Västra Götaland, som härrör från den gamla Västgötaskolan med Dag Stålsjö, Werner Lindblom och Västgöta-Bengtsson, från 1970-80-talen, ska skicka in en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, tidigare Granskningsnämnden. – Den här serien är ren Mälardalspropaganda.

TV-serien Vikingarnas tid anmäls - Västgöta Bladet

Det handlar bara om Birka och Uppsala högar med som en röd tråd. Tre timmar totalt, och de nämner inte ens Västsverige vid namn. Man behöver inte vara så väldigt konspiratorisk för att tänka att här ligger en hund begraven, säger Morgan Nilsson. Han menar att det finns ett syfte bakom. – Jag tror att det är en motoffensiv mot den arkeologiska och historiska sensationen kring utgrävningen av Kata gård. 40 Must-See Photos From The Past. The phrase “a picture is worth a thousand words” was coined by American newspaper editor Arthur Brisbane in 1911. It’s a simple notion that applies to many aspects of our lives, but especially to historical photography. Sometimes, one simple picture can tell you more about history than any story you might read or any document you might analyze. Show Full Text These photographs all tell stories about the historical figures or events that they represent. Källkritik, historiebruk & rasism.

Historieforskning och historiesyn. • Inre orsaker (endogen förklaring) – Yttre orsaker (exogen förklaring) En endogen förklaring är ett inifrånperspektiv.

Historieforskning och historiesyn

Med en endogen förklaringsmodell beskrivs en historisk händelse eller ett historiskt förlopp med hjälp av de inre drivkrafterna som kan sägas ligga bakom. En sådan författare skulle t.ex. förklara Sveriges industrialisering genom att rikta uppmärksamheten på landets egna förutsättningar och resurser. Historia.se - Portalen för historisk statistik, historia och statistik. DigitaltMuseum. Owner: 53 results Aeroseum.

DigitaltMuseum

Digitaliserade svenska dagstidningar. Niklas Orrenius: Mekanismerna från 1948 lever kvar i vår egen tid. Det ligger våld, blomdoft och förväntan i luften i Jönköping sommaren 1948.

Niklas Orrenius: Mekanismerna från 1948 lever kvar i vår egen tid

Hundratals människor samlas på kvällarna för att se, för att vara med. De som ska få spö är ”tattarna” – de resandefamiljer som bor i fattigkvarteren i stadsdelen Öster. Digitaliserade svenska dagstidningar. Arkiv - vad är det? En definition av "nyanserat", eller, metoder för att nå kunskapskraven del 1 - Didaktiska laboratoriet. History tells us what will happen next with Brexit & Trump. History tells us what will happen next with Brexit & Trump [note: this essay contains a lot of links out, which are underlined.

History tells us what will happen next with Brexit & Trump

Consider them further reading or me backing up my opinions] It seems we’re entering another of those stupid seasons humans impose on themselves at fairly regular intervals. My background is archaeology, so also history and anthropology. It leads me to look at big historical patterns. So zooming out, we humans have a habit of going into phases of mass destruction, generally self imposed to some extent or another. But a defining feature of humans is their resilience. Människans våld – ett arv vi bär med oss. Forskarna tog sin utgångspunkt i olika däggdjursarter i det som kallas för det fylogenetiska trädet.

Människans våld – ett arv vi bär med oss

Trädet är helt enkelt en karta där man kan se vilka arter som ligger nära varandra och hur nära släkt de är. Det omfattar allt liv på jorden. Genom att samla ihop data som pekar på hur vanligt det är att individer inom en art slår ihjäl varandra, har de sedan använt metoder för att förutspå hur vanligt det är att andra, närliggande arter, slår ihjäl varandra. Detta sker oftast hos däggdjur som antingen är sociala eller är extra måna om att hålla ett territorium. Eller både och. Vad är viktigt i historia? Videpresentation: Ladda ner powerpointen här Vår historiska kunskap är begränsad av vilka källor som finns till det förflutna.

Vad är viktigt i historia?

Men även med de bristfälliga källor vi har är mängden information om det förflutna enorm. Det är omöjligt för en person att kunna allt. Uppgifter om historiska händelser/förändringsprocesser. På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan.

Uppgifterna kan redovisas skriftligt eller muntligt. Du som läser historia 1a2/1b ska kunna använda historiska begrepp i din analys.