background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen. Hösten 2014 trädde reformen av den danska grundskolan i kraft och samtidigt infördes en ny läroplan.

Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen

Målet med reformen är att skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna att utveckla de förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Det innebär bland annat att undervisningen blir mer inriktad på ett undersökande, skapande och samarbetsinriktat lärande, där eleverna hjälper varandra att lära och utvecklas.

Skolan ska också sträva efter att samverka med andra delar av samhället. Den nya läroplanen rymmer tre tvärgående teman som ska ingå i all ämnesundervisning: innovation och entreprenörskap, it och digitala medier samt språklig och kommunikativ utveckling. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

19Testa%20din%20K%C3%A4llkritiska%20ordkunskap. Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar. Ämnen: HistoriaÅrskurs: 9 och Gymnasiet.

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar

Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor! Till lärarenDet här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material. Kunskapsmål, HistoriaUppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11): Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Innehåll. Kallkritik_7-9.pdf. Lektionsmaterial och övningar i källkritik. Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan?

Lektionsmaterial och övningar i källkritik

På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lärartips för källkritiskt arbete Checklista för källkritik Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik Checklista för sociala medier Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips Statens medieråd har skapat Lär om medier (f d MIK-rummet) som är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier.

Källkritik - en utmaning Kurs i källkritik. Är det sant?: Källkritik. Lathund i källkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i källkällkritik på internet

Är det en myndighet? Källkritik. Den stora utmaningen i dagens medielandskap är inte att hitta information, utan hitta information som är tillförlitlig och korrekt.

Källkritik

Det är här källkritiken kommer in. Att vara källkritisk är att förhålla sig kritisk till den information som sprids och att våga fråga ”av vem och varför?”. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Innan internets genombrott spreds större delen av den medierade information vi mötte genom etablerade massmedier med en tydlig avsändare och ansvariga utgivare. Så är det inte idag eftersom många fler kan publicera text och bild offentligt, utan redaktionell inblandning. Av vem och varför? Det är många som försöker påverka massmedierna för att nå ut med sitt budskap. Vi måste fundera på vem det egentligen är som står bakom informationen – även om den kommer från en källa som verkar trovärdig. Förstahandskällor. Källkritik. Tänk till. Viralgranskaren i ny tv-serie – ska lära unga att vara källkritiska.

Serien riktar sig till ungdomar i årskurs 7-9 och går ut på att visa hur lätt det är att vara källkritisk på nätet – bara man har koll på några enkla grunder.

Viralgranskaren i ny tv-serie – ska lära unga att vara källkritiska

Under programmets fyra delar får tittarna följa Metros Åsa Larsson och Emmelie Wallroth när de jagar falska identiteter, nätttroll och granskar fejkade sidor, osannolika nyheter och bilder. ►Till Viralgranskarens sajt – Metro är jättestolta över produktionen och ser det som en fantastisk möjlighet att på ett roligt och lättsamt sätt visa hur viktigt det är med källkritik och hur enkelt det är att läsa, söka och tänka efter innan du delar saker på nätet, säger Metros tf chefredaktör och ansvariga utgivare Linnéa Jonjons. ”Källkritik” kommer att visas på UR:s Youtube-kanal "Tänk till" med start på torsdag den 10 september och visas på tv längre fram i höst.

Metro kommer även använda UR:s filmer till det skolmaterial som planeras att erbjudas skolor i Sverige. ►LÄS MER: Metros Viralgranskaren tar steget in i klassrummet.