background preloader

Lektionsmaterial och övningar i källkritik

Lektionsmaterial och övningar i källkritik
Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lärartips för källkritiskt arbete Checklista för källkritik Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik Checklista för sociala medier Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips Statens medieråd har skapat Lär om medier (f d MIK-rummet) som är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier. Källkritik - en utmaning Kurs i källkritik Är det sant? Är det sant?

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex.: Hur är man en bra kompis på nätet? "Jag <3 internet" har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Post- och Telestyrelsen, Skolverket (Kolla källan), och Surfa Lugnt.

Alla artiklar Nytt lärarmaterial: "MIK för mig" - lättläst 2015-03-31 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Lärarmaterial "MIK för mig" är ett fylligt utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss. Nu kommer ett nytt lärarmaterial med övningar som är bearbetade till lättläst svenska och förenklade så att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper. Hur kan skolan arbeta mot näthat? 2014-12-15 | Ämnen: Nätmobbning , Lärarmaterial Utbildningsmaterialet ”No Hate i skolan” hjälper skolan att ta sitt ansvar i arbetet mot hat, hot och kränkningar på nätet. Expert på medier 2014-12-04 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Källkritik , Lärarmaterial I läroplanen Lgr 11 har medier en framskjuten plats. Pedagogiskt paket kring rasism 2014-09-15 | Ämnen: Medie- och informationskunnighet, Nätmobbning , Lärarmaterial MIK i klassrummet

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor. Syftet med granskningen har varit att titta på kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor. Granskningen fokuserar på undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i samhällskunskap och svenska i årskurs 7-9 i grundskolan. Viktiga iakttagelser Granskningen visar att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt i ämnena svenska och samhällskunskap behöver utvecklas så att den i större omfattning behandlar och är anpassad efter digitala medier. Utvecklingsområden

skolmedia.se | ’bara du visar nästa gång att du lärt dig något, så minns inte jag vad du gjorde sist’ Cirkelmodellen i alla ämnen Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. Under de senaste två månaderna har vi pedagoger prövat att överföra cirkelmodellen till vår egen undervisning och idag hade vi redovisning. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Exempel: Matematik: Skriva en räknesaga Musik: Skriva en raplåt på åtta rader Engelska: Skriva en nyhetsartikel So/No: Skriva faktatexter om sport, vulkaner, länder m.m. Samtal om ord och begrepp är något som framträder tydligt i alla ämnen. Cirkelmodellen I den första fasen ska man bygga upp kunskap om ämnesområdet.

Klassrumsstrategier Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Norsk Klikk på bildet for å åpne bildet i full størrelse English Suomeksi Lycka till!

Related: