background preloader

Källkritik på internet

Källkritik på internet

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

Guide för källkritik Det är genom olika källor som du får reda på saker. En källa kan vara av olika slag: De skriftliga och muntliga källorna berättar om en händelse, medan de materiella kan vara ett fysiskt bevis på att en händelse faktiskt ägt rum. Inom källkritiken skiljer man också på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som bevittnar en händelse kan vara exempel på en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen blir då en andrahandskälla.

Digitala lektioner Ämnesområde: Digital källkritik och Årskurs: 7-9 IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Om mig och det jag är intresserad av

Related: