background preloader

Kolla källans wiki - home

Kolla källans wiki - home
Related:  Källkritik

Digitala lärresurser Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan. Tjänster och arkiv för digitala lärresurser Sök med Spindeln Sök med Creative Commons Värdera digitala lärresurser Skapa Du har säkert många gånger anpassat lektionsmaterial efter dina elevers behov. Skapa digitala lärresurser Dela Genom att dela dina digitala lärresurser hjälper du andra lärare att få idéer och material till sin undervisning. Dela digitala lärresurser Samla och sortera data om digitala lärresurser

Creative Commons Sverige Informationsmaterial Ladda ner eller beställ lathund från Kolla källan. Här finns också informationsblad. Checklistor och guider att skriva ut Hjälp barn och unga att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Dessa kan checklistor och guider du skriva ut och sätta upp i till exempel klassrummet eller skolbiblioteket. Checklista för källkritik Hjälp dina elever att vara källkritiska när de söker information på webben. Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner som affisch Checklista för sociala medier Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ eller ladda ner checklistan för sociala medier Beställ eller ladda ner som affisch Tänk på vad du lägger ut på nätet! Stegvis guide för vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet. Tänk på vad du lägger ut på nätet! Var rädd om dig på nätet! Stegvis guide för vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Var rädd om dig på nätet (380 kB) Informationsblad om Sociala medier, 2014

Redigeringens makt Bildens makt kan vi ana i dramatiska nyhetsreportage, men redigeringens betydelse är inte alltid lika lätt att upptäcka. Ett och samma råmaterial kan redigeras på så olika sätt att berättelsen blir helt förändrad. Konflikten mellan israeler och palestinier har pågått i decennier och fördjupas när medier skildrar konflikten på olika sätt. Producenterna bakom UR:s tv-serie Medialized filmade i Israel och på Gazaremsan i tre veckor. Därefter klippte de ihop ett israelvänligt och ett palestinavänligt inslag ur ett och samma råmaterial. <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. Spela hela programmet Medialized Your place or mine? Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I klippet ovan ser vi materialet klippt ur pro-israeliskt perspektiv. Klippet är hämtat ur programmet Your place or mine? I nästa sekvens har samma material klippts ihop till en pro-palestinsk film. Vilken film är egentligen den "sanna"? Klippen är hämtade ur Medialized: Your place or mine?

Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can' Carol Dweck is education’s guru of the moment. The US academic’s “growth mindset” theory has taken schools on both sides of the Atlantic by storm. When TES met the Stanford University psychology professor at the Festival of Education at Wellington College last week, the mere mention of her name was sending teachers into shivers of excitement. But the woman herself is refreshingly modest about the success of her philosophy. “You never know how influential your idea is going to be,” she says, smiling. “It’s really gratifying that people have resonated to it.” Like all good ideas, Professor Dweck’s is essentially a simple one – it says that an individual’s learning is shaped by whether they believe their intelligence is fixed or can be changed (see panel, below right). And it seems to have flicked a switch in thousands of teachers’ heads. A means of marginalisation? Inevitably, the backlash has begun. She is visibly saddened to hear that her work has been interpreted in this way.

Utveckla MIK-arbetet på skolan.pdf Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch

Veckans Affärer - Så tjänade affärzmannen Zlatan över en miljard Våren 2010 köpte Zlatan Ibrahimovic ett stort hus på Resarö. Det ligger drygt tre mil från centrala Stockholm i ett område han lärt känna genom landslagskollegan Olof Mellberg som bor där. Lars-Johan Jarnheimer, tidigare direktör inom Stenbecksfären och numera styrelseproffs, köpte också en strandvilla häromåret. När hushållet Ibrahimovic inte hade betalat sin räkning fick Lars-Johan Jarnheimer i uppdrag att påtala detta. "Hur mycket är den på", frågade Zlatan. "Femhundra", svarade Lars-Johan Jarnheimer. Kort därefter fick vägföreningen en inbetalning. I stället för femhundra hade Zlatan betalat in femhundra tusen kronor - avgift som räcker de kommande tusen åren. RÄTTELSE: VA:s reporter Emanuel Sidea fick uppgifterna om vägföreningen från källor som bedömdes trovärdiga. En halv miljon kan låta som ett häftigt belopp men det motsvarar bara inkomsten under en och en halv dag som Zlatan får från fotbollsklubben Paris Saint Germain. Han har mycket sällan pratat om pengar eller sin ekonomi.

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt I läroplanen står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Ordvalet är noga avvägt: organisera och genomföra arbetet. Ändå pratar vi fortfarande om att planera lektioner, sällan hör jag att lärare säger “nu ska jag ta och organisera arbetet inför veckan!” Som språknörd tänker jag att orden är viktiga. En välplanerad lektion har också ofta EN elev i fokus. Om vi nu tänker att läroplanen faktiskt är styrande i bemärkelsen att den visar vägen till det ideala i en lärandesituation så blir planeringen eller förberedelserna inför lektionen/lektionerna annorlunda. Om man jobbar i 1:1-baserad undervisning finns det en hel del fallgropar. David Thornburg har kategoriserat olika lärandesituationer och kallar dem för watering hole, mountain top, sand pit, cave, campfire. Vad jag tyckte var bäst med lektionen var… Jag är inte säker på…. Jag vill göra mer av…

Svenskarna och internet 2014 ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informations-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt. Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av internet i olika former. Rapporten finns även som webbversion på svenska och engelska. Vill du ha en rapport att bläddra i så kan du beställa den tryckta rapporten här. Bilagor:Frågeformulär unga. Frågeformulär vuxna. Författare: Olle Findahl Organisation: .SE

Handledning i källkritik på internet Det som står i Kolla källans artikel Fakta om källkritik gäller också för källor på internet. Här tillkommer några startpunkter för dig som ska granska webbmaterial kritiskt. Det är ingen checklista där aktiviteterna behöver utföras i en speciell ordning, utan bara några förslag på hur man kan titta på olika webbsidor. Undersök webbadressen Titta på webbadressen för att se efter om den säger dig något. Exempel: Här kan du direkt se att det är Skolverket som står bakom/ansvarar för webbplatsen: www.skolverket.se Här måste du klicka på länken för att få reda på att liu betyder Linköpings universitet (om du inte redan visste det): Nu för tiden får vem som helst ansöka om ett domännamn under den svenska toppdomänen.se och därmed få en enkel och snygg webbadress. Kapa webbadressen En del webbadresser är väldigt långa. Låt dig inte luras av falska webbplatser Kolla källans wiki - Källkritik - Exempelsidor

Samtiden - Mediedagarna i Göteborg 2012: Kreativa lärmiljöer Rosan Bosch, konstnär och kreativ chef på sin egen designstudio, säger att den fysiska miljön påverkar hur vi agerar och hur vi lär oss. Hon berättar om hur hon har förändrat miljöer i bland annat skolor, bibliotek och kontorsmiljöer för att de skall ge bättre förutsättningar för kreativitet och inlärning. Originaltitel: Learning environments. Inspelat på Svenska mässan i Göteborg i mars 2012. Arrangör: Mediedagarna MEG. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Medie- och Informationskunnighet « Svenska Unescorådet Medie-och informationskunnighet är en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap och för utvecklandet av fria, oberoende och pluralistiska medier och informationssystem. Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll. Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen. Nordicom vid Göteborgs universitet har, i samverkan med Svenska Unescorådet och andra aktörer, gjort en svensk översättning av Unescos undervisningsmodell; Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.

Related: