background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Det förändrade medielandskapet och demokratin. - Barn, unga och medier. ”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Guide: Så viralgranskar du bilder – fyra enkla steg. Källkritik på nätet är viktigare än någonsin. Vad gör de i biblioteket? Var en term som jag hörde första gången idag, under en föreläsning av Olof Sundin, anordnad av Regionbibliotek Stockholm med rubriken Bibliotekariers arbete och algoritmernas logik.

Vad gör de i biblioteket?

Med sökkritik menade Sundin att vi måste inta ett kritiskt förhållningssätt till de söktjänster vi använder, inte bara till enskilda källor. Han berättade om hur rangordningen av träffar i sociala medier och söktjänster påverkas av våra egna tidigare aktiviteter och våra vänner. Vi måste lära oss vikten av att tänka efter före. Källkritik på nätet.

Vi måste lära oss vikten av att tänka efter före

Det finns flera skäl till att sprida sådant som inte är sant. Kanske vill man göra sig rolig. Slippa det tidsödande arbete som det faktiskt är att sätta sig in i den komplicerade verkligheten. Lärlabbet: Källkritik - UR Skola. Natur och kultur - källkritik 4-6. Här blir det förbjudet med Airbnb-uthyrning. Turister får inte längre hyra hela hus och lägenheter via Airbnb eller konkurrerande tjänster i Berlin.

Här blir det förbjudet med Airbnb-uthyrning

Det skriver The Independent. Genom att sätta saftiga bötesbelopp hoppas myndigheterna i staden att dels att bostäderna i Berlin ska hållas tillgängliga för boende i staden men också att bostadskostnaderna för alla berlinare fortsatt ska kunna hållas på en låg nivå. ►LÄS MER: Svenskarnas värsta Airbnb-historier Om man bryter mot reglerna kan man få böter på upp till 100 000 euro , motsvarande 920 000 svenska kronor.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Kopplingar till läroplanen Lgr11 Samhällskunskapsämnets syfte ● analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,● söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 Information och kommunikation● Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier

Centralt innehåll i samhällskunskap åk 7-9 Information och kommunikation● Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.● Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Gy11 Samhällskunskap Ämnets syfte ● Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Att tolka bilder När vi dagligen bombarderas med bilder är det bra att kunna förstå dem.

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Här lär du dig läsa bild på samma sätt som du läser text. Var vaksam: Så kan du känna igen en falsk nyhet. ”Liv står på spel”, sade Hillary Clinton om den lavinartade spridningen av falska nyheter.

Var vaksam: Så kan du känna igen en falsk nyhet

Det efter att en man avlossat skott på en pizzeria, som figurerat i en falsk nyhet om att Clinton skulle bedriva ett pedofilnätverk i dess källare. Påven liknade mediernas besatthet med fejknyheter vid koprofili, ett onormalt intresse för avföring. Han själv har också varit föremålet för en vida spridd falsk nyhet – i den rapporterades han stödja Donald Trump i valet. Fejknyheter som sprids i sociala medier har blivit allt mer omtalade under det senaste året, i efterdyningarna av Brexit och valet av Donald Trump till amerikansk president. Enligt sajten Buzzfeed var falska nyhetssajter mer populära under valåret 2016 än traditionella nyheter på sociala medier. Nu har både Google och Facebook lovat att ta krafttag mot spridningen. Brit Stakston, mediestrateg, menar att det största problemet med de falska nyheterna är att de desinformerar. Kvalgr-sam-slutrapport. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang.

Lilla-Viralgranskaren. Mitt gymnasiearbete. Dagens skönhetsideal.

Mitt gymnasiearbete

Ladda hem internetguiden "Källkritik på internet" Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt. Det är tisdag eftermiddag och på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg håller Magdalena Paulsson en av sina många föreläsningar om sökkritik.

Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt

Klassen – en naturtrea – lyssnar uppmärksamt, antecknar och ställer nyfikna frågor. – Tidigare har vi pratat mycket om hur man ska gå till väga för att hitta det man letar efter på nätet, säger Magdalena Paulsson till klassen. Källkritik på nätet. Kolla källan. Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Det är här källkritiken kommer in.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga: ”Av vem och varför?”. Före internets genombrott mötte vi den mesta informationen genom etablerade massmedier. Källkritik. Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor.

Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text.