background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Lärlabbet: Källkritik - UR Skola. Natur och kultur - källkritik 4-6. Här blir det förbjudet med Airbnb-uthyrning. Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Det är här källkritiken kommer in.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga: ”Av vem och varför?”. Före internets genombrott mötte vi den mesta informationen genom etablerade massmedier. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska. Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska Kategori: Förstå kunskapskraven, På svenska: Förstå kunskapskraven Taggar: Källkritik, Kunskapskrav, Svenska.

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska

Var vaksam: Så kan du känna igen en falsk nyhet. ”Liv står på spel”, sade Hillary Clinton om den lavinartade spridningen av falska nyheter.

Var vaksam: Så kan du känna igen en falsk nyhet

Det efter att en man avlossat skott på en pizzeria, som figurerat i en falsk nyhet om att Clinton skulle bedriva ett pedofilnätverk i dess källare. Påven liknade mediernas besatthet med fejknyheter vid koprofili, ett onormalt intresse för avföring. Han själv har också varit föremålet för en vida spridd falsk nyhet – i den rapporterades han stödja Donald Trump i valet. Fejknyheter som sprids i sociala medier har blivit allt mer omtalade under det senaste året, i efterdyningarna av Brexit och valet av Donald Trump till amerikansk president.

Enligt sajten Buzzfeed var falska nyhetssajter mer populära under valåret 2016 än traditionella nyheter på sociala medier. Nu har både Google och Facebook lovat att ta krafttag mot spridningen. Brit Stakston, mediestrateg, menar att det största problemet med de falska nyheterna är att de desinformerar. Kvalgr-sam-slutrapport. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans.

Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Lilla-Viralgranskaren. Mitt gymnasiearbete. Dagens skönhetsideal En studie i varför skönhetsidealet ser ut som det gör idag.

Mitt gymnasiearbete

Paulina Feldt SA11B Innehållsförteckning Abstract………………………………………………………………………………………………………………1 &2 Inledning……………………………………………………………………………………………………………………2 Frågeställning…………………………………………………………………………………………………………….2 Metod………………………………………………………………………………………………………………………2 Examensmål……………………………………………………………………………………………………………....2 Källmaterial……………………………………………………………………………………………………3 Bakgrund…………………………………………………………………………………………………………4, 5 & 6 Analys………………………………………………………………………………………………………………6 – 14 Avslutning och diskussion………………………………………………………………………………...15 & 16 Källförteckning………………………………………………………………………………………………...16 & 17 Enkätfrågor………………………………………………………………………………………......17, 18, 19 & 20 Abstract The aim of this study is to find out why the ideal of beauty looks the way it does in the Western world today.

It has to start from within, because it is where beauty comes from. Ladda hem internetguiden "Källkritik på internet" Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt. Det är tisdag eftermiddag och på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg håller Magdalena Paulsson en av sina många föreläsningar om sökkritik.

Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt

Klassen – en naturtrea – lyssnar uppmärksamt, antecknar och ställer nyfikna frågor. – Tidigare har vi pratat mycket om hur man ska gå till väga för att hitta det man letar efter på nätet, säger Magdalena Paulsson till klassen. Sökkritik är något annat, det handlar om att vara kritisk mot själva söktjänsten. Varför får jag just dessa träffar när jag skriver in ett visst sökord?

Vad vill söktjänsten uppnå och varför? Frågorna blir hängande i luften, men klassen är fast. Bekräftelse på våra egna tankesätt Under lektionen koncentrerar sig Magdalena Paulsson mycket på vad som händer när du söker efter information på nätet, hur sökmotorerna hittar precis det du söker efter och hur resultaten optimeras efter din tidigare aktivitet på nätet. Källkritik på nätet. Kolla källan. Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier. Det är här källkritiken kommer in.

Källkritik - en utmaning - Barn, unga och medier

Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras i en fråga: ”Av vem och varför?”. Före internets genombrott mötte vi den mesta informationen genom etablerade massmedier. Avsändaren var tydlig och det fanns en ansvarig utgivare. Idag kan nästan vem som helst publicera text och bild offentligt, utan att ha ett mediehus bakom sig. Det finns många sajter som på ytan ser seriösa och trovärdiga ut, men som förmedlar falsk eller hårt vinklad information. Vem står bakom informationen? Det är många som försöker påverka massmedierna för att nå ut med sitt budskap. Idag finns cirka 17 300 medlemmar i journalistförbundet i Sverige. Det finns alltså fler personer i Sverige som jobbar med att påverka journalister än det finns journalister.

Artikel i tidningen Journalisten: Fler kommunikatörer än journalister De mest trovärdiga källorna. Källkritik. Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier.

Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text.