background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Apps. Om källkritik i skolan - home. Kolla Källan. Integritet och säkerhet på nätet. Informationsmaterial. Ladda ner eller beställ lathund från Kolla källan.

Informationsmaterial

Här finns också informationsblad. Checklistor och guider att skriva ut Hjälp barn och unga att agera säkert och ansvarsfullt på nätet. Dessa kan checklistor och guider du skriva ut och sätta upp i till exempel klassrummet eller skolbiblioteket. Dela gärna i sociala medier. Lathund i källkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i källkällkritik på internet

Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Handledning i källkritik på internet. Det som står i Kolla källans artikel Fakta om källkritik gäller också för källor på internet.

Handledning i källkritik på internet

Här tillkommer några startpunkter för dig som ska granska webbmaterial kritiskt. Det är ingen checklista där aktiviteterna behöver utföras i en speciell ordning, utan bara några förslag på hur man kan titta på olika webbsidor. Undersök webbadressen.