background preloader

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv

Kolla källan och källkritik – vi ska börja från början! Avgjort viktigt detta. Vem är källan? Var är den? Hur kommer det sig att just den blev en källa? Frågorna ska vara många. Jag tänker mig en progression så här: Vi måste börja med profession. Kritik betyder inte avvisande, argt, förnekande eller något åt det hållet. Så Kolla källan och källkritik betyder att läraren själv kan ställa sig frågor: medvetandegör jag mina frågeställningar för eleverna? Jag tänker mig en progression: Varje bok vi läser ska vi tala om författaren. Matematikboken kan stå exempel för all den kurslitteratur vi använder oss av i skolan vars författare vi döljer genom att inte tala om dem. Den kritik vi kan utveckla handlar om att kanske ta två matematikböcker och utveckla samspelet mellan dem? Ur ett demokratiskt perspektiv är det ju rimligt att få veta något om den bok man väljer att undervisa med och tillsammans ur. Undervisning om ansvaret om texten, fotografiet, bilden, illustrationen, teaterstycket är viktigt. återkommer…. ska fika och tänka… Anne-Marie

Världsnaturfonden WWF Sverige | Världsnaturfonden WWF Lathund i källkällkritik på internet Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Lita inte på allt du hör och ser på webben! Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Vem som helst kan lägga ut information på internet! Texten är hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Källkritik på Internet - lathund från Kolla Källan

Born to Learn ~ Home Källkritiskt förhållningssätt – några enkla saker att tänka på När vi antar ett källkritiskt förhållningssätt betyder det att: Vi talar om källan. Det betyder att vi talar om författare och illustratörer. Vi talar om dem som skrivit, ritat och gör det naturligt i samtliga tillfällen. Detta betyder att vi relaterar medvetet till den avsändare som står. Vi förstår källan genom de som sänder till oss.Vi relaterar också till eleverna som avsändare och källa. Ha det roligt, roligt, spännande och lärande där ni är. Seriealbum | Hej Sverige Nedan kan du läsa och ladda ner seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam. Du kan även beställa den helt kostnadsfritt i önskat antal exemplar till din klass i årskurs åtta. Till seriealbumet följer en lärarhandledning som fördjupar frågor om att tvingas fly, barns rättigheter, identitet och integration. Seriealbumet Vi ska ses igen, Sanam gestaltar och dramatiserar den långa och farliga flykten som en 14-årig pojke gör på egen hand från Afghanistan till Sverige. Berättelsen är skriven av Oskar Ekman och tecknad av Peter Bergting. Oskar Ekman (född 1975) är journalist och författare och arbetade under många år som redaktionschef på tidningen Kamratposten. ”Är den här serien sann? Beställ seriealbum

Hon gör källkritiken roligare Isabella Johansson med lärarkollegor. Foto: Ellinor Larsson Isabella Johansson är sedan hösten 2011 skolbibliotekarie inom Mönsterås kommun och jobbar på fem olika skolor. I och med att det är andra bibliotekarier och lärare som sköter lästräning, boksamtal, utlåning och inköp, så har Isabella Johansson kunnat fokusera helt på att undervisa om informationssökning och källkritik. – Det är ganska unikt att man anställer en skolbibliotekarie med huvudsaklig uppgift att undervisa elever i informationsökning och källkritik. Det finns till och med inskrivet i kommunens skolbiblioteksplan att jag ska göra detta. Samarbetet med lärarna är avgörande Isabella Johansson började på en helt ny tjänst i kommunen, så det fanns därför ingen som kunde säga exakt hur hon skulle jobba. – Jag fick pröva mig fram, berättar Isabella Johansson. Isabella Johansson undervisar återkommande i årskurserna 2, 4, 6, 8 och 9, men det händer att hon även kommer in i undervisningen vid andra tillfällen.

How Fourth Graders Are Achieving World Peace In 1978, John Hunter introduced a complex, immersive, interactive, collaborative, geopolitical game to his elementary school students. In 2011, he gained a global following when he delivered a TED talk about his 30-year experience of "Teaching with the World Peace Game." The talk was shared far and wide as millions were moved by his example of hands-on teaching. And millions began thinking about how to bring out the best in every child through an aspiration for something greater than even the most powerful on earth have yet to achieve -- peace. When I met John Hunter and experienced his humility, warmth and thoughtfulness, I caught a glimpse behind the effectiveness and sincerity driving his work. The Journey Leading to the Game Hunter grew up in the segregated South, instilled with a foundation in nonviolent social change. Many of his questions had no clear answers. Rules of Engagement The World Peace Game has two primary goals: Stages of Learning: A Sevenfold Path My Take-Aways & Caveats

Lektionerna: Vår dagliga källkritik giv oss idag! – Han berättade att … säger vi. Vi säger också – Det stod i tidningen! I klassrummen, på skolbänkarna, ligger utdrag ur böcker. – Vad heter du, frågar jag. Och genast har jag ett namn. I och med att vi identifierar författaren kan vi relatera till den som skrivit boken. – Låt se vad en annan författare säger om det här … låt oss undersöka hur en manusförfattare utvecklar manus ur författarens text. I läroplanen kan vi läsa om källkritik. Vi lever i ett ständigt textflöde (textbegreppet är stort).

Related: