background preloader

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv

Malinsklipp Källkritik Ur Körlings Perspektiv

Kolla källan och källkritik – vi ska börja från början! Avgjort viktigt detta. Vem är källan? Var är den? Hur kommer det sig att just den blev en källa? Frågorna ska vara många. Jag tänker mig en progression så här: Vi måste börja med profession. Kritik betyder inte avvisande, argt, förnekande eller något åt det hållet. Så Kolla källan och källkritik betyder att läraren själv kan ställa sig frågor: medvetandegör jag mina frågeställningar för eleverna? Jag tänker mig en progression: Varje bok vi läser ska vi tala om författaren. Matematikboken kan stå exempel för all den kurslitteratur vi använder oss av i skolan vars författare vi döljer genom att inte tala om dem. Den kritik vi kan utveckla handlar om att kanske ta två matematikböcker och utveckla samspelet mellan dem? Ur ett demokratiskt perspektiv är det ju rimligt att få veta något om den bok man väljer att undervisa med och tillsammans ur. Undervisning om ansvaret om texten, fotografiet, bilden, illustrationen, teaterstycket är viktigt. återkommer…. ska fika och tänka… Anne-Marie

Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch

Källkritiskt förhållningssätt – några enkla saker att tänka på När vi antar ett källkritiskt förhållningssätt betyder det att: Vi talar om källan. Det betyder att vi talar om författare och illustratörer. Vi talar om dem som skrivit, ritat och gör det naturligt i samtliga tillfällen. Detta betyder att vi relaterar medvetet till den avsändare som står. Vi förstår källan genom de som sänder till oss.Vi relaterar också till eleverna som avsändare och källa. Ha det roligt, roligt, spännande och lärande där ni är.

osakerkalla.wikispaces webbplatser UR har kommit ut men en lockande webbplats om källkritik, mycket ombilder och reklam. Innehållet kompletterar Kolla källans. Tidningar och tidskrifter Den fria webbaserade resursen, Libary press display; nyheter från hela världen i mer än 1700 exakta kopior av dagstidningar från 92 länder på 48 olika språk.Tillgång till dagens nummer. Aktuella filmer UR-serien //**Medialized**// är en dokumentärserie om medier, kommunikation och pressfrihet. Olika källtyper Kartor bär också tolkas och läsas kritiskt,Kolla källan har en temasida om kartor På arkiv och museer finna möjlighet att ta del av rådata, Skolverket har satt samman en sida som lyfter fram digitala samlingar Tips och länkar på temat Kvalitetssäkrade källorWebbplatsen Stockholmskällan har en sida med olika källltyper som för de flesta elever innebär en aha-upplevelse,den vidgar synen på vad som är att betrakta som en källa.De exemplifierar med arkiv, film, konst, kartor bland annat. Bildanalys Bildmanipulation Upphovsrätt

Lektionerna: Vår dagliga källkritik giv oss idag! – Han berättade att … säger vi. Vi säger också – Det stod i tidningen! I klassrummen, på skolbänkarna, ligger utdrag ur böcker. – Vad heter du, frågar jag. Och genast har jag ett namn. I och med att vi identifierar författaren kan vi relatera till den som skrivit boken. – Låt se vad en annan författare säger om det här … låt oss undersöka hur en manusförfattare utvecklar manus ur författarens text. I läroplanen kan vi läsa om källkritik. Vi lever i ett ständigt textflöde (textbegreppet är stort).

untitled

Related: