background preloader

Body Evolution - Model Before and After

Body Evolution - Model Before and After

http://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE

Related:  Källkritik /reklam /massmediabien-être, estime de soiEducation à l'imageRetouche photoMIK - Medie- och Informationskunnighet

Kvinnor är hårda och män är mjuka – eller? Medier påverkar våra bilder av hur det är att vara kvinna respektive man. Den plats som män och kvinnor förväntas ta uttrycks inte bara i vad som sägs, utan också i bilder och i vilka roller kvinnor och män kommer till tals. Veckans lektionstips bjuder på tre enkla övningar som ökar elevernas förmåga att genuskritiskt granska medier. Syfte:Studera hur kvinnor och män framställs i medierUtveckla kunskaper om mediepåverkan i förhållande till genus Förberedelser: tillgång till lokaltidningen, minst ett ex per elevgrupp om tre elever. Källkritik - exempel webbsidor Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, källkritiska experiment och annat som kan användas i skolans diskussioner om källkritik! Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Se också Källkritik - filmer, IKT-sidas länklista sammanställd av Tove Andersson och Metros Viralgranskaren.

Är du fångad av reklamen? Reklampåverkan och genus Julhandeln är i full gång och reklambudskap översköljer oss från olika håll. Hur påverkar det unga människor att dagligen se bilder av overkliga, idealiserade kroppar i tidningar, på tv och internet? Reflektera, analysera och diskutera utifrån veckans handfasta lektionstips. Syfte:Reflektera kring hur män och kvinnor framställs i reklam och vilka konsekvenser det kan få för skapandet av stereotyper.Analysera reklambudskap och hur människor påverkas av reklam. American Apparel anmäls för sexistisk reklam The You Way Så här marknadsför American Apparel unisex-skjortan på män – och på kvinnor. Klädjätten, som säger sig vilja förmedla jämlikhet, anklagas nu för sexism och har anmälts till Reklamombudsmannen. – Det är kvinnoförnedrande, säger bloggaren och studenten Emelie Eriksson, 24. Det amerikanska företaget American Apparel säljer bland annat unisex-skjortor, för både män och kvinnor, på sin hemsida och i butiker runt om i världen. På sin hemsida är den manliga modellen som bär skjortan fullt påklädd och fotograferad rakt framifrån.

Granska och förstå källor PULS Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan.

15 anledningar till att pojkar och flickor måste ha olika leksaker Föreställ dig en värld där barnens leksaker inte var uppdelade efter kön. Skrämmande, eller hur? Här förklarar vi varför leksaker måste vara könsstyrda. 1. Lee fälls för halvnaken reklam Publicerad 2012-11-28 13:05 Foto: Lee Reklamkampanjen som fällts i Opinionsnämnden. Jeansmärket Lee fälls för könsdiskriminerande reklam. De halvnakna kvinnorna i reklamen framställs som ”rena sexobjekt” enligt Reklamombudsmannens opinionsnämnd, skriver Dagens media. I Lee:s reklamkampanj syns tre kvinnor på stora reklamafficher iklädda enbart jeans.

Det är bara att googla Det är bara att googla! - Svenskuppgifter i informationssökning och källkritik. Ett kopieringsunderlag Lathund i källkällkritik på internet Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Lita inte på allt du hör och ser på webben!

Metodmaterial - No Hate Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt. Ett förslag är att du, inför att ni ska arbeta med materialet No hate i skolan, mejlar ut foldern Hat och kränkningar på internet, en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn (här kan du se den) till dina elevers föräldrar eller tipsar dem om www.nohate.se/foraldrar. I foldern och på webbsidan finns råd, stöd och tips till föräldrar om hur de kan tala med sina barn om barnens digitala liv. Du kan även sätta upp vår affisch (här kan du se den) på platser där ni delger föräldrar information. På detta sätt kan de samtal som ni haft i skolan leva vidare i hemmen och tillsammans få större effekt. Foldern finns även för nedladdning eller utskrift på engelska, arabiska och somaliska.

Källkritik Varje övning innebär att du ska ta ställning till ett antal alternativ. Ett eller fler alternativ är rätt. Övning 1 ibiblioteket - Mediekunnighet Kolla Källan | Statens medieråd | Mediekompass | .SE | Surfa lugnt | Informationssäkerhet.se | Nätkulturer | Fråga forskarna | Mer Här har vi samlat bra material kring mediekunnighet, etik och säkerhet på nätet. Det finns mängder av bra undervisningsmaterial och lärarhandledningar där ute. Kolla källan är en del av Skolverkets satsning på IT i skolan. Webbplatsen handlar om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.

Related: