background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Upphovsmän och deras uppsåt. All information vi använder i skolan kommer självklart från olika källor, och dessa måste granskas av den som väljer ut den och den som vill använda den för att se efter till vad de går att använda.

Upphovsmän och deras uppsåt.

Huvudansvaret att gå igenom ett källkritiskt förhållningssätt med eleverna vilar oftast på svenskämnet i samarbete med skolbibliotekarie, där vi på vår skola har turen att ha en halvtidstjänst som innehas av en mycket duktig skolbibliotekarie där samarbete med lärare i alla ämnen ingår helt naturligt. För i alla ämnen där man låter eleverna hämta information från olika håll för att lösa sina uppgifter och redovisningar, måste läraren kunna bedöma om eleven har använt sig av och haft ett källkritiskt resonemang kring varierade källor på ett korrekt och genomtänkt vis.

Då behöver också läraren visa på sina arbetsuppgifters specifika källkritiska behov. Senast jag arbetade med detta var precis före jul. Vi läser gemensamt: Läs sedan själv följande två artiklar: Äkthet Tid Beroende Tendens. Upphovsmän och deras uppsåt. Källkritik på internet. Nevergiveup1516. Yesterday 3 people died in Trollhättan, a city north of Gothenburg.

nevergiveup1516

We are going to take a look at news reports around the world. Since our iPads have been stolen you need to work with papers. Do you remember what a VENN diagram is? Please, use the diagram and compare the news. What similarities can you find? At last – how do you feel? The Guardian – UK Frankfurter Allgemine – Germany New York Times – USA The Hindu – India Avpixlat – Sverige Expo – Sverige Expressen – Sverige DN.se. Källkritik. Förmågor: läsa och tolka bilder samt samtala kring dem om hur kvinnan framställts genom årtionden Att göra: Förra lektionen tittade ni på en film om vinklade bilder. V kommer fortsätta att titta på bilder och diskutera hur vi framställs i media idag och förr i tiden. Förslag på sidor att utgå från i våra diskussioner: Inga kvinnor i Saudisk IKEA-katalog Bildanalys Retuscherade Ralph Lauren-bilder Lite fler förslag En bild säger mer än tusen ord. Vi tittar på bildspelet – FATTA FOTOTVi tittar även på musikvideon och kommer diskutera detta efter klippet (se frågor nedan) Och här finns ett annat klipp där det går lite längre eller helt bakvänt?

Diskussionsfrågor Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Denna veckan kommer vi fortsätta källkritiken genom att titta på vinklade budskap. I den första klippet nedan ser vi materialet klippt ur pro-israeliskt perspektiv. I det andra klippet har materialet klippts ihop till en pro-palestinsk film. Här finner du klippen. 2. Nio lektioner i källkritik.

Arbete till filmer

Dags för instruerande text. Dags för oss i årskurs 4 att arbeta med instruerande text.

Dags för instruerande text

Vi använder oss självklart av Cirkelmodellen och vi kommer arbeta med texttypen i svenska och NO under några veckor. Vi börjar med att samtala i grupp och helklass kring följande frågor: Vad är en instruktion? Varför skriver vi instruktioner? Till vem skriver vi instruktioner? Efter det tittar vi tillsammans på texttypens struktur – hur är en instruktion uppbyggd? Språkligt är det nu ett guldläge att gå igenom imperativ med eleverna. Vi kommer skriva gemensam text i klassen och sedan skriver eleverna en egen instruktion. Feedback och feedforward får eleverna denna gång genom respons, two stars and a wish, av de elever som testat att följa instruktionen. Vi täcker in bla följande centralt innehåll i svenska åk 4-6 med arbetet: *Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.

En annan viktig aspekt är att det blir ett tydligt samband i skolarbetet. Nej, skolan gav inte kvarsittning till elev med svenska flaggan på mobilen. En satirartikel har fått flera att reagera och höra av sig till Hagaskolan i Örebro.

Nej, skolan gav inte kvarsittning till elev med svenska flaggan på mobilen

Men storyn om eleven som fick kvarsittning för att hon hade svenska flaggan på mobilskalet är rent påhitt. Någon elev med det namnet finns inte ens på skolan. Satirsajten storkensnyheter.com har slagit till igen. Viralgranskaren har tidigare skrivit om en artikel från sajten där Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman påstods vilja förbjuda skägg. Innehållet var den gången lika påhittat som i den nya artikeln med rubriken: ”Alva, 9, hade ett Iphone-skal med svenska flaggan på i skolan – fick kvarsittning”. I artikeln påstås att den 9-åriga eleven inte släpptes hem från Hagaskolan i Örebro förra fredagen. Trots att storkensnyheter.com pekats ut som satirsajt både en och två gånger, och dessutom ligger på Viralgranskarens varningslista, är det uppenbarligen flera läsare som tagit nyheten på allvar. – Rektor har fått mejl och telefonsamtal.

. – Det stämmer inte.