background preloader

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?
Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna. En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska. Viralgranskaren och källkritikens dag den 13 mars Fejkade sidor Guider i filmformat Hur man kollar upp ett inlägg:

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/hur-kan-man-arbeta-med-kallkritik-pa-ett-elevnara-och-konkret-satt/

Related:  Learning and This and ThatKällkritikkällhanteringNätsmart

Var hittade du det, då? - Mia Smith Informationssökningen är en del som behöver integreras i undervisningen lika mycket som andra delar av kursplanens innehåll. Jag har bloggat om detta i flera inlägg förut, om digital läsförståelse, ett integrerat realiaprojekt och om det övergripande ansvaret för den digitala undervisningen. Jag tar mig dock friheten att lyfta nya exempel, eftersom det här ett område jag ofta för höra att lärare känner sig osäkra kring. Informationssökning kan kopplas in i vilket arbetsområde som helst, och när man väl fått kläm på grunderna är det lätt att skapa nya övningar. Som vanligt utgår jag från Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, de följdfrågor som finns i de olika uppgifterna där tar jag med mig när jag skapar mina egna följdfrågor. Som alltid när eleverna introduceras för ett nytt område vill jag ge dem en genomgång.

Søgsmart visar vägen i Danmark – Omvärldsbloggen Hösten 2014 trädde reformen av den danska grundskolan i kraft och samtidigt infördes en ny läroplan. Målet med reformen är att skolan ska bli bättre på att hjälpa eleverna att utveckla de förmågor som är nödvändiga i ett globalt och digitalt samhälle. Det innebär bland annat att undervisningen blir mer inriktad på ett undersökande, skapande och samarbetsinriktat lärande, där eleverna hjälper varandra att lära och utvecklas. Skolan ska också sträva efter att samverka med andra delar av samhället. Referat av artikel om vattenekologi En av de mest grundläggande texttyperna inom vetenskapen är referatet. Det är centralt vid bearbetning av naturvetenskaplig information och ingår ofta som en del i till exempel vetenskapliga rapporter och debattartiklar. I det här exemplet integreras biologiämnets ekologi med kursen svenska 1. I det centrala innehållet i svenska 1 betonas att eleverna ska kunna sammanfatta text och behärska referatteknik. Genomgång om att skriva referat Elevernas uppgift går ut på att sammanfatta populärvetenskapliga artiklar om vattenekologi på ett metodiskt och effektivt sätt.

Falska nyheter i omlopp efter terrordåd Efter terrorattentatet i fredags där en man stal en lastbil och körde den längs Drottninggatan för att slutligen krascha i varuhuset Åhléns har flera falska nyheter med medvetet felaktiga detaljer spridits på nätet. På en bild från Drottninggatan efter terrordådet har en kvinna i slöja placerats i bakgrunden för att ge sken av att muslimer inte bryr sig om händelsen. Kvinnan fångades för första gången på bild under terrordådet i London den 22 mars och blev då föremål för en hatkampanj eftersom somliga ville sprida bilden av att hon inte visat tillräckligt mycket medkänsla för dödsoffren. I ett uttalande har hon berättat om chocken över att både behöva hantera terrorattacken och att en bild av henne används i främlingsfientligt syfte. Felaktigt citat

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen. Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar Ämnen: HistoriaÅrskurs: 9 och Gymnasiet. Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor!

Nytt skolmaterial om falska nyheter och propaganda - Barn, unga och medier Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Alla, i synnerhet unga, behöver lära sig hur bilder och filmer kan användas för att styra åsikter i en viss riktning. Så utnyttjas attacken i Stockholm för att sprida propaganda i sociala medier Kort efter fredagens misstänkta terrordåd i Stockholms innerstad spreds flera uppgifter och bilder på nätet och i sociala medier. Vissa av dem var manipulerade och avsiktligt vilseledande. Läs mer: Stockholms kulturliv öppnar igen efter attentatet I en stillbild från SVT:s sändning intervjuas en präst ur Svenska kyrkan och till bilden har någon monterat ett citat som tillskrivs prästen: ”Vi måste kunna förlåta sådana här hemska handlingar”. Richard Jomshof, Sverigedemokraternas partisekreterare, spred bilden vidare på Twitter med kommentaren ”Nej, det måste vi inte alls”. Svenska kyrkan dementerade citatet via sitt officiella twitterkonto: ”Citatet som är monterat i bilden är falskt.

Related: