background preloader

Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet

Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet
Related:  Källkritik

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

lararmaterialmikformig.pdf ToonDoo - World's fastest way to create cartoons! #Nätprat - Trygg på nätet Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd. Du kan också ta hjälp av vår Infobank, där du kan lära dig mer om barns vardag på nätet och olika sociala kanaler. Men även för den som har bra koll kan det ibland vara svårt att hitta de rätta frågorna att ställa. Välj ålderskategori: Småbarn, upp till 8 år Yngre barn, 9–12 år Lägre tonåren, 13–16 år Övre tonåren, 17–18 år Redo för nätpratet? Nätpratet ser inte lika ut för alla.

Är det sant?: Att vara på internet Får man låtsas att man är någon annan på internet? Är det tillåtet att mobbas på nätet? Och hur länge har bloggar funnits egentligen? Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

NÄTHAT Toontastic.... {best classroom app I've seen in a long time} Have you heard of Toontastic for the iPad? Have you used it in your classroom on? Check out this intro video!!! What a fun and engaging way to teach story elements while using technology {and it's FREE in the app store!} From their website: Toontastic inspires the artist and writer in every child while teaching key storytelling principles that help to promote Creativity at a young age. Toontastic’s drawing tools bring kids’ wildest ideas to life alongside virtual playsets chock full of pirates, princesses, far away galaxies, and many other characters and settings to spark the imagination. I just heard about it a few weeks back during story time with our librarian. I think anytime you can find a tool that the kids are THIS excited about... it's a keeper! Need a planning sheet for your kiddos? Hope you all had a great Thursday... be back tomorrow with my Five for Friday post.

Åsneryd Åsneryd mitt i Skåne är en fantastisk plats. Mellan de gröna dalarna i sydliga Skåne ligger denna exklusiva turistort, som trots sin stora popåläritet har lyckats behålla sin genuina atmosfär. 736 invånare är bosatta här året runt. Åsneryd har klimatet du drömmer om! En ödes nyck av naturen har lett till att en spricka i jordskorpan låter grundvattnet passera genom det inre av jorden och värms då upp till över 100 grader. Vattnet återvänder tillbaka till ytan i små kokande håligheter. Dessa varma ihåligheter värmer upp dalgången så att vintertemperaturen aldrig understiger +21 grader. Besök också: Tycker du om tonfisk eller svärdfisk? Njut av Skidåkning! Åsneryd, som bara ligger 1 mil från Åstorp, har valt Björnekullaskolan i Åstorp som sin skola. Denna sida har placerat sig på Internets lista på de 10 bästa webbsidorna Tipsad om i Åstorps Dagblad! Vald av Skånes lokalradio som bästa kommunsida! Kommentarer till Webmaster. Back to homepage

Related: