background preloader

Viralgranskaren

En lapp som klistrats upp vid kommunhuset och en skola i Knivsta har under de senaste dagarna lett till upprördhet på sociala medier. På Twitter skrev KDU-ordföranden Sara Skyttedal om lappen som en typ av " opinionsbildning att bekämpa", i en tweet som fått nästan 300 retweets . "De otrognas dagar är räknade, vi, de rättrogna har kommit till Knivstad [sic]", stod det på lappen, som var prydd av en IS-flagga. Lappen har uppmärksammats av den främlingsfientliga bloggen Fria Tider, och...

http://www.metro.se/nyheter/viralgranskaren/

Related:  KällkritikKällkritiklenaanderssonMIK - Medie- och InformationskunnighetKällkritik

Källkritik för vuxna Ojdå! Aldrig trodde jag det skulle gå så.... En helg i februari tänkte jag att jag äntligen skulle försöka skriva ner lite av det jag tänkt kring delande i sociala medier. Det var ett roligt projekt, dels för att det gav mig tillfälle att friska upp mina vaga kunskaper i Illustrator, dels för att det gav mig anledning att läsa på en del om lagar och yttrandefrihet. Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson?

Upplägg källkritik med länkar ~ Skolbibliotek Växjö Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7. Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla. Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats. I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi. Efter det fick eleverna applicera kunskaperna från genomgången i en uppgift som byggde på Mediekompass "Vad i medierna kan man lita på?" De fick använda en av Rebecca anpassad lathund och knöt den till tre olika webbsidor: En lektion i källkritik – att granska Wikipedia Du ska förstå hur Wikipedia fungerar och använda källkritiska perspektiv på Wikipedias projekt. Du får pröva en källkritisk metod.Du kan även gå kursen som en del av kursen Nio lektioner i källkritik Ha kunskaper om hur du värderar och använder källor. I webbkursen finns lektionsprov.

Utbilda dina elever Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Vilka metoder används för att påverka oss? Den digitala utbildningen för elever belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Historisk källkritik Dokumentärer och film För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

De första människorna hi: Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens,källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.Den stora folkökningen samt dess orsaker konsekvenser för olika människor och grupper. re: Begreppen religion och livsåskådningVad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighetMoraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller.

Länksamling källkritik av bilder - Kolla källans wiki Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder. Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Måste bilder och foton vara sanna eller får man ändra och fuska i dem? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig att man inte får manipulera med bilder i nyheter. Exempel på fejkade bilder, fotobluffar mm

En lektion i källkritik – att granska spam Du ska förstå vad spam är. Du får enkla tips och en presentation av vad du bör titta på när du får mejl från avsändare som du inte känner.Du kan även gå kursen som en del av kursen Nio lektioner i källkritik Ha kunskaper om hur du värderar och granskar källor. I webbkursen finns lektionsprov. Du har möjlighet att göra dem tills du får godkänt. (Det finns ingen tidsbegränsning). Källkritik "På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial.

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare.

Lektionsförslag - Bildpromenad: Det vidgade perspektivet! Man behöver inte en hel bild för att göra en bildpromenad. Det är så att verkligheten görs sig inte i helhet. Vi får den ofta i delar. Det är kanske inte så märkligt. Helheten får vi fantisera om. Och därför handlar denna bildpromenad om hur vi gestaltar en slags helhet.

Related: