background preloader

”Alla lärare är inte bra”

”Alla lärare är inte bra”
Powerpoint-bilden av en milt leende Jesus glider långsamt över i ett annat ansikte – John Hatties – när superpedagogen skrattande äntrar scenen. Han är så mycket av en kändis som är möjligt i pedagogikkretsar; det går inte att pressa in fler lyssnare i salen ens med skohorn, han hinner bara ge en intervju och han omges av ett helt team med pressfolk och planerare. Men framför allt har den nya zeeländska pedagogikforskaren, nu professor vid Melbournes universitet i Australien, vänt upp och ner på vad som är rätt och fel kring skolresultat. Mindre klasser? Tja. Att säga att han provocerar är en underdrift. – Vem tror att klassens storlek påverkar lärandet? Närmare 95 procent av salens händer, tillhörande lärare och skolledare i Stockholmsregionen, åker i luften. Svaret: ja, det påverkar – men mycket lite. – Varför är påverkan så liten när du känner att du skulle kunna göra så mycket bättre i en mindre klass? – Det går alltid att hitta bevis på att något fungerar. – Det är irrelevant. Related:  Hattie och Visible learningmikaelohlson

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla Forskning visar att strukturella faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevens kön och födelseland samt föräldrarnas utbildning har avgörande betydelse för barns och ungdomars lärande och framtidsutsikter. Men när det gäller hur väl en elev kommer att lyckas i skolan är lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt gentemot elever är ännu viktigare. Alla lärare påverkar elevers kunskaper men vissa lärare gör detta bättre än andra understryker John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien. Hattie är kritisk till synen att all undervisning är lika bra och i boken ”Synligt lärande för lärare” presenterar han omfattande forskningsresultat som ska hjälpa lärare att öka ungdomars chans att lyckas bättre i skolan. I slutet av den nioåriga grundskolan kan skillnaden mellan elevers kunskaper, beroende på hur effektivt de har undervisats, vara ett helt skolår. Självreflektion och ”Synligt lärande” Tillitsfullt lärandeklimat Hattie förespråkar formativ bedömning.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras. Checklista för inkluderande instruktioner:

Synligt lärande Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Det handlar inte bara om att lära sig. Lyssna på John Hattie intervjuas i Aktuellt (5:01) eller titta på en föreläsning där John Hattie, berättar om läreffekter: Visible Learning Below average methods (14:45) effective methods (14:56). 0,90 Formativ bedömning Att tillhandahålla formativ bedömning ger generellt de bästa effekterna på elevernas studieresultat. (ur Synligt lärande, Jan Håkansson)

Motivationsvideon hela världen talar om just nu Vad kan en skäggig komiker från Australien lära dig om livet? Väldigt mycket, uppenbarligen. Videoupptagningen av Tim Minchins föredrag har spridit sig som en löpeld över världen och kallats det bästa motivationstalet du någonsin kommer höra. Se det här. När detta skrivs har den visats över 1,2 miljoner gånger, videon på Tim Minchins anförande vid University of Western Australia. I oktober 2013 utnämndes den berömde komikern, musikern, skådespelaren och författaren till hedersdoktor vid sitt gamla lärosäte – och hans tal till församlingen har redan fått vingar. I sitt tal, som hyllas i olika internetforum över hela världen, delar Minchin med sig av nio inspirerande, underhållande och träffsäkra tips om livet. Nedan återfinner du en sammanfattning (scrolla ner för att se videon i sin helhet): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Se talet i sin helhet nedan.

Visible Learning Archives Welcome to the second day of the Visible Learning World Conference in London. We’ll keep you updated with live impressions from the conference. For real-time updates make sure to follow the #VLWorld2016 hashtag on Twitter. The Visible Learning World Conference 2016 took place in (surprisingly sunny) London. Recently, John Hattie’s two books Visible Learning and Visible Learning for Teachers have been translated into Chinese. “Improving Schools through Visible Learning: Research, Practice and Impact”. Tagged with: Andy Hargreaves, Barry Hymer, Craig Parkinson, David Hopkins, Deb Masters, Guy Claxton, Helen Butler, James Nottingham, John Hattie, Mick Waters, Shirley Clarke, Tony MacKay, Visible Learning, Visible Learning into Action, Visible Learning World Conference Posted in Visible Learning John Hattie’s new policy paper is a double issue about distractions and solutions. John Hattie’s new study is called What Doesn’t Work in Education: The Politics of Distraction.

Eberhard: "Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa" Vi lever i världens mest annorlunda land. Ett land där man helt enkelt inte får lov att vara en auktoritet. Det har gett avtryck bland annat i svenska elevers skolresultat. Sverige har än en gång lyckats med konststycket att rasa ytterligare flera steg i den internationella skoljämförelsestudien Pisa. x Läs också: Fem frågor till David Eberhard Som man kunde läsa i pedagogikprofessor Lars Henric Ekstrands artikel i GP den 8 december har svenska skolan länge varit på glid. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Läs också: Chatt 140110 - Chatt med David Eberhard Alla vill vara rebeller Vi lever i en mytomspunnen tid. I min bok ”Hur barnen tog makten” beskriver jag bland annat detta. Viktigt med tydliga gränser Inte så svårt – i teorin

John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” Nov17 Jag hade nöjet att tillbringa lördagen i Norrköping för att ta del av bland andra John Hatties föredrag. Först vill jag ge en eloge till gänget som står bakom alla TEDx-events i Norrköping, välordnat och vilken grej att få dig John Hattie himself! Vad sa då Hattie? Hans föredrag hade rubriken: “Why are so many of our teachers and schools so successful?”. En frisk fläkt i en tid då skolan mest granskas utifrån ett felsökarperspektiv. Vad är det för något som ger effektstorlekar på över 0.40 då? Tillbaka till de framgångsrika lärarna och skolorna. Lärare som tillsammans utvärderar effekten av den egna undervisningen når 0.93 i effektstorlek. Hattie avrundade med att understryka vikten av tillit som en grund för att acceptera försök och se misslyckanden som möjligheter.

”Flumskolan är inte på tillbakagång – svensk skola drar bildning i smutsen” Under åren som lärare har jag ofta befunnit mig i diskussioner om vad som är viktigt för elever att "lära sig" eller "ha förmåga att utföra". Men oförglömlig var stunden i aulan i våras då inhyrd föreläsare förklarade för oss att faktakunskap nu är oviktig då fakta kan hittas på nätet. Det som är viktigt att lära elever idag, är förmåga att resonera. Enligt modepedagogiken Bedömning för lärande (BFL) ska vi lärare bedöma elevers ”lärandeprocess” snarare än befintliga kunskaper. Framför allt ska elever vara i stånd att ”förstå den egna lärandeprocessen”, framför att kunna ”rabbla fakta”. Jag blev less av resonemanget, då jag är en av de lärare som anser att kunskap, eller bildning, är eftersträvansvärt i sig, och jag undrade för mig själv om mina förvärvade akademiska ämneskunskaper var bortkastade i arbetet som lärare. För det förstaanser jag inte att vi lever i en särskilt ny tid. För det andra krävs bildning och faktakunskaper för att sätta information från internet i ett sammanhang.

What works in education – Hattie’s list of the greatest effects and why it matters I have been a fan of John Hattie’s work ever since I encountered Visible Learning. Hattie has done the most exhaustive meta-analysis in education. Thanks to him, we can gauge not only the relative effectiveness of almost every educational intervention under the sun but we can compare these interventions on an absolute scale of effect size. Perhaps most importantly, Hattie was able to identify a ‘hinge point’ (as he calls it) from exhaustively comparing everything: the effect size of .40. Anything above such an effect size has more of an impact than just a typical year of academic experience and student growth. The caveat in any meta-anlysis, of course, is that we have little idea as to the validity of the underlying research. Fans of the book may be unaware that a brand new Hattie book has just been released entitled Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Can you guess the next two items on the rank order list? “Home environment” and “socio-economic status.”

What works best This page has now been revised (May 2010) in the light of John Hattie's recent apparently definitive work Visible Learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (London; Routledge, 2009). The first thing to change has been the title, which used to be "What works and what doesn't". Hattie points out that in education most things work, more or less. The questions are around those which work best and therefore best repay the effort invested. This site is mainly about your own individual practice as a teacher, and as such it tries to take into account your particular circumstances, such as the students you teach (assumed largely to be over school-age), your subject, your setting (school, college, university, work-based or informal adult education). It recognises that it is difficult and even unreasonable to generalise, but we ought to set alongside this the results of very generalised research in the form of meta-analyses. Hattie, 2009: 7-8 (my emphasis) Feedback But!

What can we learn from John Hattie Ask not what works; instead ask: what works best? ‘Perhaps education’s equivalent to the search for the holy grail…’ (TES) “It is my ambition to say in ten sentences what others say in a whole book.” Friedrich Nietzsche, 1885 A casual glance through John Hattie’s CV shows just how prolific an educationalist he is. By 2007, he was on 8 editorial boards, including the British Journal of Educational Psychology, had written 12 books, supervised 168 PhD theses, published 546 papers, given over 700 public talks plus innumerable professional development sessions since 1989, and run workshops for thousands of teachers in thousands of schools. Hattie has also collated the largest ever collection of evidence-based research in the educational world. His next book, Maximising Impact on Learning (2012), the biggest ever research project on teaching, took the numbers to over 900 meta-analyses over 18 years. “Now you see it…”: the magic of direct instruction and feedback. Ten sentences in his own words: 1.

John Hattie's Eight Mind Frames For Teachers “Hattie’s 8 Mind frames”. Video scribe project by Cheryl Reynolds. In Visible Learning for Teachers (p. 159 ff) John Hattie claims that “the major argument in this book underlying powerful impacts in our schools relates to how we think! It is a set of mind frames that underpin our every action and decision in a school; it is a belief that we are evaluators, change agents, adaptive learning experts, seekers of feedback about our impact, engaged in dialogue and challenge, and developers of trust with all, and that we see opportunity in error, and are keen to spread the message about the power, fun, and impact that we have on learning.” During the summer holidays we stumbled upon a great video made by Cheryl Reynolds, a senior lecturer at the University of Huddersfield. My fundamental task is to evaluate the effect of my teaching on students’ learning and achievement.The success and failure of my students’ learning is about what I do or don’t do.

Debattartikel_Skolporten_4-20131.pdf

Related: