background preloader

Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart

Lektion 1: Vad är reklam? - Media Smart
Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vad reklam är och i vilka sammanhang man möter den. Målet är att få eleverna att se att det finns olika typer av reklam och vad reklam fyller för funktion i samhället. I lektionen går vi igenom de olika budskapskategorierna; reklam, nyheter och information och deras olika syften. I lektionen tar vi även upp begreppen avsändare, målgrupp och syfte. I de tillhörande exemplen ges ni sedan möjlighet att öva på att identifiera målgrupp och diskutera syftet med reklamen. Lite längre ner på sidan hittar du hela lektionens upplägg med reklamexempel, frågeställningar till respektive exempel samt en övningsuppgift. Det här behöver du Tillgång till dator och internet. Lektionslängd Beräkna 60 till 80 minuter för lektionen. Så här gör du! Gå igenom denna sida och förbered dig gärna genom att titta på klippen och frågeställningarna i förväg. Efteråt kan ni avsluta lektionen med att summera elevernas tankar och synpunkter. Lycka till!

Webbtips och övningar i källkritik Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lärartips för källkritiskt arbete Checklista för källkritik Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik Checklista för sociala medier Hjälp dina elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips Statens medieråd har skapat Lär om medier (f d MIK-rummet) som är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier. Källkritik - en utmaning Kurs i källkritik Är det sant? Är det sant?

Världskartan - Sakerhetspolitik.se Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen. Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även fakta om landet, information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta. Länderna under Världskartan är ett urval av olika väpnade konflikter i världen. Urvalet av koflikterna på Världskartan utgår från Institutionen för freds- och konfliktforsknings definition av statsbaserade väpnade konflikter. Texterna består av en kortare introduktionsdel samt en mer fördjupande text. Är du lärare och vill få tips och idéer på hur du kan använda Världskartan i din undervisning kan du läsa vidare här. Vill du läsa mer om de bakomliggande orsakerna till konflikter så kan du läsa mer här . Konflikter i arkivet Världskartan visar ett urval av de konflikter som är aktiva runt om i världen.

Lathund i källkällkritik på internet Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Vem som helst kan lägga ut information på internet! Texten är hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund. Källkritik på Internet - lathund från Kolla Källan

Årskurs 1-3 - Media Smart Media Smart för lågstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge barn en introduktion till reklam. Här får de möjlighet att lära sig om vilka olika skepnader reklam kan ha, och fundera över i vilka situationer de kan möta reklam samt hur de påverkas av den. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Till varje lektion finns ett eller flera reklamexempel. Varje lektion har även en övningsuppgift som ni kan arbeta med enskilt eller i grupper. Lycka till! Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Del ur Lgr 11: Kursplan i bild Bildframställning Del ur Lgr 11: Kursplan i samhällsorienterande ämnen Att undersöka verkligheten Del ur Lgr 11: Kursplan i svenska

Att arbeta med noveller Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller. Novellrecept För att träna på skrivandet av egna noveller kan man göra stafettnoveller. Skrivandet kan också stödjas av att få exempel att härma, som görs i detta klipp av Malin Larsson. En annan novell som passar sig bra för högläsning är Pälsen av Hjalmar Söderberg. Så här blev en novell i Malins klass

Hon gör källkritiken roligare Isabella Johansson med lärarkollegor. Foto: Ellinor Larsson Isabella Johansson är sedan hösten 2011 skolbibliotekarie inom Mönsterås kommun och jobbar på fem olika skolor. I och med att det är andra bibliotekarier och lärare som sköter lästräning, boksamtal, utlåning och inköp, så har Isabella Johansson kunnat fokusera helt på att undervisa om informationssökning och källkritik. – Det är ganska unikt att man anställer en skolbibliotekarie med huvudsaklig uppgift att undervisa elever i informationsökning och källkritik. Samarbetet med lärarna är avgörande Isabella Johansson började på en helt ny tjänst i kommunen, så det fanns därför ingen som kunde säga exakt hur hon skulle jobba. – Jag fick pröva mig fram, berättar Isabella Johansson. Isabella Johansson undervisar återkommande i årskurserna 2, 4, 6, 8 och 9, men det händer att hon även kommer in i undervisningen vid andra tillfällen. Informationssökning i tvåan Digitala källor i fyran Integritet på nätet med sexorna Använder sociala medier

Företagsamheten Dela artikel: Den internationella handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd. Handeln ökar välståndet på följande sätt: • Handeln gör det möjligt för konsumenter att köpa varor även där de inte kan framställas lokalt. På motsvarande sätt blir det möjligt för företag att tillverka varor som bygger på råvaror eller insatsvaror som inte kan framställas lokalt. • Handeln gör det möjligt att utnyttja arbetsfördelning, specialisering och stordrift. • Handeln ökar konkurrensen. Genom handeln sprids kunskap och idéer snabbare, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen. Genom internationell handel kommer människor i kontakt med andra kulturer, vilket främjar öppenhet och nyfikenhet. De värderingar och ideal som vi förknippar med ett civiliserat samhälle – demokrati, humanitet, tolerans och fredligt umgänge mellan människor – är till stor del frukter av internationell handel.

Nosa på nätet med Superundersökarna Sagan Superundersökarna ingår i Nosa på nätet, ett material som syftar till att på ett lekfullt sätt lära ut grunderna i ett kritiskt förhållningssätt. Nosa på nätet vänder sig till dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första år och materialet går att beställa gratis från Statens medieråd. Superundersökarna (2., rev. uppl. 2011) En morgon upptäcker Emma ett nytt spel på datorn. När hon klickat en stund hittar hon Snytkorven. Han hjälper henne att undersöka världen både utanför och inuti datorn. Superundersökarna Nosa på nätet - lärarhandledning (2011) Till berättelsen finns en lärarhandledning som innehåller fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Nosa på nätet - lärarhandledning Superundersökardiplom för utskrift När ni arbetat med Nosa på nätet vill ni säkert ha lika fina diplom som Emma får. Superundersökardiplom för utskrift (pdf-fil 47 kB, öppnas i nytt fönster) (47 kB)

Skicka vidare annars... - KP-webben Ett kedjebrev är ett brev som ska skickas vidare till en eller flera personer. Ofta hotar man i brevet läsaren med vad som kommer att hända om man bryter kedjan och inte skickar brevet vidare. Det kan till exempel stå att man kommer att få otur i kärlek eller att ens husdjur kommer att bli sjukt. De flesta förstår att det bara är struntprat, men ändå känner sig många tvingade att skicka vidare breven mot sin vilja. På grund av det så sprids breven till fler och fler personer varje dag. Vilma, 10: ”Jag blev jätterädd och började gråta” Förstora En gång fick Vilma ett brev som var så otäckt att hon började gråta. ”Jag var rädd att det skulle hända på riktigt”, säger hon.Läs mer om Vilma här! Oskar, 12: ”Jag stör mig extremt mycket på kedjebrev” Förstora När Oskar får kedjebrev blir han arg. Sofia, 12: ”Jag blir glad av en del kedjebrev”Det finns vissa kedjebrev som Sofia blir glad när hon får. Fotnot: Vilma, Sofia och Oskar heter någonting annat i verkligheten.

Texttyper Lathund i källkällkritik på internet Vem har gjort webbsidan? Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch

Startsida - Konsumentverket Tänk på det här på internet! - KP-webben När du berättar om dig självVar försiktig när du lämnar ut personlig information på internet. Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. När du lägger upp bilder En bild som läggs upp på internet kan vara väldigt svår att bli av med. Vem som helst kan ju ladda ner bilden och sprida den vidare. Om du vill lägga upp en bild på någon annan måste du också alltid fråga om lov. Om du ska träffa någon i verkligheten som du bara har träffat på internet På internet kan du bli kompis med människor från hela jorden. Om du ska träffa någon i verklightetet som du bara har träffat på internet ska du alltid ta med dig en vuxen eller en kompis. När du får information från nätet Det finns fantastiskt mycket information på internet, men tyvärr är inte allting sant. När du hämtar information från internet ska du alltid fundera på vem det är som har lagt upp informationen.

Net Nanny svarar på dina frågor | Elza Dunkels om unga och nätet | Sida 2 Idag väcktes åtal mot den man som utpressat en flicka i Kumla. Det hela uppdagades i våras när flickan tog sitt liv. Jag var med i Tvärsnytt 19.15 ikväll för att tala om vad man kan göra åt det här problemet, men vi hade 180 sekunder på oss så det mesta och viktigaste jag hade att säga hanns inte med. Här kommer det istället: Min viktigaste poäng är att vi inte ska fokusera så mycket på vad barnen ska göra och inte göra. Det finns alltså inga råd vi kan ge barn som garanterar deras säkerhet. Det här är allvarliga saker och det blir allt allvarligare. Nedan ger jag några korta råd till vuxna och barn. Se gärna min webbföreläsning Ungas säkerhet på nätet och ställ frågor till Fråga forskarna – unga online. Vad ska då vuxna göra? Se till att tydligt signalera att du är beredd att lyssna. Vad ska unga göra? Om du oroar dig, prata med nån.

Related: