background preloader

Pedagogiskt paket kring källkritik

Pedagogiskt paket kring källkritik
Källkritik intar en central plats när det gäller att kunna förhålla sig till sin omvärld. Extra viktiga är förmågorna att kritiskt kunna granska budskap, avsändare och kontext under ett valår. Här ger vi tips på pedagogiskt material som hjälper dig som lärare att stärka dina elevers källkritiska förmågor och kunskap om förutsättningarna för vår demokrati. MIK-rummets faktatext Källkritik. Kompletterat med reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial. UR:s temasajt Källkritik – genomskåda mediebruset.

15 Tips & Tricks To Help You Master Prezi If you need to create presentations for high-powered clients, or impress lecturers and professors in university, you may have heard of (or are already using) Prezi. Prezi is a cloud-based presentation tool and is known for its zooming user interface (ZUI) allowing you to easily break down or go into things in detail. As it was created to replace slide presentations, Prezi’s interface and visual story-telling makes it ideal for conveying information interactively. Prezi is not new but if you are just starting out, it may be a little disorientating to use, beyond the basics. Recommended Reading: 10 Presentation Tools To Win Over Your Audience 1. If you already have a PowerPoint presentation ready and don’t want to build slides from scratch on Prezi, just import your slides over. Select the Insert tab from the top bar in the Edit mode.Next, select PowerPoint from the drop-down menu. You can now choose the PPT or PPTX file you want to import. 2. 3. First enter Edit mode. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Digitala verktyg och om att lyfta diskussionen från vad till hur En gång i tiden så räckte det att sätta sig ner och lyssna på en enda människa för att kunna ta del av hela världens samlade kunskap. År senare kunde man samla allt som var värt att veta i ett bibliotek i Alexandria. Vi byggde skolhus för att våra barn under några år av sina liv skulle kunna ta del av det som var värt att veta. Idag räcker inte det till. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag i skolan så kräver det tillgång till digitala verktyg. Jag ser problematiken så här: Även om varje pedagog får en egen laptop och fastän skolor satsar på 1:1 så är det ingen garanti för att de digitala verktygen överhuvudtaget används eller att de gör det på ett adekvat sätt. Det spelar ingen roll hur många datorer eller smartboards som finns på en skola om inte pedagogerna som arbetar där har förmågan att använda de digitala redskapen i sin undervisning på ett vettigt sätt! Att använda digitala verktyg är inget som de flesta elever kan från början. /Karin Brånebäck, klasslärare & IKT-pedagog.

Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx Konsten att visa film lagligt i skolan Institutionella rättigheter på flera sätt Många skolor har tillgång till ett urval av olika filmer via en AV/Mediecentral som också kan förmedla program från Utbildningsradion. Det går också att hyra eller köpa film direkt från de bolag som distribuerar film med institutionella rättigheter. Det finns ett brett utbud av spelfilmer och dokumentärfilmer hos Swedish Film och FilmCentrum. När det gäller användning av tv-program kan organisationen Copyswede erbjuda olika typer av avtal till dem som vill använda vissa radio- och tv-program i sin undervisningsverksamhet. Det finns också möjlighet att kontakta den lokala biografägaren och beställa en sluten visning av en film på biograf. Svenska Filminstitutet publicerar diskussionshandledningar till många filmer, så kallade filmhandledningar, som kan vara till hjälp att fördjupa samtal efter filmvisningen. Swedish Film Licens - en ny typ av avtal Sedan våren 2008 finns det ytterligare en möjlighet, en ny typ av avtal. Kritik från konkurrenter Fakta

Verktyg som underlättar min lärarvardag Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande. Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag tänkte här nedan kommer med några tips på program och appar som jag har stor nytta av i min undervisning och som jag hoppas du också kan ha nytta av. För alla de som har läs- och skrivsvårigheter är det guld värt att kunna använda LEGIMUS. I min historieundervisning använder jag en hel del tidslinjer. I undervisningen kan det också vara av intresse att ibland köra röstningar eller kanske omröstningar. När undervisningen ska utvärderas kan det ibland vara bra att göra utvärderingen digital. Ibland vill man skapa en gemensam samarbetsyta och till detta använder jag PADLET. Mina senaste erövringar är Prezi och Lucidchart. Mitt sista tips idag är kanske det allra viktigaste.

lucidchart ARIS - Mobile Learning Experiences - Creating educational games on the iPhone Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl Top 4 Presentation Tools for Teachers June 9, 2015 Fed up with the traditional way of presenting through Keynote or Google Slides? The four tools below are definitely great alternatives to use to create engaging presentations to share with students. We particularly divided the tools into two main categories: tools for creating slideshow presentations and tools for creating document/poster based presentations. I- Tools for creating slideshow-style presentations: 1-Prezi Prezi is a powerful web tool that allows you to create visually appealing presentations. 2- Haiku Deck Haiku Deck is another wonderful presentation tool for teachers. II- Tools for creating poster based presentations 1- ThingLink ThingLink is an excellent web tool that allows you to create interactive images online. Glogster is a web tool and mobile app that allows users to create free interactive posters, or Glogs.

Related: