background preloader

Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem?

Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem?
När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovspersoner och bestämmer själva över hur ni vill använda era bildverk. Men vad gäller när ni vill använda andras bilder i skolarbeten och på internet? Vilka bilder går bra att använda? Det enklaste för nybörjare är att använda bilder som ägaren(fotografen) medgett att de får användas utan ägarens medgivande. Här är några exempel på bildbanker som får användas fritt: Även om det inte står som krav på webbsidan kan det vara bra att ange källan och där skriva vilken webbsida man hämtat bilden så både du och dina elever kan se var bilden är lånad. Pixabay.com Bilderna är fria att användaPexels.com Bilderna är fria att användaMorguefile.com Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden.wpclipart.com Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska. Hur sparar man bilder på en iPad?

http://iktsidan.com/2014/09/18/var-hittar-man-enklast-bilder-vilka-far-man-anvanda-fritt-hur-sparar-man-dem/

Related:  obikrinaUpphovsrätt, källkritikKomvux ITBlogginlägg

Källkritik Förmågor: läsa och tolka bilder samt samtala kring dem om hur kvinnan framställts genom årtionden Att göra: Förra lektionen tittade ni på en film om vinklade bilder. Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor. – Att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala ledningsfrågor är en viktig pusselbit i skolans digitaliseringsarbete. En viktig nyckel för att de digitala satsningarna ska bli framgångsrika är att skolan arbetar systematiskt och strategiskt med frågorna på ledningsnivå, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket. Vår genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan.

Klassblogg en värdeskapande aktivitet För mig är det viktigt att hitta arbetsformer som skapar arbetsglädje och motivation hos eleverna. Ju mer verklighetsförankrat och värdeskapande desto bättre. Forskaren Martin Lackérus skriver i sin skrift "Entreprenöriellt lärande - vad innebär det och vad har det för betydelse?" om vikten av värdeskapande aktiviteter. Lackérus menar att dessa aktiviteter bl.a.skapar motiviation, upplevd relevans samt ett personligt välbefinnande vilket i sin tur skapar motiverade elever (Lackérus, 2013). För mig och eleverna är vår klassblogg en sådan aktivitet. Kunskapsblommor, provsats inkl. handledning (35293-03) Kunskapsblommor – nu utifrån Lgr 11.Skapa struktur och översikt med Kunskapsblommorna – ett bra sätt att dokumentera elevens kunskaper och färdigheter i svenska, matematik och engelska. De följer eleven år från år och ger värdefull information för lärare, elever och föräldrar. Efter införandet av Lgr 11 har Kunskapsblommor reviderats och anpassats till Skolverkets angivna mål för år 1-3 och 4-6. Kunskapsblommorna kan användas till alla läromedel. Texten på blommornas blad anger kunskapsmål och blommornas baksida innehåller en kortfattad beskrivning av vad kunskapsmålen på varje blad innebär.

iMovie for iOS (iPad): Översikt: Hur du skapar en trailer. Språk Med iMovie kan du använda egen video och egna bilder till att skapa filmtrailrar med professionell kvalitet. När du skapar en trailer måste enheten vara i liggande läge. En trailer skapas i flera steg. Det första steget är att skapa en ny trailer genom att välja en trailergenre. Visioner och strategier kring skolans digitalisering - Väsby Lärlabb Med anledning av att de kommunala verksamheterna i Upplands Väsby kommun kommer att initiera ett arbete där man formulerar en vision och strategi kopplad till digitaliseringen av samhället och skolan bad vi Stefan Pålsson och Carl Heath att tänka kring visions- och strategiarbete för oss i skolans värld. Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av Stefan PålssonDel 2 – Om skapandet av hållbara strategier av Carl Heath (postas 11/3) Ett globalt och digitalt samhälle ställer andra krav på elevernas kunskaper och förmågor, samtidigt som tekniken skapar nya pedagogiska möjligheter. Om inte beslutsfattare, skolledare och lärare arbetar tillsammans med att utveckla undervisningen utifrån tydliga visioner, mål och strategier, blir det inte mycket av med skolans digitalisering och pedagogiska utveckling.

Den pedagogiska pilen – ett skelett för planering Imorgon knackar jag på dörren och kliver in på ny arbetsplats. Innanför dörren väntar okända utmaningar och oupptäckta pedagogiska vägar mot spännande mål. Innanför den dörren väntar möten med människor jag ännu inte mött! Språkutvecklande arbete med begrepp Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar.

IKT-fortbildning för skolledare i Emmaboda kommun Den 12 februari startade vi vår första fortbildningsserie för skolledare. Den är framtagen i dialog med skolchef och utvecklingsledare i Emmaboda kommun. Syftet är att rektorerna ska få bättre kunskap om olika digitala verktyg och hur man kan använda dessa i lärandesituationer genom att få en större kunskap och möjlighet till att testa olika IKT-verktyg. Här nedan kan ni se både sådant som vi gått igenom och prövat och en del bonusmaterial till rektorererna som deltagit.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans. Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter. I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat.

Svenska utan arbetsbok. Nej, jag har ingen bok i ämnet svenska detta läsår. Tidskrävande , svårt, jobbigt och risk att du missar viktigt centralt innehåll är saker jag har fått höra. Jag ser inte dessa ”svårigheter” utan istället stora möjligheter av att inte vara styrd av en lärobok. Vara vänner: Ett förord till dig som pedagog Vara vänner är åtta berättelser om empati, kompisskap och mod. Syftet med programmen är att förebygga kränkningar och mobbning bland barn. Här förklarar seriens producenter bland annat hur serien blev till, varför de valde dramatiseringar som form och vad de vill förmedla med programmen. Som pedagog får du också tips på hur du kan använda Vara vänner i klassrummet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp

Related: