background preloader

Att googla – är det så enkelt?

Att googla – är det så enkelt?
Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner. Related:  ThemesErika. Källkritik, informationssökning

South Africa | Our journey Your task is to write a letter to the South African Government persuading them to let Nelson Mandela be released from jail. You need to consider your GAP (Genre, Audience, Purpose). You need to write formally. You need to use the information that you have learned about Nelson Mandela to help shape your argument. Use the reminder grid for persuasive writing to help you. The letter should contain about 500 words. You find more information in the links below:Lesson 02 Persuade_MandelaYou will work with peer coaching which means that you help each other with the structure in the texts. Nelson Mandela is one of the major leaders who fought against apartheid and due to that he was put in prison for 28 years. Assignment – make sure you do this thoroughly since this is the base for a written assignment about Nelson Mandela. 1. Today’s lesson will focus on the apartheid laws and the consequences. Assignment Imagine that you are a man/woman living in Johannesburg in 1924.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det. Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Men jag tror även att tekniken ställer till det då den inte fungerar optimalt eller man inte vet hur man kan göra. Varför digital kompetens? Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer Söka och välja Värdera

iPad & flerspråkighet | IKT i Arvika Flerspråkiga appar Jag har använt apparna t ex för nyanlända barn, där kan det vara en trygghet att få höra något som sägs på modersmål. Även för flerspråkiga barn som kan svenska kan det vara kul att få höra sitt modersmål och det kan bli många roliga samtal när barnen ska förklara för mig och de andra barnen vad de säger. Här nedan finns exempel på appar där man kan välja mellan olika språk. Listan uppdaterad 2013-06-28. Här nedan har jag listat appar på andra språk än svenska och delat upp dem efter språk. Arabiska Filipino Multicultural songs fort children – ciranda ciranda – sång och kareoke Kurdiska Portugisiska Multicultural songs for children – cianda ciranda – sång och kareoke Spanska Thai Norska Ryska Brave hedgehogs – Отважные Ежики Finska Finnish Word Wizard (Ordens magi) Översättningsprogram Slutligen har jag listat appar där man kan översätta ord eller meningar. Bäst tycker jag att de fungerar: Vill du veta mer om apparna så klicka på länken så kommer du till itunes.

Schoolshape | Learning Technology An Englishman in Sweden Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss | SvD Internet har slagit massmediernas informationsmonopol sönder och samman. Alla med nättillgång kan i dag ta del av miljontals olika röster, från traditionella massmedier till nischade alternativa medier, enskilda bloggare och Twittertyckare. Men? Jo, det finns några men här. Inte minst har det vuxit fram en oro hos forskare och mediedebattörer kring att vi stängs in i slutna informationsekosystem eller, med Eli Parisers begrepp, filterbubblor. I boken ”The filter bubble” (2011) beskrev Pariser effekten av att webbsökningar personanpassas. Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. ”The filter bubble” blev en omdebatterad varningsklocka som illustrerade de oönskade effekter som kan uppstå när algoritmer manipulerar våra sökresultat. Greg Marra, en 26-åring bosatt i Kalifornien, lyfts ofta fram som en av journalistikens främsta makthavare i dag. Personanpassade nyheter är inte utan risker. Ekokammare förekommer både på nätet och utanför.

Studieknep - Läs och stava (PC) - Softogram Shop Studieknep Läs och Stava, tränar användarens lästeknik, läsförståelse, stavning och studieteknik. Man kan läsa texter, besvara frågor, stava, lyssna på och öva uttal samt återberätta texter muntligen eller skriftligen. Alla de 25000 orden i programmet finns inlästa med mänsklig röst.Nu kan ALLA läsa texten. Vänsterklicka på ordet och lyssna, härma och spela in. Träna stavning med diktamen av enstaka ord. Träna upp din läshastighet genom att välja funktionen ord försvinner.Lär dig att välja ut stödord/nyckelord och återberätta med hjälp av dessa.Alla resultat och inläsningar kan sparas i din resultatmapp. Ett verktyg för framtiden. Talsyntesstöd Programmet innehåller mer än 220 texter ordnade efter tema och svårighetsgrad. Lyssna på uttal av enstaka ord. Välj sätt att arbeta/öva genom att klicka på någon av dörrarna. A: Läsförståelse. Mata fram texten i den hastighet som du själv väljer. Träna och öka läshastigheten. Ord eller bokstäver försvinner med ett visst antal per minut.

Educational Technology and Mobile Learning: Interactive Visual Featuring 6 Ta... June , 2014 This is an interactive image (created using Thinglink) that features a bunch of useful iPad apps that you can use to do tasks that you would traditionally do using a pen and paper. I really liked the idea of providing alternatives to do things digitally. For instance, instead of taking notes in a notebook or on paper you can use Evernote or any other note taking app to do it on iPad. The good thing about doing things digitally is that you have the added advantage of accessing, editing, and sharing your work across different devices and platforms and also saving it on the cloud to access it anytime anywhere anywhere you go. As is the case with the all the interactive Thinglink images I shared here in the past, the app icons shared here are hyperlinked, just hover your mouse over any of them to access it on the iTunes app store. Source: Apple A Day

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Program som ska upptäcka fusk är ineffektiva - Vetenskap & miljö – De tror för mycket på programmet. Universiteten säger att de har så stora program, och att de borde hitta allt fuskande, men det stämmer inte. Debora Weber Wulf är plagiatforskare på Hochschule für Technik und Wirtschaft i Berlin och har i flera år testat en rad olika så kallade plagiatmjukvaror, alltså program som genom att jämföra med olika databaser och internet försöker ta reda på när text i till exempel ett studentarbete har skrivits av från andra källor. I dag använder nästan alla svenska högskolor sådan här mjukvara. – Jag var på uppropet på Lunds universitet, och de säger till studenterna att "fuska inte, för vi har program som kan hitta det!" Debora Weber Wulf ingår också i en nätcommunity som i detalj granskar tyska avhandlingar. Det svenska programmet Urkund, som nästan alla svenska högskolor använder, hittade bara cirka 30 procent av alla plagiat i försvarsministerns avhandling. Urkund säger till Vetenskapsradion att programmet enbart är tänkt som ett hjälpmedel.

Related: