background preloader

Att googla – är det så enkelt?

Att googla – är det så enkelt?
Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner. Related:  ThemesErika. Källkritik, informationssökning

South Africa | Our journey Your task is to write a letter to the South African Government persuading them to let Nelson Mandela be released from jail. You need to consider your GAP (Genre, Audience, Purpose). You need to write formally. You need to use the information that you have learned about Nelson Mandela to help shape your argument. Use the reminder grid for persuasive writing to help you. The letter should contain about 500 words. You find more information in the links below:Lesson 02 Persuade_MandelaYou will work with peer coaching which means that you help each other with the structure in the texts. Nelson Mandela is one of the major leaders who fought against apartheid and due to that he was put in prison for 28 years. Assignment – make sure you do this thoroughly since this is the base for a written assignment about Nelson Mandela. 1. Today’s lesson will focus on the apartheid laws and the consequences. Assignment Imagine that you are a man/woman living in Johannesburg in 1924.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det. Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Men jag tror även att tekniken ställer till det då den inte fungerar optimalt eller man inte vet hur man kan göra. Varför digital kompetens? Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer Söka och välja Värdera

Schoolshape | Learning Technology Can you google that? – informationssökning på engelska | Mias klassrum Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt. Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Jag har satt ihop ett material för att undervisa mina 9or i informationssökning. Materialet baserar sig till stor del på Skolverkets bedömningsstöd i digital läsförståelse, vilket man kan hämta hem från Skolverkets bedömningsportal. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Filen med övningen kan ni hämta här.

An Englishman in Sweden Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss | SvD Internet har slagit massmediernas informationsmonopol sönder och samman. Alla med nättillgång kan i dag ta del av miljontals olika röster, från traditionella massmedier till nischade alternativa medier, enskilda bloggare och Twittertyckare. Men? Jo, det finns några men här. Inte minst har det vuxit fram en oro hos forskare och mediedebattörer kring att vi stängs in i slutna informationsekosystem eller, med Eli Parisers begrepp, filterbubblor. I boken ”The filter bubble” (2011) beskrev Pariser effekten av att webbsökningar personanpassas. Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. ”The filter bubble” blev en omdebatterad varningsklocka som illustrerade de oönskade effekter som kan uppstå när algoritmer manipulerar våra sökresultat. Greg Marra, en 26-åring bosatt i Kalifornien, lyfts ofta fram som en av journalistikens främsta makthavare i dag. Personanpassade nyheter är inte utan risker. Ekokammare förekommer både på nätet och utanför.

Educational Technology and Mobile Learning: Interactive Visual Featuring 6 Ta... June , 2014 This is an interactive image (created using Thinglink) that features a bunch of useful iPad apps that you can use to do tasks that you would traditionally do using a pen and paper. I really liked the idea of providing alternatives to do things digitally. For instance, instead of taking notes in a notebook or on paper you can use Evernote or any other note taking app to do it on iPad. The good thing about doing things digitally is that you have the added advantage of accessing, editing, and sharing your work across different devices and platforms and also saving it on the cloud to access it anytime anywhere anywhere you go. As is the case with the all the interactive Thinglink images I shared here in the past, the app icons shared here are hyperlinked, just hover your mouse over any of them to access it on the iTunes app store. Source: Apple A Day

British Council | 80 moments that shaped the world Originally called the ‘British Committee for Relations with Other Countries’, the British Council was founded in 1934. Our first overseas offices opened in 1938. To mark 80 years of cultural relations, we have taken the opportunity to look back and consider significant changes that have taken place during the period of our organisation’s existence. We asked a panel of 25 eminent scientists, technologists, academics, artists, writers, broadcasters and world leaders to choose their most significant moments of the past 80 years. The result? Discover the full list and join us in the debate: Originally called the ‘British Committee for Relations with Other Countries’, the British Council was founded in 1934. To mark 80 years of cultural relations, we have taken the opportunity to look back and consider significant changes that have taken place during the period of our organisation’s existence. The result? Discover the full list and join us in the debate:

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Program som ska upptäcka fusk är ineffektiva - Vetenskap & miljö – De tror för mycket på programmet. Universiteten säger att de har så stora program, och att de borde hitta allt fuskande, men det stämmer inte. Debora Weber Wulf är plagiatforskare på Hochschule für Technik und Wirtschaft i Berlin och har i flera år testat en rad olika så kallade plagiatmjukvaror, alltså program som genom att jämföra med olika databaser och internet försöker ta reda på när text i till exempel ett studentarbete har skrivits av från andra källor. I dag använder nästan alla svenska högskolor sådan här mjukvara. – Jag var på uppropet på Lunds universitet, och de säger till studenterna att "fuska inte, för vi har program som kan hitta det!" Debora Weber Wulf ingår också i en nätcommunity som i detalj granskar tyska avhandlingar. Det svenska programmet Urkund, som nästan alla svenska högskolor använder, hittade bara cirka 30 procent av alla plagiat i försvarsministerns avhandling. Urkund säger till Vetenskapsradion att programmet enbart är tänkt som ett hjälpmedel.

Related: