background preloader

Att googla – är det så enkelt?

Att googla – är det så enkelt?
Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner. Related:  ThemesErika. Källkritik, informationssökning

South Africa | Our journey Your task is to write a letter to the South African Government persuading them to let Nelson Mandela be released from jail. You need to consider your GAP (Genre, Audience, Purpose). You need to write formally. You need to use the information that you have learned about Nelson Mandela to help shape your argument. Use the reminder grid for persuasive writing to help you. The letter should contain about 500 words. You find more information in the links below:Lesson 02 Persuade_MandelaYou will work with peer coaching which means that you help each other with the structure in the texts. Nelson Mandela is one of the major leaders who fought against apartheid and due to that he was put in prison for 28 years. Assignment – make sure you do this thoroughly since this is the base for a written assignment about Nelson Mandela. 1. Today’s lesson will focus on the apartheid laws and the consequences. Assignment Imagine that you are a man/woman living in Johannesburg in 1924.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det. Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Men jag tror även att tekniken ställer till det då den inte fungerar optimalt eller man inte vet hur man kan göra. Varför digital kompetens? Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer Söka och välja Värdera

An Englishman in Sweden Filterbubblan sluter sig allt tätare om oss | SvD Internet har slagit massmediernas informationsmonopol sönder och samman. Alla med nättillgång kan i dag ta del av miljontals olika röster, från traditionella massmedier till nischade alternativa medier, enskilda bloggare och Twittertyckare. Men? Jo, det finns några men här. Inte minst har det vuxit fram en oro hos forskare och mediedebattörer kring att vi stängs in i slutna informationsekosystem eller, med Eli Parisers begrepp, filterbubblor. I boken ”The filter bubble” (2011) beskrev Pariser effekten av att webbsökningar personanpassas. Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. ”The filter bubble” blev en omdebatterad varningsklocka som illustrerade de oönskade effekter som kan uppstå när algoritmer manipulerar våra sökresultat. Greg Marra, en 26-åring bosatt i Kalifornien, lyfts ofta fram som en av journalistikens främsta makthavare i dag. Personanpassade nyheter är inte utan risker. Ekokammare förekommer både på nätet och utanför.

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Program som ska upptäcka fusk är ineffektiva - Vetenskap & miljö – De tror för mycket på programmet. Universiteten säger att de har så stora program, och att de borde hitta allt fuskande, men det stämmer inte. Debora Weber Wulf är plagiatforskare på Hochschule für Technik und Wirtschaft i Berlin och har i flera år testat en rad olika så kallade plagiatmjukvaror, alltså program som genom att jämföra med olika databaser och internet försöker ta reda på när text i till exempel ett studentarbete har skrivits av från andra källor. I dag använder nästan alla svenska högskolor sådan här mjukvara. – Jag var på uppropet på Lunds universitet, och de säger till studenterna att "fuska inte, för vi har program som kan hitta det!" Debora Weber Wulf ingår också i en nätcommunity som i detalj granskar tyska avhandlingar. Det svenska programmet Urkund, som nästan alla svenska högskolor använder, hittade bara cirka 30 procent av alla plagiat i försvarsministerns avhandling. Urkund säger till Vetenskapsradion att programmet enbart är tänkt som ett hjälpmedel.

Dr. Martin Luther King Jr. Articles & Videos Skip to main content <div id="nojs-warning">WARNING: Javascript must be enabled for the correct page display</div> Sign InRegister ReadWorks.org The Solution to Reading Comprehension Search form ReadWorks Dr. Share now! Print This video is used with the generous permission of HISTORY® Articles & Question Sets Note: For read-aloud, it is appropriate to use passages at higher levels than your students' independent reading levels. Kindergarten - 1st Grade "Martin Luther King Jr." 2nd - 4th Grade "An American Leader" Lexile: 810 "A Great Leader" Lexile: 900 5th - 8th Grade "Excerpt from Martin Luther King Jr.' "The King Holiday" Lexile: 1300Primary Source 9th - 12th Grade "Oct. 14, 1964: King Wins Nobel Peace Prize" Lexile: 1320 This article is used with the generous permission of HISTORY® "Martin Luther King Jr. "10 Things You May Not Know About Martin Luther King Jr." "Selma to Montgomery March"Lexile: 1530This article is used with the generous permission of HISTORY® About ReadWorks

Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare Kulturartiklar I en studie med tio tusen deltagare har forskare kunnat vetenskapligt bevisa att bokläsare har sämre analysförmåga. Genom att mata sig med färdiga berättelser försämras möjligheten att tillgodogöra sig verkligheten. Studien visar också att de som aldrig läser är smartare än genomsnittet. Nu uppmanas därför världens skolor att slänga ut böcker och… Nej, jag bara skojar! Studien, som publicerades i somras av forskare på Columbia University och French national institute, bygger på 2,8 miljoner delningar av 60 000 artiklar från några av världens största medier. “Folk är mer villiga att dela en artikel än att läsa den”, kommenterar forskaren Arnaud Legout. “Det är typiskt för den moderna informationsinhämtningen. Det vill säga: Vi är nu så lata att vi nöjer oss med en status för att dra slutsatser om en nyhet eller händelse. Resultatet är kanske inte förvånande för den vane internetanvändaren. Ansvaret är alltså ditt och mitt. Det vet du om du har läst ända hit.

The Christmas truce The Christmas Truce of 1914 is widely seen as one of the very few uplifting moments in the futility of the First World War. In this lesson, students will learn about the truce through listening to a podcast of the stories of soldiers who experienced it. After listening to this podcast, students will focus on the speakers’ use of narrative tenses and will go on to write a diary entry from the perspective of a WWI soldier. At Christmas 1914, there were a series of unofficial truces in no-man’s land. soldiers met between the trenches, talked, exchanged souvenirs and even played football. This is a photo of soldiers from the Royal Warwickshire Regiment talking happily with men from the 134th Saxon Regiment on Boxing Day. © IWM (HU 35801) You can access the podcast by clicking on the link below: Topic: The Christmas Truce during World War I Level: B2 Time: 90 minutes Aims: Copyright - please read

Anonymitet på nätet – ett måste för yttrandefrihet Anonymitet är ett tveeggat svärd som antingen kan skydda eller skada. Det är inte ett fenomen som föddes med internet, men debatten har förts under många år inom internetvärlden om det finns anledning att förbjuda möjligheten att uppträda anonymt på nätet, eller om den ska försvaras och finnas kvar. Hur anonymitet används på internet, eller hur anonym en internetanvändare faktiskt är har också diskuterats genom åren. Så var står vi nu? Om bloggaren Anne-Marie Eklund-Löwinder Säkerhetschef, .SE Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Etiketter: Anna Troberg, Annie Johansson, anonymitet, demokrati, EU, Facebook, IP-adresser, Ipred, Piratpartiet, Socialdemokraterna, Twitter Foto: venetians av Anjan Chatterjee (CC BY-NC-ND 2.0) På Internetdagarnas sajt skrev jag 2009 ett inlägg och ställde frågan om rätten att vara anonym på nätet var i farozonen. Allt fler svenskar väljer att vara anonyma Övervakning är inte vägen framåt Lästips

Related: