background preloader

Hattie och Visible learning

Facebook Twitter

Debattartikel_Skolporten_4-20131.pdf. What works in education – Hattie’s list of the greatest effects and why it matters. ”Alla lärare är inte bra” Powerpoint-bilden av en milt leende Jesus glider långsamt över i ett annat ansikte – John Hatties – när superpedagogen skrattande äntrar scenen.

”Alla lärare är inte bra”

Han är så mycket av en kändis som är möjligt i pedagogikkretsar; det går inte att pressa in fler lyssnare i salen ens med skohorn, han hinner bara ge en intervju och han omges av ett helt team med pressfolk och planerare. Men framför allt har den nya zeeländska pedagogikforskaren, nu professor vid Melbournes universitet i Australien, vänt upp och ner på vad som är rätt och fel kring skolresultat.

Mindre klasser? Tja. Bättre integration? Att säga att han provocerar är en underdrift. . – Vem tror att klassens storlek påverkar lärandet? Närmare 95 procent av salens händer, tillhörande lärare och skolledare i Stockholmsregionen, åker i luften. Svaret: ja, det påverkar – men mycket lite. – Varför är påverkan så liten när du känner att du skulle kunna göra så mycket bättre i en mindre klass?

– Det går alltid att hitta bevis på att något fungerar. Metastudie pekar ut områden värda att utveckla. Forskning visar att strukturella faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, elevens kön och födelseland samt föräldrarnas utbildning har avgörande betydelse för barns och ungdomars lärande och framtidsutsikter.

Metastudie pekar ut områden värda att utveckla

Men när det gäller hur väl en elev kommer att lyckas i skolan är lärarnas undervisningsstrategier och förhållningssätt gentemot elever är ännu viktigare. Alla lärare påverkar elevers kunskaper men vissa lärare gör detta bättre än andra understryker John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien. Hattie är kritisk till synen att all undervisning är lika bra och i boken ”Synligt lärande för lärare” presenterar han omfattande forskningsresultat som ska hjälpa lärare att öka ungdomars chans att lyckas bättre i skolan. I slutet av den nioåriga grundskolan kan skillnaden mellan elevers kunskaper, beroende på hur effektivt de har undervisats, vara ett helt skolår. Självreflektion och ”Synligt lärande” Tillitsfullt lärandeklimat. We think you may be lost — 403 Error. John Hattie: L rare beh ver f rst sin p verkan. Hur ska läraren arbeta för att eleverna ska uppnå bästa resultat?

John Hattie: L rare beh ver f rst sin p verkan

Det handlade professor John Hatties föreläsning om, när han besökte konferensen Visible Learning i Stockholm. Den nyzeeländske professorn är känd för sina forskningsresultat, som han presenterar i flera böcker, bland annat "Synligt lärande - så kan lärare maximera elevers studieresultat. " som nu finns översatt till svenska. John Hattie berättare för Lärarkanalen hur han inledde sin forskning. - Jag var fascinerad av hur alla verkade ha svaren på vad som fungerar i klassrummet.

Jag tyckte inte att det verkade rimligt, så jag bestämde mig för att knyta ihop alla fakta jag kunde hitta för att se vad som fungerar. Synligt lärande. Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Synligt lärande

Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där hur:et. Visible Learning Archives. Welcome to the second day of the Visible Learning World Conference in London.

Visible Learning Archives

We’ll keep you updated with live impressions from the conference. For real-time updates make sure to follow the #VLWorld2016 hashtag on Twitter. Conference organizers Osiris Educational Panel discussion with Andy… John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” Nov17 Jag hade nöjet att tillbringa lördagen i Norrköping för att ta del av bland andra John Hatties föredrag.

John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?”

Först vill jag ge en eloge till gänget som står bakom alla TEDx-events i Norrköping, välordnat och vilken grej att få dig John Hattie himself! Vad sa då Hattie? Hans föredrag hade rubriken: “Why are so many of our teachers and schools so successful?”. En frisk fläkt i en tid då skolan mest granskas utifrån ett felsökarperspektiv. Vad är det för något som ger effektstorlekar på över 0.40 då? Tillbaka till de framgångsrika lärarna och skolorna. Lärare som tillsammans utvärderar effekten av den egna undervisningen når 0.93 i effektstorlek.

Hattie avrundade med att understryka vikten av tillit som en grund för att acceptera försök och se misslyckanden som möjligheter. Modeling Effective Teaching Techniques. Moving from Highly Qualified to Highly Effective Teachers. John Hattie's Eight Mind Frames For Teachers. “Hattie’s 8 Mind frames”.

John Hattie's Eight Mind Frames For Teachers

Video scribe project by Cheryl Reynolds. Hattie's 8 Mindframes. What can we learn from John Hattie. Ask not what works; instead ask: what works best?

What can we learn from John Hattie

‘Perhaps education’s equivalent to the search for the holy grail…’ (TES) “It is my ambition to say in ten sentences what others say in a whole book.” Friedrich Nietzsche, 1885 A casual glance through John Hattie’s CV shows just how prolific an educationalist he is. By 2007, he was on 8 editorial boards, including the British Journal of Educational Psychology, had written 12 books, supervised 168 PhD theses, published 546 papers, given over 700 public talks plus innumerable professional development sessions since 1989, and run workshops for thousands of teachers in thousands of schools.

What works best. This page has now been revised (May 2010) in the light of John Hattie's recent apparently definitive work Visible Learning; a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement (London; Routledge, 2009).

What works best

The first thing to change has been the title, which used to be "What works and what doesn't". Hattie points out that in education most things work, more or less. The questions are around those which work best and therefore best repay the effort invested. This site is mainly about your own individual practice as a teacher, and as such it tries to take into account your particular circumstances, such as the students you teach (assumed largely to be over school-age), your subject, your setting (school, college, university, work-based or informal adult education).