background preloader

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Aktuella exempel för källkritisk diskussion
Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. I mitt förrra inlägg nämnde jag att minskad trovärdighet för medierna på sikt kan vara en fara för demokratin, vilket har börjat uppmärksammas av både forskare och medier. Redaktionen granskar nyhetsvirus för att ta reda på om de verkligen stämmer och presenterar sedan vad de kommer fram till. Viralgranskaren nöjer sig inte med att konstatera att informationen är felaktig, utan tar också på sig en viktig pedagogisk uppgift. Ett vanligt fel är att journalister och allmänhet inte uppfattar att det rör sig om satir eller om ett skämt. Related:  Källkritikkällkritik

om källkritik i skolan - Källkritik - konspirationsteorier Nationelencyklopedin förklarar begreppet konspirationsteori så här: "icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare." Själva begreppet började användas efter Kennedymordet på 1960-talet. Några exempel på konspirationsteorier från modern tid är utsagor om att att det fanns en bomb ombord på Estonia, att prinsessan Dianas död inte var en olycka, att presidenterna Bush och Clinton var fjärrstyrda för att kunna svara på frågor och att månlandningen aldrig har ägt rum. Claes Svahn, författare till en bok om konspirationsteorier, berättade om detta under ett panelsamtal på Källkritikens dag i mars 2017. Han menade att anledningen till att människor söker sig till konspirationsteorier är att vi inte litar på det enkla. Exempel på konspirationsteorier (tips via Skolbiblistan) Artiklar om konspirationsteorier Böcker (tips via Skolbiblistan)

Årskurs 4-6 - Media Smart Media Smart för mellanstadiet består av sju lektioner som syftar till att ge eleverna både en introduktion till reklam, men även fördjupa sig inom områden som etisk reklam, sociala medier och lagar och regler. I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Varje lektion är fristående och du kan arbeta med dem i den ordning som passar er bäst. För att komma åt lektionerna behöver du bara skapa ett konto. Till de flesta lektioner finns ett eller flera reklamexempel. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. När ni avslutat alla lektioner kan ni vara med i Media Smarts egen reklamtävling, Media Genier. Lycka till! Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN I dagens samhälle har vi ständig tillgång till ett aldrig sinande informationsflöde. Hur kan det användas i skolan? Hur kan vi ge våra elever verktyg att hantera informationen med kritiska ögon? Här följer fem förslag som jag tycker fungerat i min undervisning: 1. 2. 3. 4. 5. Maria Becker

om källkritik i skolan - Källkritik - bilder Så viralgranskar du bilder i fyra enkla steg (Metro 2016-07-18) Testa att källkritiskt granska bilder.Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder. Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Exempel på fejkade bilder, fotobluffar mm Boktips bildmanipulering Falska kort ?

Mediasmart_Reklamboken_final_low.pdf ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Demokrati. Skolinspektionens granskning visar att elevernas förmåga att värdera källor brister. ­Lärarna har en nyckelroll, men var fjärde lärare i grundskolan arbetar inte alls med ­elevernas förmåga att källkritiskt granska information på internet, skriver Mikael ­Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd. Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu. Den svenska skolans demokratiuppdrag slås fast i både skollagen och läroplanerna. Utvecklingen på internet och i sociala medier innebär att behovet av kunskap om källkritik aldrig varit större än i dag. Sociala medier och sökmotorer ger oss nya sätt att kommunicera och närmast oändliga möjligheter att hitta information. Den här utvecklingen är en utmaning för ett demokratiskt samhälle, och särskilt aktuell mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. - Skolverket har precis startat en utbildning i källkritik på nätet.

Källövningar Här samlar jag olika källövningar som kan användas i historiekurser. Vad kan vi veta om Caesars sexliv? Svenska uppslagsböcker om afrikaner Nazismens tankar Mänskliga rättigheter i historien Kinesisk filosofi Att vara kvinna i det kejserliga Kina Kvinnosyn i Handynastins Kina Kommentera E-postadressen publiceras inte. Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. en historiebok på internet Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Utgå från eleverna Se till att skapa praktiska källkritiska övningar som eleverna kan relatera till – det ökar deras förståelse för hur viktig källkritiken är. Koppla till ämnet Koppla det källkritiska perspektivet till det eleverna redan gör i klassrummet, så diskussionen om källkritik blir ett naturligt inslag i undervisningen och inte ett särskilt ämne. Använd konkreta exempel från då och nu Använd illustrationer och konkreta exempel, så att ni kan diskutera hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Berätta inte alltid att det handlar om källkritik Säg inte i förväg att ni ska jobba med källkritik utan låt bara eleverna se exempelvis en fejkad film rakt upp och ner - det finns en styrka i att få göra misstag tillsammans. Ställ frågor och problematisera Skapa eget undervisningsmaterial

Simple, Effective Search Challenge Lessons One of my favorite ways to reinforce the use of good search strategies to students is to show interesting pictures and have students try to make a long list of questions about what they see. Then I let the students try to find the answers to those questions. When they get stuck, I intervene to remind them of one of the search strategies that they have been taught. (Google's search education page has great lesson plans for teaching core search strategies). Creating image-based search challenges: 1. My "Big Truck" example: Some of the most common questions that are asked when I show this picture to students or adults. All four of the questions above can be answered by using various search strategies and tools.

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan Ämnen: HistoriaÅrskurs: 9 och Gymnasiet. Hur förvandlades Järvas lantliga miljö till stora bostadsområden? Vad kan man lära sig om livet för 1100 år sedan genom att studera en gammal grav? Och hur kan en dagbok från 1800-talets Tensta användas som historisk källa? Den här uppgiften går ut på att undersöka och granska bland annat filmer, brev och dagböcker som historiska källor! Till lärarenDet här är huvudsakligen en källkritisk uppgift där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material. Kunskapsmål, HistoriaUppgiften ger eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gy 11): Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Innehåll Författare

De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) | @UR_Pedagogerna På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant?, en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Efter att ha sett det första avsnittet förfalskade eleverna lokaltidningens notiser och sedan fick klasskamraterna granska dessa källkritiskt. Arbetet har också resulterat i affischer där eleverna går igenom de fem viktiga källkritiksfrågorna. Tidigare i veckan kom ett brev (i form av ett rör) till UR, och i det brevet låg elevernas affischer. För att se elevernas affischer (och när en superglad Björn öppnar rörposten) klickar du på miniatyrerna nedan.

Related: