background preloader

I klassrummet

Facebook Twitter

Pear Deck for Google Slides. Kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är syskon i samma familj! – Pedagog Malmö. Kooperativt lärande (KL) och språk- och kunskapsutvecklande (SKUA) undervisning bygger på samma teorier och står därmed varandra mycket nära – som syskon i en sammansvetsad familj! Båda arbetssätten utgår från Vygotskijs och Deweys teorier om det sociokulturella perspektivet på lärande, som beskriver det mellanmänskliga mötet med kommunikation och utbyte av idéer och kunskap. I denna kommunikation får språket en avgörande roll.

Att anpassa undervisning : till individ och grupp i klassrummet - Anja Thorsten, Karin Forslund Frykedal, Sofia Boo - böcker(9789127145603) Att bryta dåliga vanor och öka motivationen. Efter nyår, med en ny termin, är det kanske lättare att sätta upp nya mål då vi ofta har lättare att bryta dåliga vanor vid en ny start.

Att bryta dåliga vanor och öka motivationen

Vi talar ofta om fixed och growth mindset myntat av Carol Dweck.

Multimodalitet

Surfplatta & iPad hållare, ställ och stativ. Snabba leveranser! Ställ för surfplattor & även hållare för både bord, vägg & golv hittar ni här på skyltab.se.Våra surfplattehållare är av absolut högsta kvalité och tillverkade i Europa.

Surfplatta & iPad hållare, ställ och stativ. Snabba leveranser!

Vill man vara på det säkra sidan så köper man ett låsbart ställ till sin surfplatta så ipaden eller android läsplattan inte får fötter. Att använda en läsplatta för visuella presentationer är ju verkligen något som kommit till oss för att stanna. Superproffsiga presentationer kan göras samt applikationer för diverse bokningar och informationstjänster. Ibland i vissa miljöer kan ipadställ utan lås användas men säkertheten och stöldrisken minskar drastiskt om ett låsbart ställ används. Använda iPaden som dokumentkamera. När jag var ny som lärare hittade jag ganska snabbt en kompis i overheadapparaten i klassrummet.

Använda iPaden som dokumentkamera

Med hjälp av dem kunde jag visa eleverna många olika saker på storbild så att de såg ordentligt. Det är ett antal år sedan jag hade en sådan i klassrummet nu. 6 hjärnknep till dina elever. 1.

6 hjärnknep till dina elever

Regelbunden fysisk träning. Hjärnan behöver mycket blod för att må bra, träning ger den bästa blodcirkulationen. En annan effekt av fysisk träning är att kroppen frigör endorfiner och andra ämnen som motverkar stress. 2. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven). Innehållet har dock ett helt annat sikte. Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet. Jag och mina elever i årskurs 8 har under en period arbetat intensivt med kristendomen.

Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet

Vi startade upp arbetsområdet med att kolla av vilka kunskaper som fanns kvar i minnet från mellanstadiet för att jag skulle kunna utgå från det i min planering. Karusellen – ett sätt att få överblick Ett perfekt sätt att få en snabb överblick av klassens gemensamma kunskaper är att genomföra Karusellen utifrån några väl valda frågor. Med fyra elever i varje grupp gav sig klassen på mina sex frågor med stort engagemang. Varje grupp hade en egen färg på pennan för att jag skulle kunna se vad respektive grupp hade bidragit med när helheten var klar. Mina frågor till eleverna var: Jesus – Vem var det? Klassen inledde lektionen med uppfattningen ”Vi kommer ju inte ihåg något” och gick därifrån med känslan av att gemensamt fått gräva i minnet och upptäcka att det fanns mer där än de först trodde.

Värdegrund

Digitala tips och hjälpmedel. Sånt som rör bilder. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. The secret Swedish troll factory - Eskilstuna Kuriren. – Hi, my name is Janne. – Hi. – I am reading this article ”Security guard attacked at central Fröslunda”.

The secret Swedish troll factory - Eskilstuna Kuriren

Why don’t you write the truth? According to the police rapport it was foreigners. – But that’s got nothing to do with it? – It has…It has got something to do with it. When you listen to the recording later you can almost hear what the editor in chief of Eskilstuna-Kuriren Eva Burman is thinking at this point: Sigh! It is an accurate observation. Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande. Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst?

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Forskaren får Tilde att stänga av telefonen. Backa tiden - kombinera texter med estetiska uttryck.