background preloader

I klassrummet

Facebook Twitter

Digital scaffolding - det som glömdes bort - Mia Smith. I en tid då språkutveckling är i fokus talas det mycket som scaffolding och stödstrukturer.

Digital scaffolding - det som glömdes bort - Mia Smith

Mina ämnesspanarkollegor har bloggat så mycket om detta ut olika vinklar att jag inte tänker göra ett försök att täcka in alla inlägg, så centralt är detta. Men det finns ett område där vi, i min mening, glömmer bort att stötta eleverna: informationssökning på internet. Där ska eleverna klara sig själva. I Lgr11 fick informationssökning på internet plats i kursplanerna i språk. Ett exempel är i kursplanen i engelska för årskurserna 7-9, i det centrala innehållet: ”Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.” Sannas IKT: IKT på Johannes skola. Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb.

Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet.

Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

The secret Swedish troll factory - Eskilstuna Kuriren. – Hi, my name is Janne. – Hi. – I am reading this article ”Security guard attacked at central Fröslunda”.

The secret Swedish troll factory - Eskilstuna Kuriren

Why don’t you write the truth? According to the police rapport it was foreigners. – But that’s got nothing to do with it? – It has…It has got something to do with it. When you listen to the recording later you can almost hear what the editor in chief of Eskilstuna-Kuriren Eva Burman is thinking at this point: Sigh! It is an accurate observation. At the same time the editor in chief is answering her phone other calls are placed to other journalist at the paper. Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande. Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst?

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig. Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig.

Att återkoppla lärandet är en naturlig del i formativ bedömning för att ge eleverna rätten att äga sitt eget lärande. Kahoot! EDpuzzle. Använda tangentbordet på Chromebook - Chromebook Hjälp. Autokorrigering korrigerar vanliga ord automatiskt medan du skriver.

Använda tangentbordet på Chromebook - Chromebook Hjälp

Logga in på Chromebook om du inte redan har gjort det. Klicka i statusfältet, där kontobilden visas. Klicka på Inställningar. Klicka på Tangentbordsinställningar Ändra språk- och inmatningsinställningar under Enhet. Leta reda på det tangentbord du vill använda under Inmatningsmetod och klicka på Konfigurera. My Radient Demo Padlet. Take Quizlet with you. Amazingly Simple Graphic Design – Canva. Welcome to Flubaroo. Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. Kaizena · Give Great Feedback.

Kahoot! Socrative. Online Voice Recorder - Record Voice from the Microphone. Voting - Mentimeter. Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare. Den amerikanske skolforskaren Dr.

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare

Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Den 21 november var han i Malmö och talade för lärarna på blivande Nya Malmö Latin* samt andra intresserade Malmöskolor. Erfarenheter från Maine I delstaten Maine , USA, påbörjade man för snart 10 år sedan en satsning kallad MLT, Maine Technology Initative, som innebär att elever utrustades med egen dator. Skiftande 1-1-resultat i Maine När Dr Ruben Puentedura studerade en-till-en-satsningen i Maine såg han att vissa skolor lyckades bättre än andra.

Ett verktyg – ingen metod. Puenteduras SAMR-modell är ingen pedagogisk metod. Tekniken bidrar till att transformera uppgifter och lärprocesser. Forskaren får Tilde att stänga av telefonen. Backa tiden - kombinera texter med estetiska uttryck.