background preloader

ENGLISH

ENGLISH
Related:  Learning and This and That

Once Upon a Device: 20 Reading Activities & Apps “Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.” – John Locke Epiphany is one of my favorite words. I remember discovering the word in high school and thinking that finally I had the right word to describe the “aha” moments I would get after reading a good book. I want my learners to have several epiphanies throughout their learning journeys. I want them to make connections to what they read and personalize the content. Often, teachers have to teach books that are much older than the kids, written in archaic language, and that take place in countries and imaginary worlds our learners have no experience with. Enjoyed these resources? Challenge: Try one of these lesson ideas to inspire reading. Enjoyed these resources?

What is Democracy? With Danny Wallace - video Description What is a democracy and what does Parliament do? In Danny’s words: Parliament is ‘a bit like your mum – keeping an eye on government (although government can stay up later).’ Learning outcomes Students will: Learn what it means to live in a democracyFind out what Parliament is and what it doesUnderstand the difference between the House of Commons and the House of LordsLearn about the difference between Parliament and governmentFind out how a government is formed after a general election by the political party with the most votesUnderstand why it is important to vote and decide who should govern the country Practical information This video is also available on YouTube for you to embed on your own site or blog. Note that since this video was produced, the number of constituencies in the UK has changed to 650.

Warm Ups « ESL Treasure HintsConceal a card or piece of paper with a word written on it from the students. Give them 3 hints as to what the word is i.e. 1. I am very big 2. I’m an animal 3. I’m gray (word=elephant). Lip readingBring a student to the front but command them to remain absolutely silent at all times during the game. Memory boxBring in a box of random objects (which students have already learnt the names of). Get togetherHave students walking around the room. ShiritoriThe first student says a word. Action passStudents sit in a circle. DrawbridgeSplit the class into two groups; the castle and the people. Empty cupGive each student an empty cup. AttentionTwo students come to the front. Back to backPut the students in pairs. Bottle passBreak the ice by giving the student on the far left a plastic bottle or another item and telling them that it must be passed down the line but students can only touch it with their elbows i.e. by clenching them together to grip it. KidnapStand your students in a line.

It’s Friday! | Hanna Fjeld Fredag, sista lektionen och engelska med år 7. Vi har precis avslutat ett lektionsupplägg över några lektioner och behövde en skön lite lättare lektion. Idag föll valet på hörförståelse via Lyricstraining.com, en personlig favorit som eleverna dessutom verkligen uppskattar. På Lyricstraining.com väljer du en låt (alla möjliga moderna låtar finns, alltså även sånt som eleverna lyssnar på) och när musiken börjar rullar låttexten på skärmen och din uppgift är att fylla i orden som saknas. Lektionens Challenge var en Bruno Mars-låt som flera i klassen lyssnade på individuellt och sen skrev de upp sina poäng på tavlan. /Hanna

Att googla – är det så enkelt? Mina 7or har fått varsin dator. Är det bra så? Sätt igång och jobba? Nej, vi måste faktiskt lära dem använda den också. Vad ska de lära sig? Lärplattformen? Tillsammans med min VFU-student har jag plockat fram lite grundläggande instruktioner kring informationssökning på nätet och källkritik. Efter en genomgång och några exempel fick eleverna parvis leta information om olika saker på nätet. Den första frågans syfte var att få eleverna att leta rätt på ett annat lands toppdomän. Här var syftet att hitta lgom många sökord, inte skriva in en hel fråga på google. Fråga tre var en typisk språklärarfråga. Fråga fyra är en liten flört med de elever som intresserar sig för internetflugor, för Church of the Flying Spaghetti Monster är onekligen ett populärt internetfenomen. Den sista frågan är svår på flera sätt. Då jag själv bara medverkade på en av de två lektioner då eleverna fick arbeta med detta vet jag inte riktigt hur det gick med de sista frågorna. Här finns övningen att ladda ner.

30-day-challenge – extramural engelska i fokus | Mias klassrum Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag. Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då? Ska vi strunta i dem? Nej, vi ska hjälpa dem hitta dit! Det är en del av skolans kompensatoriska uppdrag! Därför har Emmeli Johansson lyft fram förslaget om en ”30-day-challenge”, ett begrepp lånat från träningsvärlden, med fokus på fritidsengelska. Det praktiska genomförandet kan komma att se lite olika ut på olika skolor, men tanken är att eleven väljer en uppgift varje dag i 30 dagar och på något vis dokumenterar vad de gör. Undervisar du engelska?

Bedömningsmaterial i engelska åk 7-9 Kartläggning och bedömning Engelska Grun... Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 innehåller tre övergripande färdighetstester, ett för varje årskurs, med innehåll som är anpassat för årskursen och elevernas mognadsnivå. Varje färdighetstest fokuserar på fyra färdigheter: Reading, Speaking , Writing samt Listening. Varje färdighetstest innehåller: 1. en textbank att utgå ifrån 2. läsförståelsefrågor som behandlar färdigheten Reading 3. uppgifter att diskutera eller presentera muntligt som testar färdigheten Speaking 4. skrivuppgifter som testar färdigheten Writing 5. ett facit bestående av autentiska elevsvar på läsförståelsefrågorna samt färdiga förslag på bedömningar av dessa elevsvar 6. en enkel, kryssbar matris (mall) för färdigheten Speaking 7. bedömningsmallar för färdigheten Reading 8. autentiska elevtexter med bedömningskommentarer. Dessutom finner du en mall/matris där du kan stämma av vilka av kunskapskraven i Lgr 11 som uppnåtts och på vilken nivå. Fråga: Why does Alison decide to show up on the cliffs on Saturday?

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination | thereselinner Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre. Den här gången kombinerade jag mina tidigare efrarenheter och cirkelmodellen. Hur har vi då jobbat? Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vi skrev dikter tillsammans. Fas 4 – skriva på egen hand

The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Do you use Kaboom! in your classroom? It has been my go-to center for the past few years, whether I'm teaching Firsties, or now third graders. If Kaboom! is new to you, or it is something you haven't yet tried in your classroom, here are some great reasons to give it a try:1. It is highly engaging! When I was first introduced to this game by a dear, sweet teacher friend, I didn't believe it! Well, I was happily proved wrong! When I say that I find a way to use Kaboom! Number Identification & CountingCoins/MoneyTimeOne More/One Less and Ten More/Ten LessAddition/Subtraction (fact fluency, missing addends, combinations to ten…etc.)Greater Than/Less Than (with whole numbers and fractions)Identifying Fractions (including unit fractions & mixed fractions)Multiplication factsArea/PerimeterPlace ValueJumps on the Hundred ChartEstimation (estimating the sum of two 3-digit numbers)RoundingTranslating standard form into expanded form Well... 1. 2. 3. When I taught Firsties, I loved using Kaboom!

Related: