background preloader

Är det sant?: Källkritik

Är det sant?: Källkritik

http://www.ur.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

Ung Ekonomi, Byteshandel Byteshandel Långt, långt innan vi hade sedlar och mynt så fanns det ändå ekonomi. Man bytte helt enkelt saker med varandra. Kanske en jägare kunde byta en hare mot fisk från en fiskare. Utbilda dina elever Den digitala utbildningen för eleverna innehåller i stort samma frågeställningar som lärarvarianten, men innehåll och diskussionsfrågor är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen behandlar hur medielandskapet påverkar våra relationer, vinklade budskap och vår demokrati. Avsnittet om vinklade budskap innehåller en typisk propagandafilm som visar vilka metoder som används för att påverka oss. Vinklade budskap Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Filmklipp #Nätprat - Trygg på nätet Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd.

Yngre järnålder - Historiska Tiden mellan 500 f Kr och 1050 e Kr kallas i Skandinavien för järnålder. Det är den period då järnet blir allt vanligare i denna del av världen. Men det är också en tid då runskriften skapas, skandinaver deltar som soldater i den romerska armén, de första stadsliknande bebyggelserna uppförs och den kristna tron börjar anammas i Skandinavien. Järnålderna är en dynamisk period inom vilken det både finns många likheter genom århundradena samtidigt som många stora förändringar också sker.

Källkritik Den stora utmaningen idag är inte att hitta information, utan hitta information som är korrekt. Det är här källkritiken kommer in. Att vara källkritisk är ett förhållningssätt, att tänka kritiskt och att våga fråga ”av vem och varför?”. Det är att förstå att alla texter och bilder alltid har en avsändare och ett syfte – även om det inte redovisas öppet. Innan internet spreds större delen av den information vi mötte via etablerade medier med en tydlig avsändare och en ansvarig utgivare. Omvänd bildsökning - Googles webbsökning Hjälp Du kan använda en bild för att söka om du vill hitta liknande bilder på webben. Så fungerar omvänd bildsökning När du söker med en bild kan resultaten innehålla liknande bilder webbplatser som innehåller bilden bilden du sökte efter i andra storlekar.

Terra Scaniae - Ravna, del 2 Skriven av Åsa Storck Faktamaterial inlämnat av Barbro Lindahl Jensen Lyssna på berättelsen Ravna fortsätter färden mot Bålabackarna. Men för att komma vidare måste de flottas över ån. Ravna gillar inte flottmannen. Då är bronsgjutaren mycket trevligare!

Related: