background preloader

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande
I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Uppgiftsroller: Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. Sociala roller:

https://kooperativt.com/2016/06/14/struktur-roller/

Related:  Skolakooperativt lärandecarolarydmanSVAPedagogik

Forma bokstäver Efter ett skönt sommarlov är nu skolan igång igen. Min härliga klass har börjat tvåan och jag börjar nu mitt tredje läsår med dem. Efter att ha startat upp skrivandet med endast digitalt skrivande i förskoleklass och åk 1 börjar de nu att skriva för hand. Genom det digitala skrivandet och annat arbete har alla eleverna lärt sig bokstävernas namn och hur de låter och har nu bara bokstavsformandet kvar. Detta gör att vi kan arbeta intensivt med att lära oss forma alla bokstäver nu i början av tvåan.

Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn.

Nytt test fångar upp språkliga svårigheter hos 4-åringar – De material som används vid fyraårskontrollerna idag är inte normerade. De är dessutom från 70-talet och avspeglar dåtidens barnspråksforskning, säger Ann Lavesson, leg logoped och en av de tre som konstruerat Språkfyran. Hon berättar att BVC-kontrollerna idag fokuserar på barns uttal av ord, men att det inte är den tydligaste indikatorn på djupare språkliga svårigheter. – Om man ser språkutveckling som en trappa med kontakt och språkförståelse i botten, ordkunskap på mellanstegen och grammatik och uttal högst upp är faktum att ju lägre ner på trappan ens svårigheter ligger, desto svårare problem har man, säger Ann Lavesson. Gediget arbete Språkfyran är ett normerat och evidensbaserat screeningstest för 4-åringar, något som inte funnits tidigare. – En screening ställer särskilda krav, i den ska man kunna identifiera barn med typisk språkutveckling likväl som de som behöver extra stöd.

Lyssnatips Våffelhjärtat #barnradion Måste bara tipsa om underbara Våffelhjärtat som finns på Sverigesradio.se. En helt underbar bok av Maria Parr som Ulla Skog läser. Under sommaren lyssnade jag tillsammans med mina egna barn snart 7 och 10 år och då gillade den jättemycket. Idag började jag lyssna med min åk 1:a och en spontan reaktion redan idag var med en lite förvånad ton på rösten: – Den var ju bra! Och han har rätt, det är den verkligen!! Ett boktips till som jag verkligen rekommenderar att läsa i klasserna är böckerna om den Underbara familjen Kanin av Jonna Björnstjerna.

Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men vad innebär det och var börjar man? Hülya Basaran, lärare för nyanlända elever i Trollhättan, skriver så här: "Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser.

Förstelärare i Svedala Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig när du säger till, inte är intresserade av din undervisning, inte låter sig skrämmas av dina hot om konsekvenser, utan som snarare verkar anstränga sig för att motarbeta dig så ofta det går. Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet Många elever är visuella i sin lärstil och förstår bättre om de kan se saker i 3D. Det kan handla om att vrida och vända på DNA-spiraler eller se sin teckning ”få liv". Utvecklingen av den här typen av appar är på stark frammarsch. Teknik som tidigare har varit dyr och otillgänglig blir mer och mer prisvärd och enkel att använda.Appar: Quiver, AnimateAnything, Animal 4D+ Inlästa läromedel, inläst skönlitteratur och tillgång till talsyntes är bra för alla med auditiv lärstil och helt avgörande för elever som har svårt att ta till sig tryckt text. Här är det viktigt att tänka på vilket syfte man har med lästräningen.

Turas om: Positivt tänkande – Kooperativt Lärande För att elever ska kunna samarbeta på ett fungerande och lärande sätt behöver de få möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter. En av dessa är konsten att möta det andra säger på ett positivt sätt. Hur medlemmarna i gruppen bemöter idéer och tankar från andra bestämmer hur mycket eleverna vågar dela med sig.

Kraften i samarbete – Kooperativt Lärande Det finns en enorm kraft i gemenskaper. Det är tillsammans med andra vi delar vår glädje och våra motgångar. Det är med andra vi hittar mening med våra liv. Vi har skrivit flera inlägg om just hur samarbete kan vara ett av de främsta stöden vi kan ge våra elever i skolan. Exempelvis berättar vi här om skillnaden mellan ett klassrum som utgår från konkurrens mot samarbete. Jennie delade även med sig vad hennes elever i årskurs 1 berättar om vad samarbete ger dem här.

Related: