background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Skolfröken fräken. Okt13 Nu är vi inne på vårt andra spännande deckarschema.

skolfröken fräken

Förra veckan var det dags att utföra ett skrivuppdrag tillsammans med sin deckarkompis. Barnen satt på sina stolar när det plötsligt knackade på dörren. Jag sa bara till barnen: -Titta nu extra noga. Annikas klassrum - HEM. Google. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra.

Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande

De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Ett sätt att göra detta är genom att ge respons utifrån 3F – feedback, feedup och feedforward. Vi har den här veckan introducerat en modell för kamratrespons med vår årskurs 1 och beskriver i detta inlägg hur vi gjorde detta. Att träna på kamratrespons är enkelt att anpassa till alla åldrar, det är aldrig för sent eller för tidigt att börja! Den här veckan arbetar vi i en årskurs 1 med bokstaven V. Inspiratören: Bokstaven R – Kooperativt Lärande. Under veckan arbetar vi med en bokstav och dess ljud på så många olika sätt det går.

Inspiratören: Bokstaven R – Kooperativt Lärande

Eleverna bygger upp ett ordförråd med ordbilder med saker i sin närmiljö som innehar bokstaven eller ord som är vanligt förekommande för dem. Denna gång var det dags för bokstaven R . Lektionen består av att vi lär oss att skriva bokstaven R genom kamratrespons i lär-par. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Lär-par: en metod som utvecklar – Kooperativt Lärande. – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och samtidigt befästa kunskaper!

Lär-par: en metod som utvecklar – Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur ska detta på ett strukturerat sätt tränas? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. VARFÖR använda sig av lär-par? Fröken Sophias undervisningstips! Public Group. Chokladtoppar och vätteljus. En hund med gröna ögon.

Chokladtoppar och vätteljus

En plastpappa med en mystisk fiol. En miniatyrflicka i grå luva som söker efter ett magiskt föremål. Ja, den här våren händer märkliga saker kring den gamla eken på Björeboda gård. Skolans tema om naturväsen blir plötsligt till skrämmande verklighet för kompisarna Svante och Alva. Innan de riktigt förstått hur det gått till befinner de sig mitt i ett fantastiskt och farligt äventyr bland väsen och varelser som de bara trodde fanns i sagorna. Deras uppdrag är viktigt. Ingrid Jönsson har skrivit en ny underbar bok, som är både spännande och gripande. Google. Kollegialt lärande. I torsdags var jag gästbloggare på Skola365, ett initiativ startat av Fröken Ann (Ann Hultman Jakobsson) på Twitter.

Kollegialt lärande

En blogg, där en person, varje dag, på ett eller annat sätt ger just sitt perspektiv på skola. I torsdags var det alltså min tur och jag bidrog med inlägget Kollegialt lärande – för lärande i tiden. I min tjänst som verksamhetsutvecklare ingår det bl.a att vara en del av det kollegiala lärandet i Halmstad. Oftast som samtalsledare och, tillsammans med pedagoger och rektor, planera upp lärcirklar, litteratur och praktik. Mitt fokusområde är synligt lärande, här ryms formativ undervisning (formativ bedömning), förmågor, modeller och metoder för att stötta och utmana. En av de skolor där jag arbetat tillsammans med pedagogerna sedan höstterminens start, är Bäckagårdsskolan i Halmstad. I tisdags hade vi kommit till kapitlet som handlar om stödstrukturer, att bygga byggnadsställningar för lärandet. VIKTIGA HäNDELSER UNDER åRET 1916. I Corona, Kalifornien, racerförare Bob Burman kraschar och dödade tre, och dåligt skadade fem, åskådare. (8. april 1916) Samuel Goldwyn och Edgar Selwyn etablera Goldwyn Pictures. (19. november 1916)

VIKTIGA HäNDELSER UNDER åRET 1916.

Levla%2C grundskola formul%C3%A4r%2Bhandledning%2Banpassningar. #visombärenförmåga. The Measured Mom - Education resources for parents and teachers. GoNoodle. Förmågorbilägare.pptx. Pinterest. Kunskapsvägg åk 1-3. Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild.

Kunskapsvägg åk 1-3

Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. Mitt lilla klassrum på nätet - Skola. Presentera. Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3.

Presentera

Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. – JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN! Hör jag mig själv säga under inspelningen av Lärlabbet som handlar om Elevens förståelse.

– JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN!

Det handlar inte om att läsa läroplanen från pärm till pärm utan om en gemensam förståelse för innehållet. Genom att lyfta fram de centrala förmågorna i alla ämnen utvecklar eleverna en grundförståelse för sitt eget lärande. Sedan tre år tillbaka arbetar jag och mina kollegor med detta under namnet #thebig6. Hösten 2013 läste jag en artikel i Pedagogiska Magasinet med titeln ”Lägg krutet på The Big 5”. Fem förmågor är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument. Hur kan man synliggöra förmågorna?

Ja, den frågan möter jag ofta. Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal. Jag har arbetat med att synliggöra förmågorna i skolan på ett medvetet sätt i ett år nu. Kanske många lärare vill ”få med allt”? Kompletta LPPer och matriser? Formagor hq.