background preloader

SVA

Facebook Twitter

Hur bör sva bedrivas, inom svenskundervisningen eller separat? Skillnader_sv_sva_Lgr11.pdf. Frågor jag ofta får. Vi utvecklar språket genom att lyssna. Språket är vårt kulturella verktyg, det är det medel som gör att vi kan tänka och lära tillsammans.

Vi utvecklar språket genom att lyssna

Det är sättet vi kommunicerar på och använder för att beskriva, uttrycka, förstå och lära. Men att lära sig ett språk tar tid, väldigt lång tid. Hur ska man organisera undervisning i svenska som andraspråk? När det gäller ämnet svenska som andraspråk samt organisation och genomförande av undervisning för nyanlända elever får jag ofta många frågor.

Hur ska man organisera undervisning i svenska som andraspråk?

De flesta frågor finns besvarade på NCs webbplats under Vanliga frågor men ibland kräver frågorna att jag tycker till och ger min åsikt. De svaren väljer jag att publicera här på min blogg och jag kommer nu i ett antal inlägg svara på några frågor som jag ofta får ställda till mig. Hur tycker du att den bästa svenska som andraspråksundervisningen (i ordinarie klass) är organiserad? Det korta svaret på denna fråga är att den bästa undervisningen i svenska som andraspråk är organiserad utifrån, och anpassad till, varje elevs förutsättningar och behov. Men så enkelt är det ju inte. Undervisningen i sva, liksom all annan undervisning, "ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper" (Lgr 11). Digitalisering och SVA. Läs gärna hur jag tänker kring digitaliseringen i mitt arbete med elever som är nya i svenska skolan!

Digitalisering och SVA

Teacherhack.com/hulya-basaran/ Hur man gör tavlor i Bitsboard. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier.

Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Upplägget blev väldigt lyckat så jag delar med mig av det i detta inlägg! Jag nämnde inte för klassen att vi skulle fördjupa oss i debattartikeln som genre utan skrev ut och delade ut (ja, ibland är det skönt med papper trots att vi är en 1-1-skola) debattartikeln ”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv” och la på deras bänkar under rasten. När de kom tillbaka in klassrummet blev de indelade i par och så fick de i uppgift att komma fram till följande: ”Vad är det här för texttyp och hur vet vi det?”.

Nästa steg blev att börja läsa vissa delar i texten lite mer noggrant. Åsa Relaterat. Nya TRAS-materialet- Nypon.

Sva- material/ arbetsböcker mm

Flerspråkighet i fokus: Vårt gränslösa språkuppdrag. Katalog side 1. Minibladet - Nyheter Dygnet Runt. Toppnyheterna just nu Toppdelad.

Minibladet - Nyheter Dygnet Runt

STÄRK-SPRÅKET-STÄRK-LÄRANDET-skolan.pdf. Några mycket enkla och användbara tips. När man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om.

Några mycket enkla och användbara tips

Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. Frågorna kan man sedan använda för ytterligare undervisning. 2 Elever som kommit en bit i sin andraspråksutveckling, blir ibland frustrerade över att de inte kan uttrycka sin kunskap, skrivglädje och fantasi på samma höga nivå som de kan på sitt modersmål. En viss frustration är naturligtvis en stark drivkraft i lärandet, men i vissa lägen är det perfekt att uppmuntra eleven att skriva allt det hen vill på modersmålet istället. 3 Låt eleverna markera med understrykningspenna alla ord de förstår i en text. 4 Låt eleverna hjälpa och förklara för varandra. 5 Ge eleverna tillgång till tydliga skrivmallar. Språkutvecklande undervisning, och arbetssätt.

SKUA

Fokus på språk lyfter alla elever. Kenneth Hyltenstam: Avancerad andraspråksanvändning. Lika värde: Stöd för flerspråkiga barn. Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9.

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter!

För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning. Frågor jag ofta får. NC andraspråk. Skillnader mellan sv o sva. Ett språkhus för nyanlända. Kompetens – Vad är det?

Ett språkhus för nyanlända

Hur hänger det ihop med formativt arbete? Hur hänger det ihop med nyanlända? Jag har nu tänkt försöka sammanstråla dessa tre frågor utifrån ett pyttelitet häfte om Kompetens, som jag läste när jag studerade Skoledarskap på Uppsala Universitet. Häftet jag pratar om heter just Kompetens – Vad är det? Och är skrivet av författaren och konsulten Kerstin Keen (fil.Dr. i historia och tidigare universitetslärare, riksdagsledamot och utbildningschef inom Volvokoncernen. Detta häfte skrevs i en första upplaga redan 1988 men tredje upplagan (med ovanstående namn) skrevs 2003. Kompetens – Vad är det? När man läser det jag plockat från de första sidorna i häftet förstår man att detta gäller både organisationens kompetensutveckling, personalens kompetensutveckling och elevernas kompetensutveckling.

Hur hänger det ihop med formativt arbete? Pekfingret – kunskaper: För att utföra en uppgift måste man ha olika kunskaper, olika typer av fakta och metoder. Lärarbloggar med fokus på svenska och svenska som andraspråk. Vanliga frågor. 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen. Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien.

7 sätt att få andraspråkselever att nå målen

Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. På en sida hittade jag en lista med rubriken Principles of effective teaching and learning for English language learners (ESOL principles) som jag tyckte var så bra att jag har försökt mig på att göra en översättning. Det är nämligen inom detta område som den svenska skolan, och svenska lärare, har en stor utvecklingspotential. 1. 7. Svenska som andraspråk, del 2.

Svenska som andraspråk, del 1.