background preloader

En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

Ask a Tech Teacher | anything… itfroken | Min blogg om it i skolan. Free Technology for Teachers AnnaBe | Specialpedagogen spekulerar Flippat lärande - fyra pelare ~ Kilskrift För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande. Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Flexibel inlärningsmiljö innebär att det i klassrummet finns gott om utrymme och tid för kollaborativt lärande. Lärandekultur i förändring är kanske det svåraste att åstadkomma. Innehåll med mening innebär att du bland annat ger eleverna de resurserna de behöver för att lyckas.

Digital kompetens och lärande iPad Apps for School | The Best iOS Apps for Students and Teachers millington.se | Just nu tänker jag på… My Teacher Me Universe I Klockhuset... specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.

Related: