background preloader

En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund

barkersthlm Ask a Tech Teacher | anything… itfroken | Min blogg om it i skolan. Björn – om skola och utbildning | Teaching is learning Flippat lärande - fyra pelare ~ Kilskrift För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande. Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Flexibel inlärningsmiljö innebär att det i klassrummet finns gott om utrymme och tid för kollaborativt lärande. Lärandekultur i förändring är kanske det svåraste att åstadkomma. Innehåll med mening innebär att du bland annat ger eleverna de resurserna de behöver för att lyckas.

Digital kompetens och lärande IKT-skafferiet My Teacher Me Universe I Klockhuset... Mrs Tigerte(a)ch SpelLäraren | En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification Skolöverstyrelsen.se | En forskarblogg om skola, utbildning och utbildningsvetenskap

Related: