background preloader

Klassrumskul

Klassrumskul
Related:  pedagogik

Mattefröken | Ulrika Broman Matteutveckling i Höör Ullis skolsida Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Sara Bruuns klassrum Växjö kommuns NT-utvecklare | "Tillsammans är vi starka" How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures User Reviewed Two Methods:Classroom ManagementLesson PlanningCommunity Q&A Being a good teacher can be the most rewarding and exciting job in the world - however, being a teacher who doesn't work effectively can be stressful, painful, and exhausting. Here is some information on being a good teacher you may find useful. Ad Steps Method 1 Classroom Management <img alt="Image titled Be a Good Teacher Step 1" src=" width="728" height="546" class="whcdn" onload="WH.performance.clearMarks('image1_rendered'); WH.performance.mark('image1_rendered');">1Set a good example to your students. Method 2 Lesson Planning <img alt="Image titled Be a Good Teacher Step 14" src=" width="728" height="546" class="whcdn">1Have an objective. Community Q&A Tips Warnings

Experimentskafferiet matteochno | matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever Barn gör rätt om de kan I stadsdelen Kirseberg i Malmö har alla pedagoger i skola och fritidshem fått möjlighet att utbilda sig i metoden CPS, Collaborative Problem Solving. Ross W Greenes böcker Explosiva barn och Vilse i skolan som beskriver hans metod att möta barn och ungdomar med framförallt utagerande beteenden har mött stort intresse, inte minst bland specialpedagoger och speciallärare. Ross W Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i usa. Han har genomfört flera föredragsturnéer i Sverige. Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer. När Ross W Greene besökte och föreläste i Malmö för drygt ett år sedan fick alla pedagoger på fritidshem och skolor i Kirseberg möjlighet att lyssna när han förklarade metoden. – Jag föll direkt för hans sympatiska sätt att se på barn! Nyckelordet för att nå eleven är empati. – Handledning är nödvändig.

Experimentskafferiet - Teknik Här hittar du alla experiment i kategorin Äggfallet Publicerad i Teknik Bygg en skyddsanordning för ditt ägg och släpp det från taket. Flaskxylofonen Släpp lös din inre virtuos på detta fullt spelbara musikinstrument. Plastpåsedraken Världens kanske enklaste välfungerande drake. Glasspinnebron Bygg en så hållbar bro som möjligt av ett begränsat antal glasspinnar. Burktelefonen Klassisk telefon för bakåtsträvaren. Segelbåten Tillverka en segelbåt av saker du hittar hemma. Plastfallskärmen Tillverka en fallskärm av en plastpåse (inte till dig, men kanske till din leksaksgubbe). Toarullemaracasen En prisvärd maraca för de där latinamerikanska kvällarna. Skräpflygplanet Bygg ett flygplan av det du hittar i soptunnan. Träbesticken Tillverka dina egna bestick och ät med dem. Tidningstornet Bygg ett så högt torn du kan av endast en tidning och en tejprulle.

lappkullan | Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet! Så här enkelt kan det vara Dylan Williams nyckelstrategi nummer tre – att ge respons som för lärandet framåt – kan man jobba med i stort och smått. Jag vill gärna lyfta fram ”i smått”. Det behöver inte vara varken komplicerat eller ta lång tid. Exemplet nedan är respons på en lucktext som en av mina nyanlända elever hade jobbat med. Den tog inte längre tid för mig att skriva än att markera med ”rätt” och ”fel” vid varje ord, men gav desto mer för elevens fortsatta lärande.

Related: