background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Kunskapens_grop. Novellklubben i Barnradion. Storstadsmamman Blogg. Grundprinciper för Kooperativt Lärande – Kooperativt Lärande. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra.

Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande

De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Lära av varandra med eget ansvar: Världsdelar – Kooperativt Lärande. Lilla-Viralgranskaren. The Early Morning Activity Pack - Our Early Morning Activity Pack has 200 ideas and activities for children to try at the start of the school day.

The Early Morning Activity Pack -

They're open-ended activities, covering a wide range of subjects and topics, that can be completed while the teacher is doing the register. Of course, they could also be used at other times of the day, for example, when children have finished the tasks set or as a short activity after the lunch break. Join Teaching Packs to download these resources today. In this Teaching Pack... _posterA3. Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet. Många elever är visuella i sin lärstil och förstår bättre om de kan se saker i 3D.

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet

Vems är nyckeln? Prov Svenska la_sfo_rsta_else (1) Livet i Bokstavslandet: Kärlek - UR Skola. Tolka ordspråk. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift.

Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande

Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem.

Med strukturen får eleverna ett problem att lösa, det kan vara en fråga inom vilket ämne som helst. Two stars and a wish. Berttelsen_om_myran_myrsan. Teaching Character Traits in Reader's Workshop. The Common Core State Standards in 3rd grade fictional literature calls for students to identify and describe characters’ actions, thoughts, and motivations, which is no small task for an 8-year-old who is just beginning to read longer text.

Teaching Character Traits in Reader's Workshop

This week, I will share with you how understanding and making inferences about character traits improves my students’ inferencing skills and comprehension. Next week, in part two, I’ll share how my students are incorporating character traits to improve their writing. KYLAN / THE COLD by MIKO LAZIC (SCREENER) NIS. Hur ska jag hjälpa mitt barn att bli en skicklig läsare? Vimpel1. Lararhand_nidstangen_webb. Röda tråden. Elias och de stora frågorna: Rättvisa - UR Skola. Linas lärarrum - Läsmysteriet.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Uppdrag sommarlykta. Sax, lim, barnmatsburkar, servetter, piprensare, klistermärken… och matematik!

Uppdrag sommarlykta

OS i skolan - Sveriges Olympiska Kommitté. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Inspirerande gratismaterial 2

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning. Ska du lyckas med din gestaltning får du som författare inte kommentera eller förtydliga saker för läsarna. Du måste hålla dig utanför berättelsen, vara så osynlig du bara kan. Läs mer i blogginlägget Perspektiv och berättare. Håll tyst, helt enkelt. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad. Vad menas med att skriva gestaltningar och hur tränar vi eleverna i denna bedömningsaspekt? Öjaby skolbibliotek - Boksamtal. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse.

Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram. Språkstöttning med stödmallar. Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum.

Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar. Andrea hälsar på: Hos Nadja. Fakta och inspirationsmaterial om romer. Jakten på språket: Samiska. Serienocheleven.wordpress. Nordiska språk.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Lgr 11 s.230. Nya tankar mindset. Bokanalys 1 - Nian. Blogga eller videologga om boken. Inlämning en gång i veckan under en fyrveckorsperiod. Om Nordiska språk « Nordiska språk. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Strategier för läsförståelse: Sammanfatta. NIS. Detta med "de" och "dem". Och "de".

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Daily Writing Prompts - March. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

Produkter. Forside - dr.dk/Undervisning/Norden/se. Polarbibblo.