background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Att vara eller icke vara – Sveriges Radio Drama för unga i skolan – Maria Björsell. Spännande lektioner som ger lyssnarupplevelser och inspirerar till eget skapande i klassrum och på distans.

Att vara eller icke vara – Sveriges Radio Drama för unga i skolan – Maria Björsell

Nu är jag igång med mitt uppdrag för SR drama för unga. Och fort går det! Under påsken har handledningar för både Bröderna Lejonhjärta och Fallet Wilma Diaz publicerats. ”Tack vare” Corona, med utebliven sportradio prioritera sändningstid för barn och unga. Inget ont som inte har något gott med sig… På tal om Corona, så kommer jag avsluta bloggen med att berätta hur du kan arbeta med Drama för ungas guide till aktiv lyssning oavsett om eleverna är hemma eller i skolan. Lagom till läslovet lanserade SR Drama för unga radiodramat Bröderna Lejonhjärta, och bloggen Dramatisk läslov med Bröderna Lejonhjärta blev vår första synergi.

Men, det var mycket jag inte visste i höstas som jag vet idag…. Vad jag inte heller visste då, var att distansundervisning skulle bli många elevers vardag under våren 2020. Fredriks klassrum – för kollegialt lärande. Nu ska jag dra igång ännu ett skrivprojekt i svenskan.

Fredriks klassrum – för kollegialt lärande

Denna gång i åk 4,5 och 6. Jag har tidigare kört det här projektet på högstadiet. Min erfarenhet säger mig att eleverna tycker det är spännande och intressant och det är också ett uppskattat projekt hos vårdnadshavare. I projektet tränas de skriftliga förmågorna och den här gången har jag tänkt lägga upp arbetet i etapper. Projektet består av följande delar och arbetsgång: Tillfälle 1 ca 60 minuter: Introduktion av uppgiften. Tillfälle 2 ca 2×60 minuter: Till det här tillfället har eleverna haft i läxa att intervju någon. Eget ansvar: Hur? När eleverna arbetar strukturerat i par och grupp är det viktigt att de känner ett eget ansvar både över att lära sig själva och att lära andra.

Eget ansvar: Hur?

Att ta eget ansvar är en av grundprinciperna i kooperativt lärande. Eget ansvar är viktigt då eleverna annars kan glida med utan att bidra och utan att lära sig de mål som undervisningen syftar på. Fråga, fråga, byt: Ordklasser. Vi jobbar mycket med ordklasserna verb, substantiv och adjektiv.

Fråga, fråga, byt: Ordklasser

Vi tränar på att komparera adjektiv, på att få rätt tempus och på bestämd och obestämd form. För att kontrollera att alla elever vet vilket ord som hör till vilken ordklass så valde jag att använda strukturen fråga, fråga, byt. Eleverna fick sitta tillsammans med sin lär-kompis. Föräldramöte i Kooperativ anda. Inlägg av Hanna som är Förstelärare i Partille Kommun I våras hade vi ett föräldramöte, men denna gång i kooperativ anda!

Föräldramöte i Kooperativ anda

Vi ville berätta om hur vi arbetar kooperativt, vilka fördelar vi kan se hos barnen och ge föräldrarna en insikt i hur det fungerar genom att testa på två olika kooperativa strukturer; EPA och Mötas på mitten. Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig.. Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet.

Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. Datumet närmar sig. Kooperativt Lärande. Struktur: Hör vi ihop?

Kooperativt Lärande

På engelska kallas denna struktur för Find the rule. Vi har valt att kalla den Hör vi ihop? Strukturen går ut på att försöka hitta kompisar i klassen som har samma som du själv har. Detta samma kan vara precis vad som helst som ni arbetar med i klassen. Struktur: Speed-dating. Struktur: Speed-dating Den här strukturen liknar strukturen Inre-yttre cirkel.

Struktur: Speed-dating

Eleverna får i strukturen Speed-dating chans att lösa flera olika uppgifter med olika personer och jämföra sina lösningar. Strukturen går att använda i alla ämnen och för olika sorts innehåll. Ställ fram ett långbord i klassrummet och ställ stolar på varsin sida av bordet. Kunskapens_grop. Novellklubben i Barnradion. Storstadsmamman Blogg. Grundprinciper för Kooperativt Lärande – Kooperativt Lärande. Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt Lärande (eng: Cooperative learning) är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och sociala förmågor – samtidigt.

Som hjälp har läraren olika principer, strategier och strukturer. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Lära av varandra med eget ansvar: Världsdelar – Kooperativt Lärande. Jennie och Lisa har varsin årskurs 1 som ofta samarbetar med varandra på ett eller annat sätt.

Lära av varandra med eget ansvar: Världsdelar – Kooperativt Lärande

Denna gång ville vi ta samarbetet ett steg längre. Vi valde att undervisa ena klassen i fakta om Nordamerika och den andra klassen undervisades i fakta om Sydamerika. Lilla-Viralgranskaren. The Early Morning Activity Pack - Our Early Morning Activity Pack has 200 ideas and activities for children to try at the start of the school day.

The Early Morning Activity Pack -

_posterA3. Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet. "Många elever tycker att de förstår bättre om de kan se saker i 3D. Det kan handla om att vrida och vända på DNA-spiraler eller se sin teckning ”få liv". Utvecklingen av den här typen av appar är på stark frammarsch. Teknik som tidigare har varit dyr och otillgänglig blir mer och mer prisvärd och enkel att använda. " Vems är nyckeln? Prov Svenska la_sfo_rsta_else (1) Livet i Bokstavslandet: Kärlek - UR Skola. Tolka ordspråk. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift.

Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem. Med strukturen får eleverna ett problem att lösa, det kan vara en fråga inom vilket ämne som helst. Det kan röra Sveriges styre, en problemlösningsuppgift eller en fråga kring musikepoker. Dela in eleverna i par eller 4-grupper.Dela ut 1 anteckningsmaterial till varje par eller grupp.Ställ en öppen fråga och ge eleverna 30 s egen tanketid.Nu är det dags att tillsammans komma fram till och skriva ner ett gemensamt svar.

Two stars and a wish. Berttelsen_om_myran_myrsan. Teaching Character Traits in Reader's Workshop. The Common Core State Standards in 3rd grade fictional literature calls for students to identify and describe characters’ actions, thoughts, and motivations, which is no small task for an 8-year-old who is just beginning to read longer text. This week, I will share with you how understanding and making inferences about character traits improves my students’ inferencing skills and comprehension. Next week, in part two, I’ll share how my students are incorporating character traits to improve their writing.

Introducing Character Traits Lessons on character traits are truly lessons on the comprehension skill of inferencing. Rarely does an author come out and say a character is jovial or bossy; instead, the reader must discover it by analyzing a character’s actions and dialogue. Define It For Your Students I begin by differentiating between character traits and emotions. KYLAN / THE COLD by MIKO LAZIC (SCREENER) NIS. Hur ska jag hjälpa mitt barn att bli en skicklig läsare? Vimpel1. Lararhand_nidstangen_webb. Röda tråden. Elias och de stora frågorna: Rättvisa - UR Skola.

Linas lärarrum - Läsmysteriet. Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut. Uppdrag sommarlykta. OS i skolan - Sveriges Olympiska Kommitté.

De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Inspirerande gratismaterial 2. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Pias skrivtips: Lyckas ännu mer med din gestaltning. Ska du lyckas med din gestaltning får du som författare inte kommentera eller förtydliga saker för läsarna. Du måste hålla dig utanför berättelsen, vara så osynlig du bara kan. Läs mer i blogginlägget Perspektiv och berättare. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. Öjaby skolbibliotek - Boksamtal. För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse. Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken.

Språkstöttning med stödmallar. Andrea hälsar på: Hos Nadja. Fakta och inspirationsmaterial om romer. Jakten på språket: Samiska. Serienocheleven.wordpress. Nordiska språk. Nya tankar mindset. Bokanalys 1 - Nian. Om Nordiska språk « Nordiska språk. Fem strategier för läsning av faktatexter. Strategier för läsförståelse: Sammanfatta. NIS. Detta med "de" och "dem". Och "de". Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education.

Daily Writing Prompts - March. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Produkter. Polarbibblo.