background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Samarbetsövningar till skolstarten. Att samarbeta ger energi, bryter barriärer och skapar tolerans.

Samarbetsövningar till skolstarten

Du kan använda våra övningar i den dagliga undervisningen för att förebygga mobbning och stärka gemenskapen i klassen. Här hittar du övningar till dina ämnen: SvenskaHögstadietMellanstadiet Svenska som andraspråkHögstadietMellanstadiet EngelskaHögstadietMellanstadiet. Vem är musen som öppnat butik på Bergsgatan? Dygnet runt På Bergsgatan i Malmö har några drivna möss öppnat fransk nötbutik och italiensk restaurang.

Vem är musen som öppnat butik på Bergsgatan?

Det minimala gatukonstverket får många förbipasserande att stoppa och le. Det är ett litet mästerverk i miniformat som har dykt upp på Bergsgatan i korsningen mot Almbacksgatan. Precis utanför restaurangen Kebab House har någon byggt upp ett litet paradis för möss. Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson. På Skolvärlden (nr 4, 2016) tipsade jag om Quizlet som månadens app och här kommer jag att beskriva appen och Quizlet Lives nya funktioner som släpptes i augusti.

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet - Rosana Månsson

Vad används Quizlet till? Quizlet som app finns tillgänglig både för iOS och Android. Det är ett utmärkt verktyg för att öva in ord, fraser och begrepp i text format och även med hjälp av bild eller ljud. Både lärarna och eleverna kan lägga in material och skapa egna listor. Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg. Mega Seating Plan är ett nytt, gratis, web-baserat verktyg för slumpmässig placering i klassrummet.

Slumpa elevernas placering i klassrummet med Mega Seating Plan – Hannas skolblogg

Enkelt att använda och relativt smidigt att mata in klasser och salar. Snyggt och stablit. Mina elever går på gymnasiet och byter klassrum flera gånger om dagen. Tanken med att slumpa elevernas placering är att alla ska få chans att interagera med så många som möjligt i klassen. Placeringen kan också justeras manuellt efter behov. 1) Skapa ett konto eller logga in med ditt Google-konto. Greenscreen, ljudupptagning och klippning med iMovie. Green Screen by Do Ink - Skapa filmer med green screen effekter. Med hjälp av Green Screen by Do Ink kan man på ett enkelt sätt göra egna filmer med green screen effekter.

Green Screen by Do Ink - Skapa filmer med green screen effekter

Förutom appen i sig behöver man enbart en enfärgad och färgrik bakgrund och sen är det bara fantasin och till viss del bakgrundens storlek som sätter gränserna. I Green Screen by Do Ink skapar man filmer med green screen effekter. Detta innebär i korthet att man filmar eller tar kort på en person eller sak mot en enfärgad bakgrund. Den enfärgade bakgrunden görs sedan transparent så att man kan lägga in en annan valfri bakgrund. Det finns skriftliga engelska instruktioner och en engelsk instruktionsfilm som visar hur man går till väga. När man lagt in en film väljer man om och vilken vilken färg (chroma key) som man vill göra transparent. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet. Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska.

Värdegrundskalender. Marcus Oscarsson. Ordmoln i undervisningen. I senaste numret av Grundskoletidningen beskriver jag hur man kan utnyttja ett par olika ordmolnsresurser på olika sätt i undervisningen.

Ordmoln i undervisningen

Främst för att att arbeta med språket förstås men även för att starta upp diskussioner och för att analysera texter. Precis innan tidningen gick till tryck låg sajten Wordsift.com nere och därför valde vi att ta bort det som jag hade skrivit om den resursen. Men nu är sidan up and running igen och därför får ni den borttagna texten här istället: Wordsift.com är kanske inte lika visuellt tilltalande som Wordle.net och Tagxedo.com utan skapar relativt enkla ordmoln, sett till layouten.

Tjänsten har dock en annan stor fördel – den fokuserar mer på textanalys! Läs hela artikeln nedan via issuu.com (en tjänst där man enkelt publicerar bläddringsbara PDF-filer). Här finns artikeln som en vanlig PDF-fil. Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. – Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med.

Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer

Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket. Hög it-användning i skolan och låga PISA-resultat Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är som störst och användningen för skolarbete har ökat sedan 2009. I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter. Bland svenska elever är 18 procent mellan en och fyra timmar på internet per dag och sex procent är minst fyra timmar på internet per dag. Din iPad - så använder du den bäst i skolan. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift.

Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter. Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln. Martin Widmark är Sveriges mest utlånade och lästa barnboks-författare och högt älskad av nybörjarläsarna.

Ge ditt barn läskondis! - Artikel - Akademibokhandeln

Få barn passerar lågstadiet utan att läsa böckerna om Lasse-Maja, Nelly Rapp och Rakel.* För att bli kompetenta läsare måste barn läsa kilometervis med text. Trist och jobbigt, tycker många. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Förmågorna i kortform. Berget 1.