background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Schema för #skolahemma. Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull. Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna. Vi arbetar kontinuerligt med att analysera skolans styrdokument.

Så arbetar vi med att revidera kurs- och ämnesplanerna

5. Glostricket - Bli supersmart! Lärplattformar är en återvändsgränd - Nicklas Mörk. Google presentationer – multiverktyget i G Suite-lådan. Google presentationer kan användas till mycket mer än ”bara” stöd vid muntliga presentationer och det tänker jag ägna ett helt inlägg här på bloggen.

Google presentationer – multiverktyget i G Suite-lådan

Därigenom ska jag försöka besvara ett par frågor om vad man kan göra med en presentation som ni säkert har när ni har läst rubriken… *Uppdaterad med exempelpresentationer. Kan jag planera mina lektioner med en presentation? Start - Generation Pep. Delmoment i klassrummet får struktur med classroomscreen. Nackdelar?

Delmoment i klassrummet får struktur med classroomscreen

När man för första gången undersöker Classroomscreen, kan man uppleva det som en nackdel och ett hinder att innehållet på skärmen varken går att spara för återanvändning eller dela på flera datorskärmar samtidigt. Det är lätt att tänka att "nä, jag har inte tid med att fixa det här varje gång innan lektionen börjar". Så kan det verkligen kännas. Men... misströsta inte! Det behöver faktiskt inte ta mer än ett par minuter i anspråk att fixa skärmytan innan lektionen.

Lgr 11 skapar kunskapsluckor och misslyckanden. Om debattören Andreas Carlsson Lärare i svenska årskurs 4–6 Internationella engelska skolan, Stockholm Fortfarande, efter nästan sju år, går diskussionens vågor höga om hur vi egentligen bör tolka värdeorden i kursplanerna.

Lgr 11 skapar kunskapsluckor och misslyckanden

Läslyftet vårterminen 2018. Konsekvenser. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (reviderad 2017) Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan. Trädet Web - läsutveckling för alla åldrar. - dyslexi.eu. Trädet Web är ett verktyg för läsutveckling.

Trädet Web - läsutveckling för alla åldrar. - dyslexi.eu

Det passar hela skolan men har också blivit en favorit inom SFI och SVA undervisningen. Trädet Web är en en molntjänst med samma inriktning som det tidigare Windowsprogrammet Trädet 3. Trädet Web fungerar på datorer, iPads och Chromebook. Om du arbetar på en skolan kan du få prova Trädet kostnadsfritt i 30 dagar. 18 saker om kreativa människor du bör känna till - Företagande.se. Hallman, Louise. La rares insta llning till och anva ndning av la xor i engelskundervisningen. Translanguaging - vad är det? Translanguaging, eller korsspråkande som vi ibland säger på svenska, är ett begrepp som vi allt oftare läser om nu.

Translanguaging - vad är det?

Men vad är det då? Och varför måste jag som lärare sätta mig in i det och använda det i mitt klassrum? Förenklat kan man säga att det är ett sätt att se elevers olika språk som en resurs i lärandet och ett sätt för oss lärare att medvetet använda alla de språk som en elev kan för att den ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas. Ofelia Garcia som är professor vid City University of New York beskriver i texten Theorizing Translanguaging for Educators (2011) begreppet som: ”flexible use of their linguistic resources to make meaning of their lives and their complex worlds, is what we call translanguaging. ” Garcia menar i samma text att om eleven inte förstår språket som eleven blir undervisad på så kan de inte heller ta in innehållet och lära sig: ”If students do not understand the language in which they’re taught, they cannot possibly understand the content and learn.

Skriva. Hjälp! Konsekvenserna biter inte! Hur gör du när ett barn gör fel?

Hjälp! Konsekvenserna biter inte!

De flesta av oss säger helt sonika till barnet att sluta med att göra fel. Och många gånger hjälper det. Men det är faktiskt inte säkert att det hjälper för att tillrättavisningar egentligen fungerar. Det kanske inte låter helt logiskt? Jag ska försöka förklara. Minnesmästaren: Lär dig dubbelt så mycket på hälften av tiden. Minnesträning kan ge konkurrensfördelar, både för en student som siktar på högsta betyg, eller för den som snabbt vill klättra på karriärstegen.

Minnesmästaren: Lär dig dubbelt så mycket på hälften av tiden

Oavsett om ditt mål är att komma ihåg portkoder, inköpslistor eller tre tjocka böcker innan tentan, så kan din hjärna optimeras med minnesträning. Och ett superminne kan alla träna upp, menar Sveriges minnesmästare Mattias Ribbing. Vid minnesträning tränar man i praktiken även upp koncentration, analytisk förmåga, snabbtänkthet, kreativitet och visualiseringsförmåga. Dessa är de samlade komponenterna som krävs för att öva upp ett minne i mästarklass, menar Sveriges minnesmästare Mattias Ribbing. Minne är ett resultat av hela hjärnans samlade arbete, och hjärnan är platsen där hela vårt liv avgörs, berättar han. Laga hjärnan med hjälp av löpning. Dokumentationsverktyg - The big 5. Föreläsningar – Bo Hejlskov Elvén. Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.

Föreläsningar – Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Öppna föreläsningar 2017: Läs mera om varje föreläsning genom att klicka på staden. Jag lägger upp alla länkar till anmälningssidor så fort de är på plats. Föreläsningar. Bedömningsmatris åk 6 enligt Lgr11 med kommentarrutor.pdf. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev.

Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming.