background preloader

Undervisning i SVA

Facebook Twitter

Ordinlärnings lekar norska

Temadagar. Alla dessa dagar – mars. Viktiga matdagar 2014 - Norrmejerier: Gör gott. Välj övning. Välj övning. Välj övning. Välj övning. Välj övning. Tala är silver - dela är guld. Kan en film göra bedömningen av den muntliga förmågan mer likvärdig och begriplig?

Tala är silver - dela är guld

För att konkretisera sina idéer kring betyg och bedömning och få svar på frågan, filmade Marie Bergman sina 9:or när de samtalade kring böcker på olika betygsnivåer. – Jag ville tillsammans med mina elever, utveckla ett material som kan användas som stöd för diskussioner runt bedömning. Jag ville inte att det bara skulle bli en produkt för lärare, utan eleverna kunde vara med i processen för en ökad förståelse av vad ett boksamtal skulle kunna innehålla och hur det skulle kunna genomföras för att uppnå en viss kunskapsnivå.

Min vision var att både elever och lärare skulle öka sin förståelse kring bedömning av kunskapsnivåerna genom aktiva diskussioner, säger Marie som har skrivit en utvecklingsartikel i ämnet. Nyfiken person Marie Bergman är lärare på Mälarhöjdens skola och undervisar i svenska och spanska. MBowePE: @PE4Learning @PENathan My new ... Dagbok. Här kommer jag (eller någon av er) skriva vad vi har gjort under dagen.

Dagbok

Har du varit sjuk eller borta av någon annan anledning kan du går in här och läsa vad vi har arbetat med. Det kan också vara bra att läsa även om du har varit i skolan. Fredag 24/5 Det var länge sedan jag skrev i "dagboken" men jag ska försöka att bättra mig. Idag fortsatte vi att prata om diskussioner och argumentation. Karin frågade gruppen vilket temaområde som klassen helst ville arbeta med under de sista veckorna. Efter rasten var vi i datasalen som vanligt. Filmhandledningar. ”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag har ett par gånger efter jul i år fått kommentarer av kollegor: ”Vad mycket svenska de kan redan!”

”Vad mycket svenska de kan redan!” ”Hur kan de vara så duktiga? ”

”Hur kan de vara så duktiga? ” Jag blir glad och, hrm, jag erkänner, smickrad. Kategori:Svenska/Ordspråk - Wiktionary. Svenska institutet - Moderna bevingade ord. Länkar om kul och blandat om svenska språket. Crossword puzzle maker. The Crossword puzzle maker is used to make simple crossword puzzles. It turns out that good crossword puzzles of the type found in newspapers are fairly hard to generate, and require a pool of lots of words, not all of which are used. This program puts all of the words you specify (no more, no less) into a simple crossword puzzle. The puzzle that is generated will remain on this server for about two months. If you want to ensure that you have a copy of the generated puzzle, make sure you save a copy. If you want help with international characters, you can call up an Alphabet chart to use for cutting and pasting letters that are hard to type.

The first part of this is for you to enter a list of words and clues. Tycka - Tänka - Tro. Sång och musik i svenskundervisningen. Musik och språk är ”kollegor i hjärnan”, som psykologiprofessor Diana Deutsch uttrycker det.

Sång och musik i svenskundervisningen

Hon har i sin forskning kommit fram till det som de flesta språklärare rent intuitivt eller av erfarenhet redan har insett: musik och språk påverkar varandra positivt. Men hur kan man praktiskt använda sig av musik i svenskundervisningen? Psykologiprofessorn får ursäkta, men här är det lärarna som har de bästa tipsen. Det är bara att inspireras och köra i gång. Medan svenskstudenterna vid universitetet i Leuven, Belgien, släntrar in till sin lektion startar en powerpoint, och ur högtalarna strömmar svensk musik. . – I princip är låten på något sätt förknippad med det tema som vi ska behandla. Intonationen får draghjälp av musiken Förmågan att uppfatta intonation och rytm får hjälp på traven av musiken, och idealet är förstås om det sedan kan inspirera till eget tal. Lista över svenska idiomatiska uttryck.

För ordspråk, se Lista över svenska ordspråk.

Lista över svenska idiomatiska uttryck

För liknelser, se Lista över svenska liknelser. Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska. A[redigera | redigera wikitext] Aldrig i livet – Starkt uttryck för att vägra gå med på något. Jämför uttrycket Över min döda kropp.Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. Länkskafferiet - Teman - Svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk 1 - Maria Gabrielssons hemsida. Hej elever i SVA 1!

Svenska som andraspråk 1 - Maria Gabrielssons hemsida

Jag saknar texterna om Flickan och kråkan/Cecilia Lind från många av er - mejla dem snarast. Nästa uppgift är att analysera en dikt eller en sångtext och redovisa muntligt. Write to Read med iPads. Ett försök att synliggöra kopplingar mellan Lgr11, litteratur, ideér till arbetssätt och stöd i appar.

Write to Read med iPads

Övergripande kopplingar till projektet från Lgr11 kap 1 & 2 samt syftet i ämnena svenska och svenska som andraspråk: Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Hänsyn ska tas till att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Dialog Grunden A1. Exempel på digitala verktyg för språkutvecklande stöttning på Språkintroduktionsprogrammet by Sara Mörtsell on Prezi.