background preloader

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5
”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta. Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare. Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen.

Förmågor i matematik Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. MetoderKommunikationBegreppProblemlösningResonemang I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under. Dessa sattes sedan upp på väggen. De flesta lektioner både börjar och avslutas med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med. Som exempel i arbetet med Skolverkets Matematiklyft där vi arbetar med modulen problemlösning.

Förmågorna/”The Big Five” | Klassblogg för 2a Det här är en berättelse om djuren som symboliserar de olika förmågorna. Berättelsen är hämtat från ”Facebookgruppen The Big Five”, berättelsen är skriven av Camilla Alleqvist. Camillas tanke med berättelsen är att förmågorna förtydligas för eleverna. Hon har upplevt att hennes elever har lättare att komma ihåg förmågorna när de återkommer till berättelsen -”Kommer ni ihåg vad det var som elefanten var så bra på?” Tidsperiod: vecka 11 Lektionsinnehåll: Eleverna lyssnar på berättelsen i halvklass och återberättar delar av berättelsen. Extrauppgift: Eleven skriver en berättelse om djuren och helst få med det djuren är bra på (förmågorna) i berättelsen. Kvällarna på savannen Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen.

The Big 5 material | Fröken Ann Vill du arbete med TB5? Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde. TheBig5PlanschPMv2 Bilderna ovan finns i detta dokument: TheBig5DjurenKonturerMtext TheBig5DjurenKonturer Bilder på djuren, som jag själv fotograferat och som ni får använda och sprida i enlighet med licensieringen nedan: TheBig5Djuren TheBig5DjurenEnskilda Planeringsstöd med kunskapskraven för 1-3 samt TB5-förmågorna: PlaneringsstodVt2013 (Kunskapskraven i dessa dokument är skapade med bas i infometors kunskapskrav på förenklad svenska, i deras magasin HEJA, med vissa förändringar som jag tillsammans med några kollegor gjort.) Alla verk på denna sida, som det står att jag har skapat, går under denna licensiering:

Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre! Hur kan man visa och samtidigt öva på att förstå begrepp som till exempel näringskedja, livscykel och vattnets kretslopp? Jo, man dramatiserar dem! Igår skrev jag att jag skulle prova ett lektionsupplägg jag hade hittat på Skolverkets hemsida (jag gjorde om det lite, så det passade oss) och idag fick eleverna pröva. Jag började med att skriva ordet ”Begreppsteater” på tavlan och så berättade jag kort om vad vi skulle göra. Innan vi började dramatisera, fick eleverna ge förslag på vilka förmågor vi tränar/använder under detta lektionspass. I stora drag gick lektionen till så här: Jag lottade grupper om 3 (med appen: Teacher´s Pick).Första omgången fick alla elever göra ett kort drama om en valfri näringskedja.I varje grupp lottades det vem som skulle vara producent, konsument och toppkonsument.Grupperna fick ca10 minuter på sig att hitta på en enkel pantomim.En grupp i taget spelade upp och vi andra gissade vad vi trodde att vi såg.Därefter fick grupperna nya begrepp.

Förmågorna | Ullis skolsida För att det ska vara lite lättare för eleverna att förstå vad de olika förmågorna handlar om, använder vi oss av dessa skyltar. Idén till dessa är hämtade av delat material i Facebookgruppen The Big 5, och ursprungligen gjort av Fröken Ann. Här är de olika förmågorna uppdelade lite mera. I lilla rutan står orden som finns i läroplanen. De här 5 ingår i vad vi brukar kalla ”The Big 5″ I min klass jobbar vi jobbar också med de värdegrundande förmågorna. IMG_36283454441148 Lgr 11, The Big 5 och bedömning I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter. Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5. Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Klicka på bilden för att komma till min webbsida med presentationen. Vi vävde också in förmågorna i utvecklingsmålen i elevernas IUP i samband med deras utvecklingssamtal.

Ullis skolsida Screenshot_2014-04-12-20-31-49

Related: