background preloader

Rummets pedagogik

Facebook Twitter

Prevent - Arbetsmiljö i samverkan. Classroom Seating Arrangement. Good morning!

Classroom Seating Arrangement

:) One of the most important things to me is how you arrange your classroom. I always think about a few things when considering how to arrange my classroom... -Can my students all see the SMARTboard from their desks without having to turn around? -Can my students access all of our classroom materials without having to move something? Sometimes I have to arrange the room, and then tweak it a little to make sure all of the above questions are answered YES. I've had my desks arranged in many different ways during the years. When I taught specials classes and had mostly small groups of kids at one time (between 6-10 kids most of the day), I had my classroom set up with my meeting table in the middle. If you want to see some examples of my classroom seating arrangement, you can see one of my previous posts about how to set up your classroom. I love several of these arrangements... especially the one in the middle on the right. That's all she wrote,

Barnas kafé. Snekring og planleggingsmøter har denne våren preget hverdagen til syv tre- og fireåringer i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage.

Barnas kafé

Sammen med vaktmester Johnny har de bygget sin egen kafé. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp. Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp Man kan möblera klassrum på många olika sätt.

Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp

Min erfarenhet talar för att det inte alltid sker medvetet utifrån på vad sätt man vill att möbleringen skall stödja verksamheten. Ibland kan man höra bedömningar av möblering i en skala mellan traditionell och mer progressiv/modern. Traditionell är ofta då en möblering där bänkarna står i rader mot tavlan och läraren, var för sig eller i par. Modern kan då vara andra grepp som att eleverna grupperas om fyra eller sex beroende på antal elever och utrymme i klassrummet. I grunden kan man möblera ett klassrum med inriktning på tre arbetsformer, helklassarbete, grupparbete eller enskilt arbete. Med en klass som är van att möblera om kan det gå väldigt snabbt att flytta om och jag menar att detta ofta är att föredra. Om vi börjar med en traditionell möblering, så har den fördelen av att alla eleverna är vända framåt mot tavlan. Här ser vi ett klassrum möblerat på längden.

Pröva själv! Sitt där du lär dig bäst! När vår rektor berättade att vi skulle få bänkar i stället för bord, började en idé ta plats i mitt huvud.

Sitt där du lär dig bäst!

Jag ville prova att inte ha fasta platser i klassrummet. Varför? Många lärare menar ju att barn måste ha en fast plats, en trygghet, en plats bredvid någon så att man inte hamnar ensam. Och vi lägger ner stor tid på att tänka ut vilka som kan och inte kan sitta bredvid varandra, vilka jobbar bra ihop, vilka snackar för mycket osv. Eller så kanske vi lottar platserna, eller vi låter eleverna bestämma lite grann; välj två du vill sitta med, så kanske du får sitta med en av dem… I somras slängde jag ut frågan på twitter och de flesta ansåg att fasta platser var bäst och menade att om de inte fanns kunde elever hamna utanför, det kunde bli synd om vissa elever osv.

Hur är ditt klassrum möblerat? Jag är av den bestämda åsikten att ett klassrums möblering säger, inte hela sanningen, men en hel del om den undervisning som sker i klassrummet samt ger en bild över hur kommunikationen i klassrummet sker.

Hur är ditt klassrum möblerat?

Dock tror jag inte att alla lärare gör medvetna val gällande klassrumsmöblering som ett stöd i att utveckla och förstärka lärandet. Ann-Marie Körling har skrivit blogginlägget Klassrumsmöblering – rummets betydelse . I sitt inlägg skriver Ann-Marie många frågor som hon ställer till sig själv som lärare. Några av dem är:Vad vill jag med klassrummet? Vilken läroplan synliggör rummet? En spännande variant på möblering som jag aldrig sett tidigare hittade jag här. Lappkullan har skrivit inlägget Sitt där du lär dig bäst. Karlstads universitet. Observationsformulär - elevers lärmiljö Observationsformuläret har använts i FILL-projektets klassrumsobservationer och är uppbyggt för kunna studera undervisningssituationer på olika skolor och årskurser.

Karlstads universitet

Karlstads universitet. Den fysiska skolmiljön Den fysiska miljön kan ge en första ledtråd till hur man tänker om lärande och undervisning I ett klassrum som är möblerat med rader av bänkar riktade mot en lärare och en skrivtavla underlättas kontroll och envägskommunikation.

Karlstads universitet

Läraren, som står framför klassen med allas ansikten vända mot sig, förväntas ta initiativet och kommandot. Dessa förväntningar och förutsättningar stödjer knappast en elevaktiv lärprocess där interaktion och medbestämmande är betydelsefullt. Forskare hävdar att elevinflytande behöver synas i den fysiska miljön. ”Var uppmärksam och fokusera på ditt!” Hur ska man kunna vara både uppmärksam på sin omgivning och fokuserad på sitt eget arbete samtidigt?

”Var uppmärksam och fokusera på ditt!”

Ofta säger vi lärare nog så, eller liknande motstridiga uppmaningar om vart annat när vi inte tänker oss för. Dessutom kan våra möbleringar i klassrummet signalera motstridiga uppmaningar. Jag har två klassrum som jag bryr mig mycket om, ett digitalt och ett fysiskt. I det här inlägget ska jag berätta om det fysiska. Av tradition ser de flesta klassrum ut så här. Jag funderar mycket över möbleringen i klassrummet och vilka signaler den ger till eleverna och vad den gör med mig som lärare. När jag ska fokusera på mitt eget arbete vill jag inte ha för många störande intryck runt omkring mig.

När jag vill att eleverna ska lyssna på mig och på varandra, eller titta på något jag visar (instruktion, film, text, modeller etc.) så tar de stolarna och sätter sig i en halvcirkel på den stora tomma golvytan. Klassrumsmöblering. Mar14.

Klassrumsmöblering

Klassrumsmöblering – rummets berättelse. Vi möblerar klassrum av gammal tradition.

Klassrumsmöblering – rummets berättelse

Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Det ska vara skillnad att gå i skolan än att vara hemma.