background preloader

Pedagogik - allmänt

Facebook Twitter

Specialpedagogik

Struggle Means Learning: Difference in Eastern and Western Cultures. By Alix Spiegel In 1979, when Jim Stigler was still a graduate student at the University of Michigan, he went to Japan to research teaching methods and found himself sitting in the back row of a crowded fourth-grade math class.

Struggle Means Learning: Difference in Eastern and Western Cultures

“The teacher was trying to teach the class how to draw three-dimensional cubes on paper,” Stigler explains, “and one kid was just totally having trouble with it. His cube looked all cockeyed, so the teacher said to him, ‘Why don’t you go put yours on the board?’ So right there I thought, ‘That’s interesting! Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter? Jag får frågan gång på gång och de som frågar är engagerade pedagoger som är oroliga för hur deras elever ska orka med att följa den undervisning som är nu samtidigt som de ska ta igen restuppgifter från tidigare arbetsområden.

Vad gör vi med elevernas alla restuppgifter?

Ibland ska elever ta igen hela kurser samtidigt som de ska ta sig igenom den kurs som pågår nu. Det finns förstås olika anledningar till att eleven har hamnat i resthögsituationen men en gemensam nämnare är omotivation eller brist på ork. Omotivation eller brist på ork är inte en bra utgångspunkt för att göra om samma sak igen men nu dubbelt upp. Så vad ska vi göra för att stötta elever som har hamnat här? Om man som lärare eller skola hamnar i en situation då många elever bygger berg av restuppgifter är det en tydlig indikation på att den formativa bedömningen inte fungerar. På skolnivå: vilken kunskapssyn dominerar på skolan? För att åtgärda när resthögen redan har vuxit, behövs också insatser på flera nivåer: Eleven behöver få alla uppgifter visualiserade.

Tråkigt men viktigt – om syftets betydelse för elevernas motivation. Fler än hälften av eleverna i en amerikansk studie säger att de hellre äter broccoli än gör sina matematikläxor och 44 procent går hellre ut med soporna.

Tråkigt men viktigt – om syftets betydelse för elevernas motivation

(Raytheon Company 2012). Det är ganska uppenbart inte alltid så att elever känner självklar glädje och motivation inför skolarbete och läxor. I en nyligen genomförd studie av SKL (här) visade det sig att nästan hälften av Sveriges högstadieelever saknade motivation för skolarbetet. Det finns en stor mängd studier om hur elever kan motiveras till engagemang för sina studier som handlar om allt från att det behövs piska och morot till att motivation kommer inifrån (se Yeager et al. 2014 för sammanställning).

En av de mer framstående forskargrupperna på området har intresserat sig särskilt för relationen mellan upplevd meningsfullhet och motivation (purpose for learning). Att ha ett syfte med det man gör eller ska lära sig som ligger utanför egenintresset har studerats i arbetslivet. Omvärldsorienterade motiv: Yttre motiv: Referenser. Lärarens roll.

Teknik

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5. ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta.

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Ibland hände det att de fem vännerna inte förstod varandra riktigt. De fem vännerna lärde sig mycket av varandra under kvällarna på savannen. Elefanten, noshörningen och buffeln deltog inte i jaktdiskussionerna eftersom de alla var växtätare.

Så här fortsatte kvällarna vid vattenhålet på savannen. The Most Important Question Every Assessment Should Answer. The Question Every Assessment Should Be Able To Answer by Terry Heick.

The Most Important Question Every Assessment Should Answer

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. . – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon. Den skola Catharina Tjernberg har studerat har utvecklat en modell där lärarna följer varandras lektioner.

Hattie

Connectivism. A Visual Guide To Every Single Learning Theory. Pedagogy, practice and learning theory. April 28, 2013 by jennymackness When I was a teacher trainer, we used to debate whether trainee teachers should be introduced to learning theory before or after they went into the classroom to teach.

Pedagogy, practice and learning theory

On the Pedagogy First programme (an online course to learn how to teach online) learning theory comes very near the end of the 24 week course (at Week 21), perhaps reflecting a view that theory follows practice, or that theory needs to be understood as a culmination of prior learning. Quite a few participants have struggled to keep up with the course, so only a small number have engaged with the week on learning theories, although those that did made interesting posts.