background preloader

Lärande, teori o prakrik

Facebook Twitter

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. SpråklIKT - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats. Vems röst hörs?

SpråklIKT - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats

Du, som medveten och van läsare vet att texter inte är neutrala. Edward och Skolutvecklingen. Läraryrket är ett fritt yrke.

Edward och Skolutvecklingen

Detta är u sig något väldigt positivt. Något som gör att många väljer att jobba inom skolan. Men det är inte så att man inte alls är styrd som lärare. GR Skola Arbetsliv lanserar podd om entreprenöriellt lärande - GR. Innovativa, gestaltande och reflekterande handlingar skapar mening för eleverna. Intervju med Marie-Louise Hansson Stenhammar Av: Emma Gyllerfelt Marie-Louise Hansson Stenhammar är universitetslektor i bild på bildlärarutbildningen vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

Innovativa, gestaltande och reflekterande handlingar skapar mening för eleverna

Marie-Louise disputerade 2015 med avhandlingen En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner. Studien fokuserar lärprocessers meningsskapande innehåll i skolans alla ämnen, med undantag för idrott och hälsa. How teachers can escape being caught between the Devil and the Deep Blue Sea. I just finished an article summarizing five years of work with six in-depth empirical studies on entrepreneurship education, enterprise education and value creation education.

How teachers can escape being caught between the Devil and the Deep Blue Sea

Smidig klättrare ger läsaren nya vyer. En stege använder man för att nå högre höjder eller för att komma ner på marken.

Smidig klättrare ger läsaren nya vyer

Man tänker sällan på att den också kan användas i demokratins tjänst, men det kan abstraktionsstegen. Det låter kanske som en komplicerad sak, rent av abstrakt. Men det är en ganska enkel modell som kan användas i all kommunikation, skriven och talad. Internationella mätningar påverkar sällan undervisningen. I avhandlingen ”PISA i skolan” studerar Daniel Arnesson hur svenska lärare, rektorer och skolchefer ser på, påverkas av och använder internationella kunskapsmätningar – PISA, TIMSS, PIRLS etc.

Internationella mätningar påverkar sällan undervisningen

Intervjuer med 23 högstadielärare, tolv rektorer och fem skolchefer under läsåret 2011-2012 utgör empirin för studiens analys och slutsatser. Eftersom intervjuerna genomfördes innan den stora debatten som följde i spåren av PISA 2012, hade studiens resultat möjligen varit annorlunda om intervjuerna gjordes idag, menar Arnesson. 8085 21344 1 PB (1) What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools? Finland’s education expert Pasi Sahlberg Finland’s Pasi Sahlberg is one of the world’s leading experts on school reform and the author of the best-selling “Finnish Lessons: What Can the World Learn About Educational Change in Finland?”

What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

In this piece he writes about whether the emphasis that American school reformers put on “teacher effectiveness” is really the best approach to improving student achievement. Educational Transitions - Divya Jindal-Snape - Häftad (9780415647434) 1.

Educational Transitions - Divya Jindal-Snape - Häftad (9780415647434)

Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén. Jag fick en intressant fråga i veckan.

Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén

Den lät: ”Hur ska vi göra när en elev inte vill lämna ifrån sig sin mobiltelefon i för lektionen? Ibland tar det 10 minuter av varje lektion”. Orsakerna till att den är intressant är flera. Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén. En annan du » Någon jävla ordning och respekt måste man väl ändå kunna kräva av ungarna i skolan?! Tänk dig en skolklass på utflykt. De kommer till en trappa. De måste gå uppför trappan för att komma till målet för utflykten. En flicka, Lisa, protesterar. Därför kommer inte eleven till skolan trots anpassningar. När jag föreläser om Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd för skolpersonal, har jag många gånger träffat lärare som försökt göra allt för att anpassa skolan för elever med speciella behov. Ibland har dessa anpassningar fungerat, men ibland inte och eleven har vägrat gå i skolan trots anpassningarna.

Ibland har jag fått frågor från åhörare som frågat mig: ”Men vi har redan gjort allt, hur kommer det sig att eleven ändå inte kommer till skolan?” Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att man gjort vissa anpassningar, betyder inte detta automatiskt att anpassningarna fungerar för alla elever med Aspergers syndrom. Att eleven inte kommer till skolan trots anpassningar kan ha flera anledningar såsom: 1. Sluta detaljstyra skolan. Om debattören Rolf Ekelund. #TEDEdChat: Grit: the power of passion and perseverance. The skill you need now: presentation literacy – ideas.ted.com. iStock You’re nervous, right? Stepping out onto a public stage and having hundreds of pairs of eyes turned your way is terrifying.

You dread having to stand up in a company meeting and present your project. What if you get nervous and stumble over your words? What if you completely forget what you were going to say? But guess what? How can this be? Neuroforum. Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid. Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her. Carol Dweck has become the closest thing to an education celebrity because of her work on growth mindset. Her research shows that children who have a growth mindset welcome challenges as opportunities to improve, believing that their abilities can change with focused effort. Growth Mindset: Clearing up Some Common Confusions. By Eduardo Briceño A growth mindset is the understanding that personal qualities and abilities can change. It leads people to take on challenges, persevere in the face of setbacks, and become more effective learners.

Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her. Värdeskapande som pedagogik på 10 minuter. UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. FULLTEXT01. Design Thinking for Educators. Creativity at Work. Domino Chain Reaction (short version) Vill du att ditt barn ska få höga betyg? Leta efter en stark rektor och lärare som vill samarbeta. Workshop - Skolans inre miljö. Skolan blir roligare med mobil och läsplatta i klassrummet. NyheterPublicerad 15:22, 24 mar 2016 Musik. ”I min förra skola fick vi inte ens ha mobiltelefonen i klassrummet”, säger Josefine och Embla.

Inga läxor. ”Läxor är en kvarleva från industrialismen. Jag vill att mina elever jobbar hårt på lektionerna istället”, säger Anders som heller inte tror på prov. ”Det går lika bra att bedöma en film eller en podcast”. Anders Enström Är förstelärare i Matte, NO och teknik och mentor för klass 9B på Östra grundskolan i Skogås. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. ”Arbetsgivare vill ha mer än kunskap” Konsekvenserna betalas dock av våra barn som får se sin skolvardag utarmad genom ryckiga reformer och dåligt rykte för läraryrket. Det polemikerna inte vill kännas vid är att lärares vardag snarare handlar om att balansera mellan nödvändig teoretisk kunskap och praktiska moment som skapar motivation och engagemang hos eleverna.

Enligt forskaren Linda Darling-Hammond så är en av lärarnas viktigaste uppgifter att balansera mellan kunskapsmålen och elevernas egna intressen, talanger och skiftande bakgrund. Som vetenskaplig rådgivare åt president Obama i utbildningsfrågor torde hon veta vad hon talar om. En annan förespråkare av balans är professor Anna Sfard på Haifa universitet i Israel. Hon varnar för riskerna med att välja endast ett av två motstridiga perspektiv. Lärare med studentcentrerad pedagogik använder IKT mer innovativt. Lärarens pedagogisk grundsyn påverkar starkt hur de använder digitala medier i sin undervisning.

Det visar en ny avhandling av Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet, Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice. Genom att följa och intervjua flera lärare i sin vardag och intervjuer med skolledare har Sadaf Salavati försökt belysa komplexiteten i lärarens vardag och digitaliseringens utmaningar. How to Use Recycled Tech Devices as Learning Tools. Teaching for Artistic Behavior. Barn gör rätt om de kan. Det är fortbildningsdagar inför skolstarten. Keri Facer – forskaren som bygger broar där skolan är navet. Avbruten på jobbet? Det tar 25 minuter att återfå fokus.

Tänk efter innan du stör kollegan som är försjunken i sitt jobb.Det tar ungefär 25 minuter att återfå fullt fokus. Vi omges av brus från diskussioner och röster engagerade i mobilsamtal, skarpt ringande telefoner och medarbetare som kommer och går. -Har du förundrats över något idag? Orden är Gunilla Dahlbergs, en av den svenska förskolans förgrundsgestalter, och beskriver hennes första möte med Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi. I Reggio Emilias värld är förundran grunden för allt lärande; fö. Education Week. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. I höst kommer översättningen. James Nottingham – Learning Pit.