background preloader

Lärande, teori o prakrik

Facebook Twitter

Ämnesintegration

Dagens Nyheter: ”Lärare och rektorer verkar leva i skilda världar” Skolan.

Dagens Nyheter: ”Lärare och rektorer verkar leva i skilda världar”

Med en ny undersökning kan vi visa på anmärkningsvärt stora skillnader i hur lärare och rektorer uppfattar lärares förutsättningar för att förbereda och efterarbeta undervisning. Lärare har svårt att hinna med, rektorer menar att tid finns. Lärare säger sig ha svårt att arbeta ostört, medan rektorer säger att det är möjligt, skriver fyra forskare vid Karlstads universitet. Grundläggande för elevers lärande är väl strukturerad undervisning och uppföljning. Vi har tidigare genomfört en omfattande enkätundersökning om lärares förutsättningar att förbereda och efterarbeta undervisning, där flertalet lärare uppgav att deras arbetstid inte räcker till.

Vi har nu följt upp denna enkätstudie genom att vända oss med liknande frågeställningar till landets rektorer. Innan vi går närmare in på resultaten är det viktigt att stanna upp vid tematiken. Det finns emellertid skäl att intressera sig för hur skolor organiserar det vardagliga arbetet runt undervisning. 1. 2. 3. Fakta.

Inkluderande lärmiljöer

The skolverkstan's Podcast - För att lyckas med skolförbättring behöver man titta på sig själv. Lärande och digitalisering. Hem - Bättre skola. Kaos är kreativitetens barnkammare. Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar.

Kaos är kreativitetens barnkammare

Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Ett helt livs forskning kring hjärnans funktion har övertygat honom om att kreativitet, idérikedom, förutsätter att vi väl vårdar våra barnhjärnor; den del i oss där sagor, drömmar och andra världar springer fram, de där allt är möjligt.

Det som han kallar "möjlighetsmolnet", där kaos möter ordning och där det inte får bli totalt kaos, men inte heller för mycket ordning.

Ordning

Lärmiljö. Supporting Stories & Networking Narratives. Often, at the end of my training sessions, I invite people to create a circle and imagine that they each hold ribbons and threads in their hands, enough for each person in the group.

Supporting Stories & Networking Narratives

I then ask them to think about who in the group they had known or worked with before and imagine a thread going to that person, across the circle and one coming back to them, from that person. I then ask others, 'who did you know or work with? '

Design thinking

All tid läggs på fritids. Heja, heja, heja!

All tid läggs på fritids

Ropen skallar över Hammarkullsskolans skolgård. Eleverna bakom stafettens startlinje hejar entusiastiskt på de två vars tur det är att springa, krypa, hoppa och bygga. Det tog inte många minuter efter att lunchrasten hade börjat innan de första eleverna kom springande till skolgårdshörnet där Sandra Uitto och Katri Melander väntade. Frågorna haglade om vad de båda lärarna i fritidshem hade hittat på för aktivitet i dag. Sandra Uitto svarade genom att visa. – Först hoppar ni jämfota över bandyklubborna så här. Inga problem, barnen är snabbt med på noterna och ställer sig på två led. Christian Lundahl och Germund Larsson: Historielöst med ordningsomdömen i skolan – Skola och Samhälle. Opinionsundersökningar och politiker förespråkar återinförandet av ordningsbetyg i skolan.

Christian Lundahl och Germund Larsson: Historielöst med ordningsomdömen i skolan – Skola och Samhälle

Men vad är egentligen ordningsbetygens historia och vad är det de har mätt i olika tider. Christian Lundahl och Germund Larsson uppmanar till att frågan utreds och att man då tar hjälp av utbildningshistorisk forskning (red.). En majoritet av ledamöterna i riksdagen är för införandet av ett ordningsomdöme i skolan och under torsdagen (2/5) fattades ett beslut i utbildningsutskottet om att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Opinionsundersökningar har också visat att det finns en majoritet för ordningsomdömen bland allmänheten och bland lärarna, ca 70 procent i en SIFO-undersökning respektive 60 procent då Lärarnas tidning intervjuade grundskolelärare.

Skolan kan visst stoppa mobbning. Den 25 april 2005 tog Måns Jenninger, 13 år, sitt liv.

Skolan kan visst stoppa mobbning

Skolverket utredde och berättade om sex år av mobbning i skolorna i Lerum. Ett inferno vi föräldrar inte fick veta något om. Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se.

Estetiska lärprocesser

Att lyckas eller misslyckas i skolan? · Lärarnas Riksförbund. Vad är delaktighet?

Att lyckas eller misslyckas i skolan? · Lärarnas Riksförbund

För att förstå vad delaktighet är behöver vi utgå från en definition. Special pedagogiska skolmyndigheten (SPSM) definierar delaktighet utifrån delaktighetsmodellen. Till modellen hör sex aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Kreativiteten och läroplanerna – På jakt efter det kreativa i dagens skola! Bild över "Öppen för lärande samtal - Google Slides.

Lean

ResearchED Haninge 9/2. Leveraging the Lore of 'Dungeons & Dragons' to Motivate Students to Read and Write   Students who play are intrinsically motivated to exercise a host of complex and interwoven literacy skills, which they may be more reluctant to practice without the incentive of the game. Alexandra Carter, who incorporated a modified version of Dungeons & Dragons with a primary class, reported her students were similarly incentivized. “Students willingly used and further developed their reading and writing skills while creating stories, narratives and presentations for the project,” wrote Carter in a paper describing her use of D&D in a Grade 3 classroom. “The students struggling in these areas academically enthusiastically poured through books and took careful notes.

They felt invested in what they were doing and were excited about the goal-oriented work they were producing. One student reflected on his progress in reading and said that he ‘felt like he was actually reading for something,’ rather than ‘having to read.’ ” “I saw a big jump in the willingness to read,” said Roman. Strength through diversity’s Spotlight Report for Sweden. Skolans heltidsmentorer minskade lärarnas stress. Runt om i landet pågår en rad olika försök med att avlasta lärare för att freda undervisningsuppdraget.

Skolans heltidsmentorer minskade lärarnas stress

På Linnéskolan i Älmhult valde man för drygt ett år sedan att anställa sex heltidsmentorer, och satsningen har lett till att lärarna kan koncentrera sig ordentligt på undervisningen – vilket har minskat stressen. I dag ansvarar heltidsmentorerna bland annat för utvecklingssamtalen och kringuppgifter som ledighetsansökning, överblick över de enskilda elevernas behov, och kontakten med kuratorerna på skolan. Katarina Ek undervisar i engelska och svenska på Linnéskolan i Älmhult och är nöjd med mentorsupplägget. . – Mentorerna har tagit många av arbetsuppgifterna som låg på oss lärare tidigare.

Kollaborativt lärande

Visa din bild av skolan! SANT ELLER FALSKT?

Visa din bild av skolan!

Bland alla braskande rubriker och heta debattinlägg om svenska skolan idag, vad är sant, vad är falskt? Tillsammans med Lärarstiftelsen bjuder vi in Sveriges alla skolor, lärare och elever, att diskutera, fundera och skapa sina egna bilder av skolan. Så kan du hantera relationen med eleverna. Lek. Katalys no. NZ explores the impact of design on learning outcomes and stress symptoms - Learning Environments Australasia: Enhancing the Educational Experience. Published: Tuesday 30 October 2018 The New Zealand Chapter explored how learning space design is making a difference at Newtown School, the Mangere Refugee Centre, and to Christchurch students with PTSD symptoms from the city's 2011 earthquake.

NZ explores the impact of design on learning outcomes and stress symptoms - Learning Environments Australasia: Enhancing the Educational Experience

Community and Connectivity: Newtown School, Wellington This relaxed event gave attendees the opportunity to explore the completed new innovative learning environment (ILE) at Newtown School. This new 2 storey building, designed and delivered by JTB Architects, provides 14 new learning spaces at Newtown School. Ett lyft för det metakognitiva tänkandet. F-3-lärarna på Vallaskolan har gnuggats i metakognition för att kunna stärka den viktiga förmågan hos sina elever.

Samtidigt har de bidragit till ökade kunskaper i ämnet. För femte och sista gången under det gångna året träffar pedagogerna i åk F-3 på Vallaskolan Petri Partanen för att lära sig mer om metakognition. Petri Partanen, som är psykolog och FoU-sakkunnig på Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun, har tidigare forskat kring metakognition och startade för ett år sedan ett pilotprojekt på Vallaskolan om metakognitiva arbetssätt i undervisningen. Metakognition är förmågan att reflektera över sina egna tankar och en av de stora underliggande förmågorna i allt lärande. Det har också stor betydelse för förmågan att kunna planera och lösa problem. . – Det har varit en vardagsnära utbildning som syftar till att de ska föra in mer av metakognition i klassrummet. Att stötta elevens metakognitiva tänkande. Forskare: Fostra pojkar som flickor så lyckas de bättre i skolan. Resurser på OECD-snittet räcker inte – Lärarförbundets utredarblogg. Sverige borde, av befolkningsstrukturskäl, lägga större resurser på utbildnign än vad vi gör.

I diskussionen brukar det då och då påstås att Sverige lägger väldigt mycket resurser på utbildning jämfört med andra länder. Utbildningsministern: Inget ämne är oviktigt. Den är dags att slöjden står upp för sitt värde. Vid den här tiden på året brukar frågorna dyka upp i krönikor. Tyckare har fått hem sina barns scheman, ser slöjden och tycker att något annat är viktigare. En svarv använder de ju inte så ofta. ”Varför ska barnen fortfarande lära sig det här?” Frågar de. Slöjden uppfattas som omodern, mindre viktig. 57 mio. til nyt projekt med fokus på leg i dagtilbud og skole. 28. august 2018 Pressemeddelelse. Ideas worth spreading. Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future.

”Den som hoppas på nya kursplaner kommer bli besviken” Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt om kursplaner och kunskapskrav i skolan. Föräldrar, lärare och elever har kritiserat dem för att vara svårbegripliga, abstrakta – och ligga på för hög nivå. Något som såväl Lärarnas tidning som Sveriges Radio rapporterat om. I en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter under onsdagen stämde skoldebattörerna Per Kornhall och Isak Skogstad in i kritiken.

It’s about time we take our education into our own hands. Life is the most difficult exam. Let me explain. Problemlösarna - lektionsmaterial för teknik i åk 8-9. Per Kornhall: Den svåra (men gyllene?) medelvägen. Boken ”Learning To Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better” har precis kommit ut på svenska på med titeln ”Förbättra skolan för alla”. Per Kornhall manar till eftertänksam läsning och menar att parallellerna till svenska förhållanden är många och slående (red). I boken How America’s Schools Can Get Better at Getting Better målar författarna Bryk, Gomez, Grunow och LeMahieu upp en alternativ och forskningsbaserad bild av hur skolor verkligen kan bli bättre. Utgångspunkten är USA, men vad de skriver är nog så aktuellt i Sverige.

Entreprenöriellt lär

Så fångar vi eleverna ute på kanten. Björklund (L) vill ändra sin egen läroplan. – Om vi ska nå ett högre resultat och fler ska bli godkända i grundskolan så behöver vi lägga om en del av arbetssättet. Vi behöver mer fokus på faktakunskaper, baskunskaper och ämneskunskaper och då krävs det mer av en traditionell lärarledd katederundervisning och mindre av att eleverna själva ska analysera kunskapsområden i stora projektarbeten, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. Gruppsykologi. På span i Nya Zeelands skolor – 4. OK, nu har vi hört ganska mycket om upplägget på Stonefields och om elevernas handlingskraft/agens (learner agency) som är starkt betonat i deras läroplan. Men hur ser det ut i praktiken? Hur får man syn på allt detta som de pratar om? ”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Litteratur

Change your mindset, change the game. Dela-kulturen på Facebook: Stöd, inspiration och samarbete – Pedagog Trelleborg. Slöjd. Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”? Vad handlar debatten om skolans kunskapssyn om, egentligen? Ingrid Carlgren ser en underliggande agenda där kunskap åt vissa – snarare än kunskap åt alla – verkar vara målet. (red.) Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster. Intelligens viktigare än personlighetsdrag för elevers chanser att lyckas.

Lärande i praktisk verksamhet

Todayonline. Bildning. Därför är nyttofixeringen bildningsfientlig – Isobel Hadley-Kamptz om vikten av en gemensam kunskapsbas. 2017 12 08 Pedagogik tre roster om hur vi lar oss - NE. Mot nya höjder! Kronoberg Association of Space Explorers. Specialpedagogik. Slöjd i en digital skola - Lärarförlaget.

Ensamhet i skolan ökar risken för icke godkänt - Friends. Google Image Result for. NPF-pedagogen: ”Alla barn vill – men alla kan inte” Formulera summativa omdömen med fokus på relationer och helhet. Vill du bli smartare? 10 Trends Transforming Education as We Know It. ”För vissa elever passar ingen skola” ”För vissa elever passar ingen skola” Grit är grejen – om du vill lyckas i skolan. Barn gör rätt om de kan. Ny forskning lyfter fram könsskillnaderna i stöd. Snabb hjärna kräver utmaningar. Modell för lärares professionsutveckling / fortbildning. Ny forskning lyfter fram könsskillnaderna i stöd. Undersöker varför vissa skolor lyckas - Göteborgs universitet. ”Skolan riskerar att bli lågpresterande – inte eleverna” E-kurser: en fara för en svensk kunskapsskola? - Mikael Bruér.

Mind the gap – återkoppling i praktiken. Skit i framgångar, det är misslyckanden vi lär oss av - Förbättringsarbete, Forskning, Kvalitetsmagasinet live, Verksamhetsutveckling. Kooperativt Lärande. Inkludering och kooperativt lärande. En bok, en författare: Göran Lundborg - UR Skola. Får alla elever uppleva The Wow Factor? Svt. Utbildningsstyrelsen - Blogg. Ledare: Skolan på skolbänken. Ny forskning: Så fungerade 100 procent inkludering. Alle ser mod Finland for inspiration til gode skoler. Men måske kan vi lære mere af dette land?

Language play in a second language: Social media as contexts for emerging Sociopragmatic competence. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017) De tre största fällorna med digitaliseringen av skolan. Grundskoletidningen. Lärares profession och praktik. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. SpråklIKT - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats.

Edward och Skolutvecklingen. GR Skola Arbetsliv lanserar podd om entreprenöriellt lärande - GR. Innovativa, gestaltande och reflekterande handlingar skapar mening för eleverna. How teachers can escape being caught between the Devil and the Deep Blue Sea.